Bij de gedachte aan een onderhoudstechnicus zullen veel mensen nog steeds denken aan een man in een blauwe overal vol olievlekken. In zijn hand heeft hij een gereedschapskist dat vol zit met sleutels en tangen. Dit is een nostalgisch beeld waar we maar moeilijk van af komen. Een onderhoudsmedewerker zal altijd wel een koffer met tangen en sleutels bij zich dragen, maar de laatste jaren is de manier van onderhoud uitvoeren enorm veranderd. De technologie gaat met grote sprongen vooruit, er wordt steeds meer gebruik gemaakt van apparatuur, computers en digitale systemen. We kunnen dit gerust de engineering van onderhoud noemen.

Engineering van onderhoud

Engineering van onderhoud wordt toegepast om de apparatuur van een bedrijf optimaal te kunnen laten werken, de betrouwbaarheid en beschikbaarheid wordt daarbij verhoogd. Door steeds meer gebruik te maken van verschillende apparaten, systemen en procedures wordt de mate waarin onderhoud gepleegd wordt effectiever. Dit zorgt voor een verlaging van de kosten voor onderhoud.

Door de toename van productieapparatuur, machines, systemen en infrastructuur wordt onderhoud steeds belangrijker. Alles wordt misschien wat gebruik betreft steeds makkelijker, maar om te onderhouden wordt alles steeds complexer. Dat is de reden waarom er steeds meer behoefte is aan geschoold technisch onderhoudspersoneel. Onderhoud is voor bedrijven vaak een grote kostenpost, maar tegelijkertijd een onmisbare. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat een bedrijf zijn doelen kan behalen. Activa zou maximaal beschikbaar moeten zijn tegen de laagste kosten. Engineering van onderhoud moet hiervoor zorgen, samen met de kennis en kunde van de moderne onderhoudsmonteur.

Wat engineering betekent voor de onderhoudsmedewerker

De moderne onderhoudsmonteur moet beschikken over enorm veel kennis. Natuurlijk moet hij de basiskennis hebben van de werking van apparatuur en machines en tevens hoe deze te repareren indien een storing optreedt. Verder moet hij een goede kennis hebben op gebied van statistiek, kansberekening en op de hoogte zijn van de laatste technologieën. Zijn communicatievaardigheden moeten tevens in orde zijn en hij moet snel beslissingen kunnen maken.

Verantwoordelijkheden van de onderhoudstechnici zijn onder andere:

  • Zorg voor naleving van het onderhoudssysteem.
  • Storingen die zich vaker voordoen analyseren.
  • Schattingen maken van kosten en alternatieven bedenken.
  • Reserveonderdelen beheren.
  • Beoordelen wanneer apparatuur vervangen moet worden.
  • Benodigde gereedschap beoordelen.
  • Juiste vaardigheden bezitten.
  • Controleren, repareren en rapporteren van de werking van apparatuur.

Het IoT, de nieuwe industriële revolutie

De opkomst van het Internet of Things heeft voor een nieuwe industriële revolutie gezorgd. Steeds meer machines, apparaten en alledaagse objecten worden voorzien van sensoren en aangesloten op het internet. Dit heeft grote voordelen op gebied van onderhoud en betekent voor bedrijven een goede kans om zo effectief mogelijk te kunnen produceren.

Door middel van een sensor kan de werking van een bepaald proces continu gemonitord worden. Treden er veranderingen op in de omgeving wat de werking van het proces negatief kan beïnvloeden dan zal de sensor dit via de rechtstreekse internetverbinding melden. Deze melding kan binnenkomen op een centraal punt, zoals een computer. Het kan echter ook gestuurd worden naar de smartphone van de onderhoudsmedewerker. Deze kan dan direct in actie komen en onderhoud plegen waar nodig. Onderhoud via een Internet of Things-oplossing is een vorm van voorspellend onderhoud.

Een ander voordeel van een Internet of Things-oplossing is de enorme hoeveelheid data dat het oplevert. De sensor monitort een systeem continu, dit levert heel veel gegevens op. Door deze gegevens te analyseren krijgt een bedrijf een veel beter beeld van de werking van een systeem. Voorspellingen kunnen veel beter worden gedaan, bijvoorbeeld wanneer een storing zal optreden. Dit is belangrijk voor de onderhoudstechnicus, maar ook voor de fabrikant van de machine. Dit is hoe sensoren helpen bij de engineering van onderhoud.

De Thingsway, een IoT-sensor

Het Internet of Things zorgt voor grote vooruitgang bij engineering van onderhoud. Een IoT-sensor dat kan worden gebruikt om een onderhoudsprogramma te optimaliseren is de Thingsway. Dit is een sensor dat toepasbaar is voor veel bedrijfstakken. Er bestaat een Thingsway voor gebruik in de buitenlucht, maar er is ook een industriële versie.
Salland Electronics is de ontwikkelaar van de Thingsway. Binnen een dag kan het bedrijf u voorzien van een Thingsway inclusief internetconnectie. De sensor kan geheel naar uw wens worden aangepast, dit hangt af van het te meten proces. De Thingsway betekent een nieuwe stap op gebied van engineering van onderhoud.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!