IoT is een afkorting van het Internet of Things. Dit is een systeem waarbij allerlei alledaagse objecten met elkaar worden verbonden via het internet. U kunt dan denken aan computers, machines en apparaten, maar ook aan bijvoorbeeld dakgoten. Deze objecten kunnen zonder de tussenkomst van de mens met elkaar communiceren.

Andere dagelijkse voorbeelden van Internet of Things-toepassingen zijn een hartimplantaat bij een persoon, een dier met een bio chip-ontvanger of een auto met sensoren om de bestuurder te waarschuwen voor gladde wegen of een lage bandenspanning. Voorwaarde voor een IoT-toepassing is dat het object een eigen IP-adres heeft en daardoor onafhankelijk gegevens over een netwerk kan verzenden.

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het IoT door bedrijven in verschillende bedrijfstakken. Het IoT helpt bedrijven om efficiënter te draaien, klanten beter te kunnen helpen, betere besluiten te kunnen nemen en voor het vergroten van de waarde.

Hoe het IoT werkt

Een IoT-toepassing bestaat uit verschillende slimme onderdelen zoals processors, sensoren en hardware voor communicatie. Deze onderdelen worden gebruikt om informatie uit de omgeving te halen, verzamelen, verzenden en om op te reageren. De gegevens die verzameld worden door sensoren worden gedeeld door middel van een gateway. Deze stuurt gegevens naar een cloud waar ze geanalyseerd kunnen worden.

In sommige IoT-systemen communiceren apparaten met elkaar en reageren zelf op de data die ze van elkaar krijgen. Het meeste werk in een IoT-systeem wordt dus gedaan door de apparaten, menselijke tussenkomt is vaak niet nodig. Natuurlijk kunnen mensen wel met deze apparaten communiceren, bijvoorbeeld wanneer ze ingesteld worden of wanneer toegang tot gegevens verkregen moet worden.

De specifieke IoT-toepassingen bepalen wat voor connectie en netwerk het best werkt voor de communicatie. Binnen het IoT wordt ook vaak gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI). Hierbij leren machines zelf hoe een bepaald proces beter kan verlopen en past zich aan.

Waarom is het IoT belangrijk?

Het Internet of Things is een hulpmiddel voor mensen om slimmer en tegelijkertijd eenvoudiger te kunnen leven. Behalve het slimmer maken van huizen en apparaten om ons heen, is het IoT heel belangrijk voor bedrijven. Het IoT zorgt ervoor dat bedrijven continu real-time informatie krijgen over hun systemen. Dit biedt de mogelijkheid om een gedetailleerd inzicht te krijgen in bepaalde processen, hoe machines werken, productie, onderhoud en logistiek.

Meerdere processen binnen een bedrijf kunnen met het IoT geautomatiseerd worden. Dit helpt een bedrijf om de arbeidskosten te verlagen. Andere positieve gevolgen zijn het tegengaan van verspilling, het verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van efficiëntie op gebied van productie en onderhoud.

Het Internet of Things wordt gezien als één van de belangrijkste technologieën van de afgelopen jaren. De verwachting is dat het niet alleen bepalend zal worden in ons dagelijks leven, maar ook voor de concurrerende positie van bedrijven.

De invloed van het IoT op onderhoud

Bijna alle bedrijven hebben te maken met onderhoud, want alles om ons heen is nu eenmaal onderhevig aan slijtage. Om de werking van bepaalde processen te garanderen is onderhoud nodig. Of het nu gaat om een lift, een productiemachine of een dakgoot, door omstandigheden kunnen er storingen optreden in een proces.

Om storingen en uitval te voorkomen wordt er aan onderhoud gedaan. Een veel gebruikte vorm is periodiek onderhoud. Deze vorm van onderhoud wordt gedaan op basis van instructies van fabrikanten en door gebruik van informatie uit het verleden. Hierdoor kunnen voorspellingen worden gedaan hoe vaak en wanneer een bepaald object onderhoud nodig heeft voordat het uitvalt.

Het nadeel hiervan is dat storingen evengoed onverwacht kan plaatsvinden. Dit zou voorkomen kunnen worden door gebruik te maken van een IoT-toepassing zoals de Thingsway.

De Thingsway

De Thingsway is een IoT-systeem dat voor veel verschillende toepassingen inzetbaar is. U kunt de Thingsway inzetten om een bepaald onderdeel te monitoren dat essentieel is in een bepaald proces.
Sensoren in de Thingsway houden eventuele veranderingen in een omgeving continu in de gaten. Als deze optreden dan zal de Thingsway via een directe internetverbinding een signaal geven waardoor u in kunt grijpen voordat storingen of problemen zich voordoen.
Een ander groot voordeel is dat u door het continu monitoren een veel beter beeld krijgt van het gehele proces. Hierdoor kunt u aanpassingen doen die de efficiëntie van onderhoud zullen vergroten.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!