Veel bedrijven hebben dagelijks te maken met onderhoud. Er bestaan verschillende manieren om onderhoud uit te voeren. Eén van die manieren is preventief onderhoud. Het belangrijkste voordeel van preventief onderhoud heeft te maken met betrouwbaarheid. Door een object of machine preventief in goede staat te houden wordt de kans verkleind dat er slijtage, schade of uitval kan optreden. Dit heeft uiteindelijk positieve gevolgen voor de levensduur van apparaten of objecten.

Wat is preventief onderhoud?

Preventief onderhoud is een maintenance systeem wat populair is bij veel bedrijven. Het is een systeem waarin bepaalde onderhoudstaken worden gepland om machines, objecten en apparatuur in goede staat te houden. Deze taken worden meestal periodiek gepland of op basis van gebruiksuren. Niet alles heeft immers dezelfde intensieve onderhoudstaken nodig; een bepaalde machine kan na 100 uur onderhoud nodig hebben, een ander object heeft maar één keer per jaar inspectie nodig.

Hoe wordt preventief onderhoud toegepast?

Om een gedegen preventief onderhoudsplan samen te stellen is het van belang om te bepalen wat uw meest belangrijke apparaten, machines of objecten zijn. Bovendien moet u een goed inzicht hebben in het gehele proces; wat heeft echt baat bij een preventief onderhoudsplan?

Er zijn namelijk bedrijven die vrij veel geld verspillen met een preventief onderhoudsplan. Er worden dan onderhoudstaken uitgevoerd die er niet voor zorgen dat uitval voorkomen wordt. Periodiek onderhoud is vaak een onderdeel van preventief onderhoud. Dit wordt gedaan op basis van voorspellingen. Helaas werkt dit niet altijd in de praktijk. Uitval van machines komt, ondanks periodiek onderhoud, nog steeds voor.

Een Internet of Things oplossing kan u hierbij goed van dienst zijn. Met een IoT-oplossing kunt u uw kritieke processen of de belangrijkste machines en objecten continu laten monitoren. Dit werkt via sensoren; deze melden een probleem voordat dit zorgt voor uitval of storing. Zodoende kunt u onmiddellijk preventief onderhoud uit laten voeren.

Na het bepalen van de apparatuur die kritiek zijn in uw productieproces, is het van belang om de vaardigheid te trainen om de onderhoudstaken uit te voeren. U zou kunnen investeren in een voortdurende opleiding, zodat de vereiste onderhoudstaken effectief worden uitgevoerd. Dit geldt zeker wanneer u kiest voor een IoT-oplossing. Het is namelijk een grote innovatieve stap voorwaarts op gebied van preventief onderhoud.

Een gedegen preventief onderhoudsprogramma houdt ook rekening met de efficiënte inzet van technici. Een gehele afdeling van uw bedrijf zal soepeler en efficiënter werken wanneer de reistijd van technici verkort kan worden. Niet alle machines of apparaten draaien continu. Door onderhoud te plegen wanneer deze niet gebruikt worden beperkt u onderbrekingen.

Inspecties zijn een belangrijk onderdeel van regulier preventief onderhoud. U dient deze regelmatig uit te voeren voordat onderdelen kapot gaan. Zodoende kunt u problemen voor zijn en uitval voorkomen. Aanbevolen richtlijnen van fabrikanten en gegevens uit het verleden bepalen hierbij de planning voor onderhoud. Een IoT-oplossing, zoals de Thingsway, biedt u de mogelijkheid om een nog beter inzicht te geven in de werking en mogelijke uitval van een machine of object.

onderhoudsmeting en onderhoudsmetingen

De voordelen van preventief onderhoud

De voordelen van preventief onderhoud zijn:

  • Minder uitval van apparatuur
  • Minder onderbrekingen van productieprocessen
  • Langere levensduur
  • Verbeterde efficiëntie
  • Verhoogde veiligheid op de werkvloer

Wanneer u een gedegen preventief onderhoudsplan heeft, dan kan dit ervoor zorgen dat het u kostenbesparingen op gaat leveren. Machines, apparaten of objecten gaan langer mee, ze werken zuiniger en processen worden minder onderbroken. De betrouwbaarheid van apparaten, of de werking van een systeem, wordt verbeterd. Machines en processen kunnen hierdoor ononderbroken door blijven draaien. Door uitval, storingen en stilstand te voorkomen kunt u aanzienlijke kostenbesparingen doen.

Op de lange termijn zal een gedegen preventief onderhoudsplan ervoor zorgen dat de algehele levensduur van uw apparatuur wordt verlengd. Niet alleen dat, ook de waarde van objecten of machines worden verbeterd. Preventief onderhoud zorgt op den duur voor toename van efficiëntie en bovendien veiligheid. Dat geldt zeker wanneer u kiest om het Internet of Things toe te passen in uw preventief onderhoudsplan.

Wat kan de Thingsway betekenen in uw preventief onderhoudsplan?

De Thingsway is een IoT-sensor dat ontwikkeld is door Salland Electronics. Deze sensor kan allerlei verschillende soorten processen monitoren. Dat kan gaan om de werking van een apparaat, maar ook van een voorwerp of object.

Veranderingen in het proces worden onmiddellijk waargenomen en via een mobiele internetverbinding doorgestuurd naar computer, laptop of smartphone. Dit stelt u in de mogelijkheid om in het proces in te grijpen wanneer nodig. Door gebruik te maken van een IoT-oplossing in uw preventief onderhoudsplan, kunt u onderhoud plegen wanneer dit werkelijk nodig is. Geen periodiek onderhoud op basis van verwachtingen, maar onderhoud op basis van up-to-date data.

De Thingsway is een basisproduct dat aanpasbaar is op elk te meten proces. Salland Electronics kan deze aanpassingen snel bewerkstelligen. Het tilt uw preventief onderhoudsplan naar een hoger niveau en zal zorgen voor meer efficiëntie en kostenverlagingen.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!