Het hebben van een goede onderhoudsstrategie is voor elk bedrijf van belang, maar voor sommige bedrijven is het van levensbelang. Dat gaat bijvoorbeeld op als u een productiebedrijf heeft of een bedrijf dat aan maintenance doet. De opkomst van het Internet of Things zorgt voor enorme technologische sprongen, ook op gebied van onderhoud. Predictive maintenance door middel van een IoT-oplossing kan uw bedrijf helpen grote stappen voorwaarts te maken op gebied van efficiëntie en kostenverlaging.

Wat is predictive maintenance?

Predictive maintenance is het onderhoud waarbij de werking van machines of objecten continu wordt gemonitord. Dit wordt gedaan tijdens normaal gebruik en om de kans op problemen te verlagen. Het constant monitoren heeft meerdere doelen. Het eerste doel is om de frequentie van onderhoud te verminderen. Het tweede doel is om onverwachte storingen te verminderen en het laatste doel is om onnodig preventief onderhoud te voorkomen. Dit te samen zorgt voor het verlagen van onderhoudskosten.

Bedrijven die werken volgens predictive maintenance meten continu bepaalde condities in de omgeving van een machine of object, zoals warmte of corrosie. De methoden die gebruikt worden tijdens predictive maintenance zijn onder andere akoestische metingen, metingen van trillingen, geluid, beweging en infrarood. Een geautomatiseerd onderhoudssysteem helpt het bedrijf verder om de data van deze metingen om te zetten in een onderhoudsstrategie.

Zo kunt u bijvoorbeeld automatisch een email ontvangen of een werkopdracht versturen wanneer een bepaalde grens overschreden wordt.

predictive maintenance

Het verschil tussen predictive maintenance en preventief onderhoud

Predictive maintenance en preventief onderhoud zijn twee totaal verschillende manieren van onderhoud. Wilt u de beste onderhoudsstrategie voor uw bedrijf? Dan zult u een balans moeten vinden tussen deze twee manieren. Op basis van de verwachte levensduur van een object wordt preventief onderhoud gepland. Bij predictive maintenance wordt gekeken naar de staat van het object.

Een preventief onderhoudsprogramma wordt meestal samengesteld door de aanbevelingen van een fabrikant samen te voegen met de metingen van een technisch team. Regelmatig metingen uitvoeren zorgt ervoor dat u een redelijk beeld heeft hoe lang iets mee gaat, of wanneer het vervangen dient te worden. Predictive maintenance wordt niet gedaan aan de hand van voorspellingen, maar door middel van up-to-date data.

Hoe werkt predictive maintenance?

Predictive maintenance werkt door continu de werking en conditie van een object te monitoren. In geval van machines wordt dit gedaan terwijl de apparatuur werkt. De dagelijkse werkzaamheden worden tijdens dit monitoren niet verstoord. Het monitoren van het proces zorgt voor gegevens die voor zeer betrouwbare statistieken kunnen zorgen. Aan de hand van deze statistieken wordt onderhoud gepleegd.

We kunnen als voorbeeld een auto nemen. De olie van een auto wordt vaak standaard om een bepaalde periode ververst. Met predictive maintenance kunt u monsters van de olie verzamelen en pas olie verversen wanneer dit echt nodig is. Predictive maintenance werkt via verschillende tools, zowel hardware als software. Een apparaat doet metingen aan het proces, en de software zorgt ervoor dat de data omgezet kan worden in beleid of actie.

Hoe past u predictive maintenance toe in een onderhoudsprogramma?

Het maakt niet uit welk proces er gemeten moet worden; de trillingen in een machine, of de doorstroming van een buis. De tools die gebruikt worden in een geautomatiseerd onderhoudssysteem helpen u om nauwkeurige voorspellingen te doen. Het systeem meldt wanneer het object onderhoud of vervanging nodig heeft.

Predictive maintenance kan het best uitgevoerd worden door middel van een Internet of Things-oplossing. Een IoT-oplossing biedt het beste van twee werelden; continue monitoring van een proces en een internetaansluiting. Hierdoor kunnen alle gegevens van de metingen meteen worden doorgestuurd, geanalyseerd en omgezet worden in automatische orders of later in onderhoudsbeleid.

De metingen worden uitgevoerd door middel van een apparaat met sensoren. Deze bieden u real-time data die u kunt volgen van welke locatie dan ook. Tevens kunnen deze gegevens doorgestuurd worden naar smartphone of tablet. Dit geeft een bedrijf de mogelijkheid om een zeer goed beeld te krijgen van de werking van een machine en eventueel snel te handelen wanneer nodig.

Predictive maintenance met een IoT-oplossing zorgt ervoor dat u onderhoud beter kunt plannen. Ook kunt u uitval verkorten en de reactietijd op storingen en problemen verbeteren.

De Thingsway, een IoT-oplossing

De Thingsway is een IoT-sensor die ontwikkeld is door Salland Electronics. Deze IoT-oplossing is zeer goed in te zetten wanneer uw bedrijf aan predictive maintenance wilt doen. Het voordeel van de Thingsway is zijn multifunctionaliteit. Het apparaat is snel aan te passen aan het te meten object. Dit wordt gedaan door de sensoren en de behuizing naar wens aan te passen.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!