Lekkages zijn een veel voorkomend probleem bij vooral oudere gebouwen. Op den duur kunnen lekkages voor veel grotere problemen zorgen, zeker wanneer de oorzaak niet goed aangepakt wordt. Dit kan voor hoge kosten zorgen voor de eigenaren van huizen, kantoren of gebouwen. In dit artikel kunt u lezen waardoor de meeste lekkages ontstaan en hoe u gebouwen kunt beveiligen tegen lekkages.

Waardoor ontstaan lekkages aan huizen en gebouwen?

Er bestaan verschillende oorzaken voor lekkages, maar de meest voorkomende zijn:

Een reparatie leidt naar grotere problemen

Regelmatig gebeurt het dat een lekkage optreedt en alleen het gevolg wordt aangepakt. De noodreparatie wordt uitgevoerd zodat tijdelijk de problemen verholpen zijn. De oorzaak van de lekkage wordt echter vergeten. Daardoor zullen lekkages terugkeren en soms verergeren.

Lekkage door achterstallig onderhoud

Achterstallig onderhoud is één van de belangrijkste oorzaken van lekkages. Bij achterstallig onderhoud kunt u denken aan het niet vervangen van oude dakbedekking, het niet vernieuwen van afdichtingen of verouderde loodslabben.

lekkage

Lekkages door onzorgvuldige renovaties

Tijdens renovaties worden nieuwe delen soms niet goed aangesloten op het bestaande pand. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld nieuwe kozijnen. Wanneer de waterkeringen niet meer goed passen op de nieuwe kozijnen dan kan er lekkage ontstaan.

Lekkages door oude leidingen

De waterleidingen kunnen ook voor lekkages zorgen, vooral wanneer deze verouderd zijn. Het gebeurt in Nederland niet zo vaak meer maar in een lange koude periode kunnen zelfs nieuwe leidingen bevriezen en kapot gaan.

Andere lekkages door waterleidingen worden veroorzaakt door de combinatie van inwendige corrosie en waterdruk. De corrosie zorgt voor zure omstandigheden in de leidingen, daardoor ontstaan gaten en scheurtjes in de leiding. Een breuk of lek is het gevolg, maar het water kan hier ook moeilijk langs bewegen waardoor de waterdruk voor meer problemen zorgt.

Lekkages door regenpijpen en dakgoten

Dakgoten en regenpijpen zorgen voor het afvoeren van regenwater. Wanneer deze niet meer goed functioneren dan kunnen er lekkages ontstaan in grote delen van een gebouw. Dakgoten dienen jaarlijks schoongemaakt te worden en de doorstroom van regenpijpen moet gecontroleerd worden.

Wat kunt u doen om lekkages te voorkomen?

Om lekkages te voorkomen kunt u het volgende doen:

  • Wanneer er een renovatie plaatsvindt dan is een goed plan nodig waarin aandacht besteed wordt aan het correct aansluiten van nieuwe bouwdelen aan de oude.
  • Een noodreparatie van een lekkage is een noodreparatie. Er moet altijd een vervolg op zijn, de oorzaak moet gevonden en opgelost worden.
  • Maak een gedegen onderhoudsplan dat meerdere jaren omvat. De kritische onderdelen van een pand kunt u monitoren, onderhouden en vervangen wanneer nodig. Kritische onderdelen kunnen zijn: dakgoot, dak, leidingen, afdichtingen etc.
  • Laat deze kritische onderdelen monitoren door middel van een Internet of Things-oplossing.

Gebouwen, kantoren en huizen beveiligen tegen lekkage

Eén van de beste manieren om lekkages te voorkomen is door regelmatig onderhoud te plegen. De kritische onderdelen moeten daarbij worden gecontroleerd en eventueel onderhouden. U heeft daarvoor een goed onderhoudsplan nodig. Om problemen voor te zijn dient u namelijk goed te weten hoe vaak deze kritische onderdelen onderhoud nodig hebben.

U kunt er ook voor kiezen om een IoT-oplossing in te zetten om een gebouw te beveiligen tegen lekkage. Een Internet of Things-oplossing werkt door middel van sensoren en een internetverbinding. De sensor monitort continu de werking van een bepaald proces. Wanneer er veranderingen optreden in dat proces dan worden deze gegevens direct via de internetverbinding doorgestuurd naar een laptop, computer of smartphone. Na het ontvangen van de melding kan er onderhoud gepleegd worden voordat problemen zoals lekkages ontstaan.

De Thingsway

De Thingsway is zo’n Internet of Things-oplossing. Het is een product dat kan worden ingezet om allerlei soorten processen te monitoren. Voor bedrijven die veel te maken hebben met onderhoud kan de Thingsway een belangrijke oplossing zijn. Het continu monitoren van de Thingsway kunt u zien als voorspellend onderhoud. Het zorgt voor een effectiever onderhoudsbeleid en verlaagt daarmee aanzienlijk de kosten.

Op dit moment wordt de Thingsway al ingezet voor het beveiligen tegen lekkages. Er is namelijk een versie van de Thingsway die de doorstroom van dakgoten monitort. Wanneer deze doorstroom niet optimaal is dan geeft de Thingsway een melding. Onderhoud kan onmiddellijk gepleegd worden voordat problemen, zoals lekkages, zich voordoen.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!