Er zijn veel bedrijven die met onderhoudsactiviteiten te maken hebben. Dan kan het gaan om productiebedrijven die veel met machines werken en maintenance bedrijven, maar ook vastgoedbedrijven, zoals woningcorporaties. Er bestaan verschillende strategieën om onderhoud toe te passen, een voorbeeld hiervan is preventief onderhoud. Helaas zorgt preventief onderhoud er niet voor dat storingen nooit meer voorkomen. Wanneer er een storing plaatsvindt bij een machine, object of proces, dan is het verstandig om een storingsanalyse uit te voeren.

Wat is een storingsanalyse?

Een storingsanalyse is een onderzoek dat gedaan wordt om achter de oorzaak van de storing te komen. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om maatregelen te kunnen nemen die ten eerste het probleem oplossen en ten tweede storingen in de toekomst voorkomen. In vrijwel alle takken van de productie-industrie worden storingsanalyses gedaan om defecten aan machines, objecten en producten in de toekomst te voorkomen. Een storingsanalyse wordt tevens uitgevoerd om mens en milieu te beschermen tegen potentieel gevaarlijke situaties.

Redenen om een storingsanalyse uit te voeren

Het uitvoeren van een storingsanalyse biedt voor een bedrijf een aantal voordelen. Enkele voordelen hiervan zijn financiële voordelen, juridische en voordelen die met de veiligheid te maken hebben. De resultaten die uit de storingsanalyse komen kunnen namelijk zorgen voor bepaalde inzichten en mogelijkheden. We bespreken de belangrijkste.

Inzicht in de hoofdoorzaak van de storing

Het fundamentele onderdeel van een storingsanalyse uitvoeren is om erachter te komen wat de hoofdoorzaak van de storing is. Tijdens de storingsanalyse wordt gezocht naar gegevens die kunnen vaststellen waarom de storing is opgetreden. Was het een gevolg van een fabricagefout, een materiaalfout, slijtage of fout gebruik van het object?

Hoe kunt u storingen voortaan voorkomen?

Wanneer de oorzaak van de storing is vastgesteld, dan kunnen er maatregelen genomen worden om te zorgen dat het probleem niet meer op zal treden. Corrigerende maatregelen kunnen zijn; gebruik van andere onderdelen, meer preventief onderhoud en verbetering van het productieproces.

storingsanalyse

Verbeteren van toekomstige producten en processen

Dankzij een goed inzicht in de storing van een proces of machine, kunt u het productieproces verbeteren, maar ook het ontwerp van een machine of product. Dit zorgt voor meer effectiviteit, omdat het probleem zich niet meer voordoet, maar ook voor lagere kosten. Denkt u dan aan de kosten voor het vervangen van onderdelen en de tijd van uitval. Vergeet u ook niet eventuele kostbare juridische stappen of de reputatie van uw bedrijf.

Voorkom kosten door defecten en eventuele boetes

Storingen kunnen kostbaar zijn. Dat kunnen kosten zijn door uitval, onderhoud en stilstand van de productie. Juridische kosten kunnen zelfs een gevolg zijn van een storing. Door een storingsanalyse te laten uitvoeren kunt u zulke problemen voorkomen. Tevens kunt u voorkomen dat mogelijke storingen in de toekomst optreden.

U voldoet aan de normen voor producten en activa

Een storingsanalyse kan u in de toekomst helpen om aan normen te voldoen voor een bepaald productieproces, voor componenten, producten en machines.

De aansprakelijkheid voor de storing bepalen

Een storingsanalyse laat u vooral uitvoeren om de hoofdoorzaak te bepalen. Wanneer u achter de hoofdoorzaak gekomen bent, dan kunt u ook de aansprakelijkheid voor de storing bepalen. Helaas is dit soms nodig in gevallen van storingen. Dit kan u beschermen tijdens eventuele rechtszaken, maar kan ook in gerechtelijke procedures gebruikt worden om uw gelijk te krijgen.

Hoe wordt een storingsanalyse uitgevoerd?

Een storingsanalyse wordt uitgevoerd wanneer de storing heeft plaatsgevonden. Technici zullen zoeken naar de defecten en na analyse bepalen waardoor de storing heeft plaatsgevonden. U heeft dus altijd te maken met gegevens die achteraf geïnterpreteerd worden. Zou het bepalen van de oorzaak van een storing niet eenvoudiger zijn wanneer u beschikt over real-time data die u later kunt analyseren? Sterker nog, zou het niet nog handiger zijn wanneer u beschikt over real-time data die ervoor zorgt dat een storing voorkomen kan worden?

Zo’n storingsanalyse zou u kunnen laten uitvoeren door middel van een Internet-of-Things oplossing.

De Thingsway, een IoT-oplossing

De Thingsway is een IoT-oplossing die in te zetten is vele takken van onderhoud en productie. Via sensoren kan de Thingsway bepaalde processen continu monitoren. Dit zorgt voor enorm veel data en inzichten in de werking, of eventuele storing, van een proces of product. Wanneer er veranderingen optreden in dit proces, dan zullen de sensoren dit waarnemen. Via een rechtstreekse internetverbinding worden deze real-time gegevens verstuurd.

Deze enorme hoeveelheid data geeft na het analyseren een veel beter inzicht in de werking en de eventuele reden van de storing. Een storing kan zelfs voorkomen worden wanneer de Thingsway wordt ingezet om een kritiek proces te monitoren.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!