Hoe hoog de kwaliteit ook is van een bepaald product, alles is nu eenmaal aan slijtage onderhevig. Het gevolg van slijtage is dat er defecten kunnen optreden, of dat nu gaat om een machine of om een object. Deze defecten kunnen meestal worden verholpen met een nieuw onderdeel, maar ook dikwijls is een volledige vervanging nodig. Dit heeft kosten als gevolg; kosten voor een nieuw product, maar ook kosten voor het vervangen en onderhoud.

Om enigszins controle te houden op de kosten die slijtage veroorzaken, heeft ieder bedrijf te maken met onderhoud. Uw bedrijf kan dit onderhoud zelf uitvoeren door een technisch team, of u kunt een maintenance bedrijf inhuren om het onderhoud voor u uit te voeren. Onderhoud kan op verschillende manieren worden uitgevoerd; een van die manieren is correctief onderhoud.

Wat is correctief onderhoud?

Er wordt gesproken van correctief onderhoud wanneer er onderhoud gepleegd wordt na een melding van een probleem door een medewerker of deskundig persoon. Dit kan gaan om een melding van een medewerker die het probleem tijdens het werk constateert, maar het probleem kan natuurlijk ook geconstateerd worden door iemand van de technische dienst. Onderhoud dat gepleegd wordt na een automatische storingsmelding wordt ook correctief onderhoud genoemd.

Tijdens correctief onderhoud worden alleen de problemen opgelost die hebben gezorgd voor schade of uitval. Het kan ook gaan om problemen die voor een gevaarlijke situatie zorgen. Dit correctief onderhoud wordt gepleegd door een technisch team van uw eigen bedrijf, of door een externe partij zoals een maintenance bedrijf.

Om een duidelijk beeld te krijgen van wat correctief onderhoud kan inhouden schetsen we hier een aantal voorbeelden:

  • Een spoedreparatie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer er een lift is uitgevallen en er mensen in vastzitten.
  • Er is sprake van service herstel wanneer er een bepaalde service van een bedrijf is uitgevallen, bijvoorbeeld de beeldschermen op een treinstation.
  • Een reparatie is het meest duidelijke voorbeeld van correctief onderhoud; iets wordt gerepareerd om de functionaliteit te herstellen.
  • Wanneer een apparaat of proces nog wel werkt, maar niet optimaal, dan wordt de performance herstelt. Dit is vaak een software probleem.
  • Slijtage kan er tevens voor zorgen dat een apparaat of object nog goed functioneert, maar de kwaliteit van gebruik gaat achteruit. U kunt hierbij denken aan een ongewenste trilling in een machine of apparaat.

correctief onderhoud

Wat zijn de nadelen van correctief onderhoud?

Veel bedrijven zien de nadelen van correctief onderhoud helaas niet in. Echter kleven er toch heel wat nadelen aan vast, we sommen ze voor u op:

Dit zijn de nadelen van correctief onderhoud:

Lastiger in te plannen

Met correctief onderhoud is alleen gerichte actie vereist op defecten in installaties of machines. Dit werkt reactief en daarom is het moeilijk om de agenda’s te vullen.

Ontevreden klanten

Veel bedrijven zijn afhankelijk van bepaalde machines of iets dergelijks. Als iets vervolgens niet werkt vanwege een storing dan leidt dat vaak tot erg veel frustratie. Frustratie die voorkomen kan worden wanneer er aan voorspellend onderhoud wordt gedaan.

Gemiste omzet

Er zijn veel bedrijven die werken met machines op afstand. Deze machines zijn omzetmakers die continue moeten draaien. Het tijdelijk stilstaan van deze machines kost dus platgezegd geld. Iets wat veel ondernemers willen voorkomen!

correctief onderhoud

Voordelen correctief onderhoud

Correctief heeft echter ook een paar voordelen. We nemen ze in het kort met je door.

Soms de beste oplossing

Er zijn bedrijven die veel geld en tijd investeren in een preventieve onderhoudsstrategie. Voor andere bedrijven geldt dat dit meer kosten met zich meebrengt dan correctief onderhoud toepassen wanneer dat nodig is.

Op korte termijn lagere kosten

Tot het moment dat er iets mis gaat heeft u veel minder kosten en zorgen. Zolang alles werkt, heeft u geen onderhoudskosten.

Geen ingewikkeld onderhoudsplan nodig

Pas actie ondernemen wanneer een probleem zich voordoet vereist geen strategisch onderhoudsplan.

Van correctief naar voorspellend onderhoud

Wanneer u correctief onderhoud samenbrengt met een IoT-oplossing, dan combineert u deze voordelen met continue monitoring.

Correctief onderhoud wordt toegepast na een melding van medewerker, technici of na een automatische storingsmelding. Zo’n automatische storingsmelding wordt gedaan via sensoren, deze registreren een verandering in de omgeving en werking van een proces.

Een IoT-oplossing is een apparaat dat ook werkt met sensoren, maar dan gecombineerd met een internetverbinding. Dit geeft het voordeel dat het gehele proces niet alleen gemonitord wordt door sensoren, maar dat u als bedrijf ook continu inzicht heeft in de werking. Via een computer, smartphone of tablet kunt u de werking in de gaten houden. Dit constante inzicht zorgt ervoor dat slijtage, veranderingen in omgeving of mogelijke defecten vroegtijdig kunnen worden opgespoord.

De Thingsway van Salland Electronics

Klinkt het voor u aanlokkelijk, zo’n IoT-oplossing? De Thingsway is een IoT-apparaat die toepasbaar is op veel verschillende gebieden. U kunt daarbij denken aan een industriële omgeving, maar ook op het gebied van vastgoed is de Thingsway zeer goed in te zetten. Op dit moment wordt de Thingsway namelijk gebruikt om de werking van dakgoten te monitoren.

De Thingsway is een basisproduct die aan te passen is zoals u hem wenst; natuurlijk aangepast op het te meten object of apparaat. De Thingsway maakt voorspelbaar correctief onderhoud mogelijk. Een nieuwe term op gebied van onderhoud?

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!