Periodiek machine onderhoud houdt de activiteiten in die worden uitgevoerd op een machine, dit volgens een bepaald tijdsinterval. Een goede werking behouden van de machine is het doel van periodiek machine onderhoud.

Periodiek machine onderhoud in een werkstroom

Periodiek machine onderhoud wordt vaak volgens een bepaalde werkstroom uitgevoerd. Als eerste wordt een machine geselecteerd, daarna worden de historische gegevens van het uitgevoerde maintenance geanalyseerd. Aan de hand van deze gegevens wordt de beste interval bepaald om onderhoud te doen. Tijdens de periodieke controle wordt de machine aangezet en laat de controleur deze draaien onder normale condities. Hierna wordt bepaald of de machine aan onderhoud toe is en wordt deze uitgevoerd.

Waarom onderhoud aan machines nodig is

Slijtage aan machines valt nu eenmaal niet te vermijden, dit zorgt ervoor dat machines er een keer voorgoed mee op zullen houden. Gelukkig gebeurt dit niet van de ene op de andere dag. Integendeel zelfs, moderne machines die voor productie worden ontworpen worden duurzaam gemaakt. Daardoor kunnen ze heel lang meegaan, lang genoeg om tijdens de levensduur te bepalen hoe vaak er periodiek onderhoud nodig is.

Periodiek machine onderhoud is een manier van maintenance waarbij onderhoudstaken op vastgezette tijden moeten worden gedaan, dit terwijl de machine draait. Periodiek machine onderhoud wordt van tevoren gepland en uitgevoerd, ongeacht problemen of schade aan de machine.

Met de historische gegevens die bekend zijn van een elke specifieke machine wordt de frequentie van het onderhoud bepaald. Fabrikanten van machines kunnen vaak kalenderschema’s voorstellen om controle op een machine uit te voeren. Hierbij worden vaak algemene richtlijnen opgesteld hoe vaak een bepaalde machine onderhoud nodig heeft per kalenderjaar.

Hoe effectief is periodiek machine onderhoud?

De effectiviteit van periodiek onderhoud is gebaseerd op de aanname dat het vastlopen of kapot gaan van een machine voorspeld kan worden. Door de historische gegevens te analyseren van een machine, en door eventuele richtlijnen te volgen van een producent, wordt een periode bepaald waarin verwacht wordt dat de machine zonder problemen zal werken. Periodiek onderhoud aan de machine wordt gedaan voordat er een storing op zal treden, dat is althans de bedoeling.

Deze historische gegevens worden veelal verkregen door periodieke metingen of experimenten. Er zit echter een nadeel aan deze periodieke metingen of experimenten. Periodiek is tijdsgebonden, net als een experiment. Een IoT oplossing, waarin een bepaalde machine continue gemonitord wordt, zal veel meer betrouwbare informatie opleveren.

Voorbeelden van periodiek onderhoud

Periodiek machine onderhoud kan vaak vervangings- en reparatieproblemen oplossen. Voorbeelden van de werkzaamheden die tijdens dit onderhoud gedaan worden zijn:

  • Vervangen van smeerolie
  • Lagervet controleren
  • Filters vervangen
  • Roest verwijderen
  • Controle van druk- en temperatuurmeters

Machines die constant gebruikt worden hebben het voordeel dat de mate van slijtage op deze machines vrij nauwkeurig voorspeld kan worden. Je weet ten slotte ook van auto’s goed te voorspellen wanneer het olie ververst moet worden.

Voor machines die minder vaak gebruikt worden geldt echter dat eventuele problemen minder voorspelbaar zijn, en daardoor periodiek onderhoud minder effectief is. Ook in zo’n geval zou een IoT oplossing veel effectiever kunnen zijn.

Voordelen en nadelen van periodiek machine onderhoud

Het voordeel van het doen van periodiek machine onderhoud is dat er geen extra apparaten nodig zijn om aan te geven wanneer een machine onderhoud nodig heeft. De kosten om periodieke schema’s vast te stellen zijn laag.

Het nadeel van periodiek machine onderhoud is dat er een risico bestaat dat de uitgevoerde werkzaamheden op de machine onnodig waren. Een schatting uit de industriële sector geeft aan dat 30% van alle periodieke machine onderhoud slechts preventief was en daarmee dus onnodig werd uitgevoerd.

Een ander nadeel van het uitvoeren van periodiek machine onderhoud is dat een storing op elk willekeurig moment kan optreden. Er zijn nu eenmaal bepaalde storingen die moeilijk voorspelbaar zijn, sommige onderdelen houden zich niet altijd aan de verwachtte slijtagetijd.

Periodiek machine onderhoud in het kort

Bij periodiek onderhoud wordt er vanuit gegaan dat defecten aan machines in de loop van de tijd voorspeld kunnen worden. Het is een strategie van maintenance op basis van historische gegevens en/of specificaties van een producent. Periodiek onderhoud werkt vooral minder effectief bij machines die gevoeliger zijn voor storingen.

Voorspellend onderhoud

Voor alle machines geldt dat voorspellend onderhoud een effectievere manier is van maintenance. Voorspellend onderhoud kan worden gedaan door middel van een IoT-oplossing. Dat komt er in de praktijk op neer dat de werking van een bepaalde machine continu in de gaten wordt gehouden. Dit levert veel meer data en informatie op. Zo wordt het voorspellen van onderhoud een stuk betrouwbaarder.

Een voorbeeld van een IoT-oplossing is de Thingsway. Dit is een maatwerksensor die de werking van een bepaalde machine continu in de gaten houdt. Door gegevens van de Thingsway te analyseren kan niet alleen schade worden voorkomen, maar het nodige machine onderhoud is daardoor ook beter te plannen.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!