Veel bedrijven zijn op zoek naar het antwoord op de volgende vraag: ‘Hoe kunnen we toch onze onderhoudskosten verlagen?’

Een bedrijf kan wat omzet betreft heel goed draaien, maar wanneer de onderhoudskosten heel hoog zijn dan drukt dat flink op de winstmarges. Een bedrijf kan pas bloeien wanneer de onderhoudskosten goed in bedwang worden gehouden. Heeft u een bedrijf dat veel te maken heeft met onderhoud, zoals een productiebedrijf, een woningcorporatie of een maintenance bedrijf? Dan kunt u vast wel wat slimme tips gebruiken om de onderhoudskosten te verlagen. Wilt u besparen? Begin dan vandaag nog!

Het doel van onderhoud

Het doel van onderhoud is om de volledige beschikbaarheid van apparatuur, voorzieningen, objecten en faciliteiten te garanderen. Dit tegen optimale kosten en onder een aanvaardbare standaard van kwaliteit, veiligheid voor mensen en milieu.

Om te voldoen aan al deze aspecten werkt een bedrijf met een gedegen onderhoudsplan. Voor een bedrijf dat veel te maken heeft met vastgoed of bouwkundig onderhoud, is het van belang om proactief onderhoud te voeren. Proactief onderhoud zorgt ervoor dat u niet achter de feiten aanloopt. U heeft kennis van zaken van uw vastgoed en gebouwen en maakt daar een onderhoudsplan voor. Bedrijven die veel te maken hebben met maintenance van machines voeren storingsafhankelijk en preventief onderhoud uit.

Deze manieren van onderhoud zijn de meest gangbare manieren om de kosten van onderhoud zo laag mogelijk te houden. Toch kunt u zeker nog meer doen om de onderhoudskosten te verlagen. We geven u vijf tips.

Tip 1: Storingen voorkomen

De logische eerste tip om de onderhoudskosten te verlagen is door middel van het voorkomen van storingen. Dit is niet alleen vanwege de hoge kosten voor het repareren van een defect, maar het kan ook de activiteiten van een bedrijf vertragen of zelfs stilleggen.

Hoe kunt u storingen voorkomen? U doet vanzelfsprekend al aan preventief onderhoud, maar heeft u daar echt een goede strategie voor? Een geautomatiseerd systeem voor uw onderhoudswerkzaamheden biedt u een ideale manier om alle nodige handelingen op gebied van onderhoud goed te volgen, beoordelen en plannen.

Tip 2: Gedegen beheer van uw inventaris

Ligt de gemiddelde tijd voor een reparatie in uw bedrijf hoog? Een reden hiervoor kan zijn dat u niet genoeg reserveonderdelen in uw voorraad heeft. U kunt dit oplossen door meer reserveonderdelen aan te schaffen; vaak kunt u aantrekkelijke prijzen afspreken met leveranciers als u onderdelen in bulk aanschaft.

Een ander manier van besparen op onderdelen is door ervoor te zorgen dat reserveonderdelen verwisselbaar zijn. Het is erg handig wanneer verschillende onderdelen op meerdere machines of objecten te gebruiken zijn. Een fabrikant zal ook eerder technische hulp bieden wanneer al uw onderdelen (of machines) van hem afkomstig zijn.

Tip 3: Train uw team

De kans is groot dat u voor onderhoud een technisch team heeft of een maintenance bedrijf inhuurt. Om de onderhoudskosten te verlagen zou u uw gehele team kunnen trainen in de technische werking van een machine. Dit zorgt ervoor dat eventuele storingen veel eerder kunnen worden opgemerkt en zelfs verholpen. Hierdoor zal uitval van productie verholpen worden en bovendien kostbare en tijdrovende reparaties vermeden.

verlagen onderhoudskosten

Tip 4: Verlengen van garanties of verzekeringen

Helaas werkt niets voor altijd en feilloos. Alles is nu eenmaal aan slijtage onderhevig. Daarom is het zeer verstandig om de duurste apparatuur of de meest kwetsbare onderdelen te verzekeren. Ook kunt u vaak bij fabrikanten de garantie verlengen van sommige onderdelen of machines.

Om te bepalen welke onderdelen van een gebouw of machines van een bedrijf het belangrijkst of meest kwetsbaar zijn, zou u het onderhoudsteam kunnen raadplegen. Deze hebben vaak het beste inzicht op de werking en slijtage. U kunt er zelfs voor kiezen om slechts enkele specifieke onderdelen te verzekeren. Een juist beeld krijgen van de kwetsbare en kostbare onderdelen en deze verzekeren, of de garantie verlengen, kan u flink wat onderhoudskosten schelen.

Tip 5: Kies voor een IoT-oplossing

Om een goed beeld te krijgen van een onderdeel, machine of object is het niet nodig om ze persoonlijk te analyseren met pen en papier op schoot. De werking van een bepaald voorwerp, en het nodige onderhoud om deze werking te garanderen, wordt voorspeld aan de hand van gegevens. Ten eerste de gegevens van de leverancier en daarnaast door middel van ervaring en periodiek onderhoud.

Een veel beter inzicht in de werking van een voorwerp krijgt u door middel van een Internet of Things-oplossing. Dit is een apparaat die continu de werking van een object monitort via sensoren. Via een internet verbinding worden deze gegevens doorgegeven, waarna ze geanalyseerd kunnen worden. Dit geeft een zeer nauwkeurig inzicht in de werking, slijtage en eventueel uitval van een object.

Een mooi voorbeeld van zo’n IoT-oplossing is de Thingsway van Salland Electronics.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!