Preventief onderhouden van apparatuur is cruciaal om de levensduur van kritische machines te verlengen en de efficiëntie van installaties te maximaliseren. De installaties en machines stellen een bedrijf niet alleen in staat om op grote schaal te produceren, maar ze bepalen ook de winst wanneer dit efficiënt gebeurt. Een machine die uitvalt kan rampzalig zijn voor een bedrijf, omdat dit leidt tot stilstand en hoge kosten. Onderhoud van machines en installaties is daarom van groot belang, maar onderhoud brengt ook kosten met zich mee. Hoe kunt u installaties en machines efficiënt onderhouden? We geven een aantal tips:

Voorspellend onderhoud door middel van een sensor

Door de snelheid van slijtage of veroudering te bewaken kan worden bepaald of er reparaties en vervangingen nodig zijn. Om dit te bepalen werd er in het verleden vaak gebruik gemaakt van een periodiek inspectieschema. Daarbij werden vitale delen om de zoveel tijd geïnspecteerd, denk dan aan riemen, kettingen, tandwielen en vloeistoffen.

Bedrijven kiezen er steeds vaker voor om vitale delen te laten bewaken door sensoren. Deze houden het proces continu in de gaten waardoor een periodiek inspectieschema niet meer nodig is.

toosl continue monitoren

Houd de procesapparatuur schoon

Installaties en machines bevatten verschillende filters en afdichtingen om werkende componenten schoon te houden. Vervuiling, zoals vetophoping, kan leiden tot een plotselinge storingen en uitval. Water is bovendien een belangrijke bron van vervuiling en corrosie. Om apparaten optimaal te laten presteren moeten daarom afdichtingen en filters regelmatig worden geïnspecteerd.

U kunt dit doen via periodiek onderhoud, maar u kunt er ook voor kiezen om bepaalde filters of afdichtingen continu te laten monitoren met een sensor.

Smeer apparatuur regelmatig om de efficiëntie te garanderen

Smering speelt een grote rol bij het handhaven van de prestaties van apparatuur. Het zorgt ervoor dat alle bewegende delen soepel blijven werken. Wrijving tussen bewegende delen wordt verminderd door smering, daarom verbetert het de efficiëntie van uw machines en verlengt het de levensduur. Maak gebruik van het juiste smeermiddel, volg daarbij de aanbevelingen van de fabrikant.

Om op het juiste moment te smeren moet al het apparatuur bewaakt worden. U kunt dit laten doen door periodieke inspectie, maar ook door middel van een sensor.

Zorg voor een efficiënt onderhoudsschema

Om uw machines en installaties in topconditie te houden is onderhoud nu eenmaal nodig. Een efficiënt onderhoudsschema zorgt ervoor dat alle inspecties, reparaties en vervangingen exact op het juiste tijdstip gedaan worden. Natuurlijk het liefst voordat er uitval plaatsvindt.

Een efficiënt onderhoudsschema is een combinatie van reactief en proactief onderhoud. Reactief onderhoud kunt u toepassen op onderdelen die relatief goedkoop zijn en makkelijk te vervangen. Dit gaat om niet vitale onderdelen, wanneer deze stuk gaan dan ligt niet het gehele proces stil.

Er bestaan verschillende vormen van proactief onderhoud waaronder periodiek onderhoud en conditie gestuurd onderhoud. Periodiek onderhoud kunt u het best uit laten voeren op onderdelen waarvan u een goed beeld heeft van de werking en slijtage. De efficiëntie van uw onderhoud kunt u vergroten door middel van conditie gestuurd onderhoud. Daarbij laat u vitale delen monitoren door middel van sensoren. Deze registreren veranderingen in een proces en maken daar melding van zodat u exact op het juiste moment onderhoud kunt laten uitvoeren.

Bewaar apparatuur veilig wanneer deze niet in gebruik is

Wanneer uw machines niet in gebruik zijn, of uw installaties staan een tijd stil, sla deze dan op in een schone omgeving. Dit voorkomt dat ze door vuil of corrosie worden aangetast. Laat apparaten tevens niet lang stilstaan, rust roest. Laat de apparaten daarom regelmatig draaien.

Maak gebruik van het Internet of Things

In onze tips werd regelmatig het gebruik van sensoren genoemd. Deze sensoren kunnen u helpen om de efficiëntie van uw onderhoudsprogramma te vergroten. Dat doen ze door continu een proces te monitoren. De sensoren registreren een verandering in een omgeving dat kritiek kan zijn voor het hele proces. Via een directe internetverbinding meldt de sensor dit op een centraal punt, denk dan aan een computer of smartphone. Op dat moment kunt u ingrijpen en een storing of uitval voor zijn.

De Thingsway is een voorbeeld van zo’n IoT-sensor. Het is een prachtig product dat uw bedrijf kan helpen in het efficiënt onderhouden van uw installaties en machines.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!