Het Internet of Things biedt een grote mogelijkheid om zeer waardevolle gegevens vast te leggen van de werking van grote machines. Daardoor kan het IoT een directe impact hebben op het ontwerpen, beheren en onderhouden van industriële machines. De ontwikkeling van het IoT gaat dusdanig snel dat het nu de tijd lijkt te zijn voor bedrijven in de industriële sector om over te stappen naar een nieuw soort industrieel onderhoud. Een onderhoud waar gebruik wordt gemaakt van IoT, sensoren, interessante data en een analytisch systeem.

Het snel ontwikkelende onderhoudssysteem van het Iot vraagt om een nieuw soort onderhoudsstrategie. Een verbeterde onderhoudsstrategie zorgt voor kostenbesparing en meer efficiëntie. Het resultaat op gebied van inkomsten en kosten zal snel te zien zijn.

De huidige manier van industrieel onderhoud

Om de grote waarde te kunnen tonen van een IoT-oplossing in industrieel onderhoud is het nodig om de huidige manier van industrieel onderhoud te beschrijven.

In de industriële sector wordt de huidige manier van onderhoud bepaald aan de hand van beperkte gegevens en toegepast op geïsoleerde activa. Dat wil zeggen dat de werking van één bepaalde machine wordt bekeken tijdens een proefdraai. Deze gegevens worden samengevoegd met de gegevens van de fabrikant. Deze gegevens vormen de basis van het onderhoudsplan voor deze bepaalde machine. Periodiek onderhoud zal uitgevoerd worden volgens dit onderhoudsplan.

Als bedrijf bent u dus afhankelijk van handmatige methoden om voorspellend, preventief en periodiek onderhoud te plegen. Deze methode heeft echter een groot nadeel; het is namelijk gebaseerd op beperkte gegevens en de nauwkeurigheid van de voorspelling laat te wensen over. Om de werking van een bepaalde machine, of een geheel productieproces, goed te monitoren zijn veel meer gegevens nodig.

industrieel onderhoud

De toekomst van industrieel onderhoud

Het Internet of Things (of IoT) biedt de mogelijkheid aan machines en processen om met elkaar te communiceren via het internet, en natuurlijk met u als bedrijf. Al uw medewerkers kunnen constant digitaal de gegevens inzien van alle operationele processen. Dit biedt u als bedrijf grote kansen op gebied van onderhoud en kostenbesparing, maar ook op commercieel gebied en efficiëntie.

U zou u zich nu af kunnen vragen hoe zo’n IoT-oplossing dan werkt? Een IoT-oplossing is een apparaat dat werkt door middel van sensoren. Deze sensoren monitoren de werking van een bepaald proces, of verandering, in de omgeving. Dat kan gaan om allerlei soorten veranderingen zoals warmte, beweging en druk. Treedt zo’n verandering op dan wordt dat door de sensor omgezet in data en via een directe internetverbinding doorgestuurd. Dit kan worden doorgestuurd naar medewerkers ter plekke, maar ook bijvoorbeeld naar een hoofdkantoor. Dit biedt de mogelijkheid om onmiddellijk actie te ondernemen waar nodig, maar ook voor het goed analyseren van alle gegevens.

Een IoT-oplossing kan worden toegepast om de werking van één bepaalde machine te monitoren, maar ook een geheel productieproces kan gemonitord worden. Het grote voordeel van een IoT-oplossing is de enorme hoeveelheid data die u binnenkrijgt. Dit geeft een veel beter beeld van de werkelijke werking van een proces of van alle activa samen. Met deze gegevens kunt u een veel degelijker onderhoudsplan samenstellen. Een ander voordeel van een IoT-oplossing is het continu monitoren van het proces. Eventuele problemen met machines kunnen hierdoor sneller opgespoord worden en uitval voorkomen. Een Iot-oplossing is daarom de toekomst van industrieel onderhoud.

De Thingsway

Een voorbeeld van een IoT-oplossing is de Thingsway. Dit is een IoT-sensor die ontwikkeld is door Salland Electronics. De Thingsway is een basisproduct die ook heel goed toepasbaar is in de industriële sector. Het apparaat wordt als het ware aangepast op uw wensen en het te meten proces. Die aanpassingen liggen dan op gebied van de behuizing, de benodigde sensoren en de bevestiging. Salland Electronics kan deze aanpassingen snel ten uitvoer brengen. Hierdoor kan uw bedrijf binnen korte tijd een IoT-oplossing in huis hebben.

De Thingsway werkt op een batterij die gegarandeerd 10 jaar meegaat.

onderhoud en maintenaice

Industrieel onderhoud en IoT samengevat

Het IoT is de mogelijkheid om uw volledige bedrijf van accurate online gegevens te voorzien. Hiermee kunnen managers verbeteringen aanbrengen op gebied van onderhoud, maar ook op gebied van efficiëntie en kostenbesparing.

Het continu monitoren van een proces of machine geeft een veel beter inzicht. Deze gegevens bieden een kans op een veel efficiënter onderhoudsplan. In plaats van het werken met minimale gegevens van activa en handmatig toezicht, heeft het gehele bedrijf constant inzicht via digitale hardware.

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!