Om een bedrijf te laten groeien is het regelmatig onderhouden van de activa een must. Onderhoud wordt door bedrijven gedaan om de prestaties te optimaliseren. Het doel is om zo min mogelijk uitval te hebben, dit kan leiden naar betere prestaties van activa, maar ook een effectiever productieproces.

Bij het woord onderhoud denken velen aan repareren. Onderhoud richt zich echter meer op het opvolgen van een strategisch plan. Een onderhoudsproces volgens een bepaalde methode, dat als doel heeft om de werking van machines, apparatuur of objecten te optimaliseren. Onderhoud is dus veel meer dan alleen repareren. Om een goed lopend bedrijf te hebben is het van belang om meer tijd en inspanning te spenderen aan onderhoud, dan aan reparaties.

De opkomst van het Internet-of-Things zorgt ook voor grote stappen op gebied van innovatie in de wereld van onderhoud en maintenance. Dit biedt bedrijven de mogelijkheid om hun onderhoudsplan, en daarmee het gehele bedrijf, naar een hoger niveau te tillen.

Hoe zet u data analyse in bij onderhoud?

Het Internet-of-Things is overal om ons heen, ook al beseffen we ons dat niet. Veel apparaten in ons huis, op ons werk en op straat zijn voorzien van sensoren en een internetconnectie. Dit geeft deze apparaten de mogelijkheid om met ons, maar ook met elkaar, te communiceren.

Het Internet-of-Things is ook zeer goed in te zetten voor onderhoud. Door een IoT-apparaat te gebruiken om een proces of machine te monitoren, krijgt een bedrijf beschikking over enorm veel data. De sensoren houden continu een bepaald proces in de gaten. Veranderingen in dit proces worden via de directe internetverbinding doorgestuurd. Deze data kan daarna worden geanalyseerd. Een analyse kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat u een storing voor bent, maar het heeft nog meer voordelen.

onderhoud data analyse

Voordelen van data analyse bij onderhoud op korte termijn

Ieder proces heeft bepaalde omstandigheden nodig om goed te blijven verlopen. Veranderingen in de omgeving van dit proces kunnen ervoor zorgen dat storingen optreden. Een machine kan bijvoorbeeld vastlopen, omdat de warmte in een ruimte te hoog wordt. Een doorstroom van water in een dakgoot kan stoppen, omdat de goot volgeraakt is met bladeren.

Deze veranderingen kunnen worden geregistreerd door sensoren. Er bestaan veel verschillende sensoren, er bestaan sensoren die warmte meten, maar ook druk, beweging etc.

Na het bepalen van de belangrijke indicator in een proces (druk, warmte, beweging etc.), kan het proces continu gemonitord worden door een Iot-oplossing. Het voordeel hiervan op korte termijn is dat de sensor onmiddellijk een melding zal geven wanneer deze verandering optreedt. Zodoende kan een monteur of technisch team in actie komen, voordat een machine in storing gaat of er schade ontstaat.

Als voorbeeld in de praktijk kunnen we de dakgoot nemen. Een sensor houdt de doorstroom van de dakgoot in de gaten. Neemt de doorstroom af vanwege bladeren in de goot, dan geeft de sensor onmiddellijk een melding. Onderhoud kan uitgevoerd worden voordat de goot overloopt en er schade ontstaat aan goot en/of huizen.

Voordelen van data analyse bij onderhoud op lange termijn

Behalve dit grote voordeel op korte termijn, wat u al flink in de kosten zal kunnen schelen, zijn er ook voordelen op de lange termijn. Het continu monitoren van een proces geeft u namelijk enorm veel betrouwbare data. Onderhoud wordt meestal gebaseerd op instructies van fabrikanten, gegevens uit het verleden en metingen tijdens onderhoud. Deze factoren bepalen de voorspellingen voor toekomstig onderhoud.

Een IoT-oplossing geeft u in de loop der tijd veel meer informatie, bovendien is deze data up-to-date. Veel meer data zorgt voor een veel beter beeld in de werking van een machine of proces. Aan de hand van dit betrouwbaarder beeld kunt u eventueel aanpassingen doen wat betreft de optimale werking van een machine en verbetering van een proces of product. Tevens kan het op den duur zorgen voor meer effectiviteit, door zuiniger om te gaan met grondstoffen, onderdelen en arbeidsuren.

Data verzamelen via de Thingsway

Om data te kunnen analyseren, heeft u data nodig. Deze gegevens kunt u verkrijgen door een IoT-oplossing in te zetten. Een mooi voorbeeld van een Iot-oplossing is de Thingsway. Dit is een samenstelling van de termen Internet-of-Things en gateway.

De Thingsway is een Iot-oplossing die zeer snel in te zetten is in uw bedrijf. Het is een basisproduct waarvan details snel aangepast kunnen worden, zodat u binnen korte tijd metingen kunt doen in uw bedrijf die u van de nodige data kan voorzien. Bij deze details kunt u denken aan behuizing, sensoren en aansluitmogelijkheden. De Thingsway biedt u de ideale mogelijkheid om data analyse in te zetten bij onderhoud. Dit zal zorgen voor verlaging van de kosten en een efficiënter werkend bedrijf.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!