Onderhoud is een belangrijke factor om de kwaliteit van een bedrijf te waarborgen. In sommige gevallen bepaalt het zelfs het succes van een bedrijf op de lange termijn. Wanneer een bedrijf niet aan onderhoud doet, of minimaal, dan kan dit instabiliteit veroorzaken. De productie kan voor een gedeelte, of volledig, onderbroken worden. Machines die defect zijn, of een algehele storing, zal voor de meeste bedrijven een kostbare aangelegenheid worden. Dit geldt niet alleen voor bedrijven die veel werken met machines, het geldt ook voor onderhoudsbedrijven en vastgoed eigenaren, zoals woningcorporaties.

Een storing zorgt voor meerdere problemen en kosten. Zo zal de productie stil liggen, arbeidskosten zullen stijgen, u heeft kosten op gebied van reparaties en onderdelen. Bovendien komen daar regelmatig bijkomende kosten bij door schade en eventuele juridische kosten. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar een bedrijf in de loop van de tijd mee te maken krijgt, zeker wanneer deze geen betrouwbaar onderhoudsplan heeft. Dankzij de opkomst van het Internet of Things, heeft u juist nu de mogelijkheid om een zeer accuraat onderhoudsplan op te stellen.

De verschillende soorten onderhoud

Uw bedrijf kan op meerdere manieren aan onderhoud doen. Wanneer u een gedegen onderhoudsplan heeft dan zal dit een combinatie zijn van verschillende vormen van onderhoud. De verschillende vormen van onderhoud kunnen globaal worden ingedeeld in twee vormen; reactief onderhoud en proactief onderhoud. In geval van reactief onderhoud wordt er pas onderhoud gepleegd wanneer er een storing of defect is opgetreden. U reageert op een melding van een machine of klacht van bijvoorbeeld een bewoner. Het nadeel hiervan is dat u achter de feiten aanloopt. Dit soort onderhoud kunt u het best toepassen op makkelijk vervangbare en niet kostbare onderdelen.

De andere vorm van onderhoud is proactief onderhoud. Van proactief onderhoud bestaan meerdere vormen zoals preventief, periodiek en planmatig onderhoud. Deze vormen van onderhoud zou u kunnen zien als voorspellend onderhoud. De onderhoudswerkzaamheden worden namelijk gedaan op basis van voorspellingen. Gegevens als aanwijzingen van fabrikant, ervaringen en metingen uit het verleden bepalen de planning van dit onderhoud. Dit zijn altijd gegevens uit het verleden, bovendien kunt u pas echt een gedegen plan opstellen wanneer u veel gegevens heeft van een machine of object. Dit is de reden waarom er nog steeds storingen voorkomen, ondanks preventief en periodiek onderhoud. Dankzij het Internet-of-Things is dat nu op te lossen, namelijk door voorspellend onderhoud toe te passen op basis van real-time data.

Voorspellend onderhoud op basis van real-time data

De laatste jaren is het Internet-of-Things enorm in opkomst in de industrie, maar ook bij bedrijven die veel met maintenance te maken hebben. Het Internet-of-Things biedt namelijk enorme mogelijkheden op gebied van onderhoud en monitoring van machines en objecten. Heeft u geen idee wat het Internet-of-Things is? Eenvoudig uitgelegd kunt u het IoT zien als slimme apparaten die gegevens verzamelen. Zonder het misschien te beseffen treft u ze overal om u heen aan; in de thermostaat, in magnetrons, koelkasten etc.

Een Internet-of-Things-systeem kan ook heel goed toegepast worden voor bedrijven die met onderhoud te maken hebben. Stel dat u een object of machine heeft dat van groot belang is voor uw bedrijf, of er is een onderdeel dat regelmatig defect raakt. Dit zou u kunnen laten monitoren door een Iot-systeem. Dit is een apparaat dat is voorzien van sensoren en een directe internetverbinding. Het monitoren gebeurt continu, dit levert enorm veel gegevens op. Veranderingen in de omgeving worden door de sensor geregistreerd en via de directe internetverbinding verstuurt naar computer, laptop of smartphone. Deze veranderingen kunnen betekenen dat een storing zal optreden, u wordt daarom vooraf gewaarschuwd. U kunt dit zien als voorspellend onderhoud door middel van real-time gegevens via het Iot-systeem.

Voordelig datasysteem in één dag geïnstalleerd

Salland Electronics heeft de Thingsway ontwikkeld. De Thingsway is een Iot-apparaat dat op veel gebieden van onderhoud in te zetten is. Het nadeel van de meeste Iot-systemen is dat ze log zijn wat inzetbaarheid betreft. Vaak duurt het erg lang voordat een systeem ontwikkeld is.

Het voordeel van de Thingsway is dat het een soort ‘kant en klaar’ product is. Aanpassingen die gedaan moeten worden aan het apparaat hangen af van uw wensen en het te meten proces. Deze aanpassingen worden razendsnel door Salland Electronics uitgevoerd. U kunt zelfs binnen een dag voorzien zijn van een voordelig datasysteem. Ook de internetverbinding wordt door Salland Electronics verzorgd. U kunt kiezen uit verschillende bekende providers.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!