Als we iets hebben geleerd van de afgelopen boerenprotesten en de CO2 kwestie, dan is het wel dat alles tegenwoordig gemeten wordt, en dat cijfers enorm belangrijk zijn. We zijn er vaak niet van bewust in het dagelijks leven, maar voor bijna elk bedrijf geldt het oude spreekwoord: meten is weten. Zolang u iets niet kunt meten in het productieproces van uw bedrijf, kunt u het niet beheren. Elke fabrikant die zijn bedrijf naar een hoger niveau wil tillen, moet accurate en relevante gegevens en statistieken kunnen verzamelen en analyseren.

In de industrie draait alles om cijfers. De juiste statistieken kunnen u helpen om zwakke plekken en knelpunten in het productieproces te vinden. Dit geeft u informatie en de nodige inzichten om het bedrijf te blijven verbeteren en verfijnen. Om metingen in de industrie goed uit te voeren moet systematisch gewerkt worden. Informatie moet op de juiste manier verzameld worden, bovendien is er een gedegen proces nodig om deze informatie te analyseren en hierop een beleid in uitvoering te brengen.

Voorbeelden van metingen in de industrie

In de industriële wereld worden veel verschillende metingen uitgevoerd. Allen vooral ten gunste van productie, efficiëntie en reductie van kosten. Dit zijn 5 voorbeelden van metingen die veel in de industrie gedaan worden:

Productie cyclustijd

De cyclustijd is de totale tijd van de start tot het einde van een productieproces. Tijdens de productie meet het de tijd dat een product nodig heeft om alle machines, processen en cycli te doorlopen om een compleet product te worden.

Omschakeltijd

Omschakeling is het proces waarbij een lijn of machine wordt omgezet van het ene product naar het andere. Deze statistiek meet dus eenvoudig de tijd die nodig is om deze omschakeling te maken.

Doorvoer

Dit is een van de eenvoudigste, maar belangrijkste, statistieken in productie. Het meet het gemiddelde aantal eenheden dat wordt geproduceerd op een machine, lijn, eenheid of fabriek gedurende een bepaalde tijdsperiode.

voordelen van meten in de industrie

Capaciteitsbenutting

Medewerkers in de operatie zijn vaak dol op deze gegevens, omdat deze aangeven hoeveel van de totale productiecapaciteit op een bepaald moment wordt gebruikt. In andere woorden; in welke mate wordt aan het potentiële niveaus voldaan?

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

OEE is een analyse van efficiëntie en productiviteit en wordt wereldwijd erkend als een belangrijke prestatie maatstaf. OEE beoordeelt kwaliteit, snelheid en rusttijd, en kan worden gebruikt om de algehele effectiviteit van een apparaat of een volledige productielijn aan te geven.

Metingen voor de werking van machines

Wat opvalt aan alle bovenstaande soorten metingen is dat deze allen zijn gericht op productiviteit, niet op de daadwerkelijke werking of slijtage van een bepaalde machine. Toch is de werking van machines van essentieel belang in een productieproces. Om uitval te voorkomen worden er wel degelijk metingen gedaan aan een machine, ook wordt er periodiek onderhoud gedaan. Tijdens dit onderhoud wordt een machine gebruikt onder de normale omstandigheden en gemonitord. Uit dit onderhoud komen verschillende gegevens: de werking van de machine in kwestie; de verwachtte tijd dat de machine nog mee zal gaan; de eventuele nodige reparaties; en de onderdelen die de komende tijd misschien vervangen zullen moeten worden.

Een andere manier om de werking van machines te monitoren is door middel van continue metingen. Dit kan worden gedaan door middel van een Internet of Things- toepassing. Dit is een apparaat dat is voorzien van sensoren. Deze sensoren meten constant de werking van de machine. Deze gegevens kunnen worden verstuurd via een internetverbinding en op afstand worden beoordeeld en geanalyseerd.

De voordelen van continue metingen in de industrie

Periodiek onderhoud is één van de grootste methoden in de industrie om de werking van machines te garanderen. Er zitten echter enkele nadelen aan periodiek onderhoud. Het eerste nadeel is het feit dat periodiek onderhoud gebaseerd is op voorspellingen. Hoe lang een machine echt mee gaat, of wanneer er uitval is, valt eigenlijk niet te voorspellen. Het andere nadeel is dat onderhoud, of het vervangen van onderdelen, misschien helemaal niet nodig is. Dit heeft kosten meegebracht doordat de machine stil lag, door mankracht en bijkomende kosten aan materiaal.

Door de werking van een machine continue te monitoren kan uitval of het nodige onderhoud veel beter voorspeld worden. Meer meten betekent meer cijfers, meer data betekent meer statistieken en betrouwbare informatie. Dit kan voor een efficiënter productieproces zorgen.

De Thingsway voor metingen in de industrie

De Thingsway is een Internet of Things- sensor die geschikt is voor metingen in de industrie. Het is een apparaat dat op alle gebieden metingen zou kunnen uitvoeren, hiervoor worden simpelweg verschillende sensoren aangepast op het doel van de meting. Denkt u dan bijvoorbeeld aan temperatuursensoren, lichtsensoren, druksensoren, of geleidingssensoren.

Door de Thingsway in te zetten in uw bedrijf krijgt u een beter inzicht in de werking van een bepaalde machine. Dit zorgt voor een efficiënter gebruik van de machine, het kan uitval voorkomen en bovendien weet u precies wanneer maintenance echt nodig is.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!