Voor veel bedrijven is het van groot belang om maximaal te kunnen produceren onder de meest effectieve omstandigheden. Helaas gaat er wel eens iets mis tijdens een productieproces van een bedrijf, denk maar eens aan de terugroep acties van bepaalde automerken zoals Tesla. Dit kan een bedrijf tonnen geld kosten. Dit is de reden waarom bedrijven in bijvoorbeeld de luchtvaartindustrie, autofabrikanten en productie-industrie een grote uitdaging hebben om die effectiviteit en maximale inzet van middelen te garanderen. Dit wordt gedaan door de kritieke activa in zo goed mogelijke staat te houden. Tegelijkertijd is het doel om de kosten van onderhoud en reparaties te minimaliseren.

Kosten minimaliseren door het Internet-of-Things

Om deze kosten te reduceren zouden de oorspronkelijke redenen van defecten en storingen geïdentificeerd moeten kunnen worden zonder menselijke metingen en testen. Hieraan kan voldaan worden dankzij Internet-of-Things toepassingen in de industrie. Steeds meer apparatuur, robots en voertuigen worden aan een server aangesloten. Dit maakt het voor een bedrijf eenvoudiger, goedkoper en praktischer om fouten op te sporen.

Het vroegtijdig opsporen van eventuele problemen helpt een bedrijf om een maintenanceteam effectiever in te zetten. Bovendien wordt er maximaal gebruik gemaakt van onderdelen en apparatuur. Om kritische factoren te bepalen die een storing voorspellen worden gegevens verzameld als bouwjaar, merk, model, garantie en aanwijzingen van fabrikant. Dat zijn gegevens die nog vrij gestructureerd zijn. Andere gegevens zijn vaak minder gestructureerd, zoals logboek gegevens van metingen, onderhoudsrapporten en foutmeldingen.

Deze gegevens worden gebruikt om voorspellend onderhoud uit te voeren. Dit is een onderhoudsstrategie om te voorspellen wanneer een werkende machine defect zal raken. Onderhoud zal uitgevoerd worden voordat dit gebeurt. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een Iot-toepassing kan voorspellend onderhoud uitgevoerd worden aan de hand van real-time data.

Voordelen van Data Science bij voorspellend onderhoud

Er zijn vele voordelen aan het toepassen van data science bij voorspellend onderhoud. Enkele voordelen zijn:

  • Het minimaliseert de onderhoudskosten. Er wordt geen tijd verspild aan te voorzichtig en tijdsgebonden onderhoud. Apparatuur wordt vervangen wanneer nodig.
  • Uitvaltijd wordt verminderd. Door aan voorspellend onderhoud te doen een Iot-oplossing, kunt u toekomstige storingen en defecten voor zijn. Onvoorziene problemen kunnen uw bedrijf niet meer in gevaar brengen.
  • Analyse van de oorzaken. Door gegevens van de Iot-oplossing te analyseren, kunt u beter de oorzaak van storingen opsporen. Samen met fabrikanten kan het rendement en de effectiviteit van een machine verbeterd worden.
  • Effectieve inzet van personeel. Geen onnodige reparaties of periodiek onderhoud zorgt voor een efficiëntere inzet van technisch personeel.
  • Een defect of storing herstellen betekent vaak juridische of garantie kosten. Deze kosten kunnen verminderd worden wanneer storingen voorkomen worden.

Veel grote bedrijven maken al gebruik van de voordelen van het Internet-of-Things in combinatie met voorspelbaar onderhoud. Een machinestoring komt vaak plotseling en onverwacht. Dit kan de reputatie en het aanzien van een bedrijf ruïneren. Het kan leiden naar hoge kosten, contractboetes en minder inkomsten door stilstand. Met gebruik van een Iot-oplossing en data science kunnen al deze problemen voorkomen worden.

Verzamel data met de Thingsway

Misschien vraagt u zich nu af hoe dat nu in zijn werk gaat, zo’n Internet-of-Things oplossing. De Thingsway is een voorbeeld van een Iot-oplossing. Dit is een apparaat dat is voorzien van bepaalde sensoren en een directe, draadloze internetverbinding. Deze sensoren monitoren continu veranderingen in de omgeving van een object of machine. Deze veranderingen kunnen zijn warmte, beweging, druk etc. Er bestaan veel verschillende soorten sensoren, bijna alle veranderingen zijn hierdoor meetbaar.

Wanneer zo’n verandering optreedt zal de sensor dit registreren en onmiddellijk communiceren via data aan bepaalde hardware. Dat kan gaan om computer, laptop of de smartphone van iemand van het onderhoudsteam. Data science zorgt er vanaf dit moment voor dat u de voordelen van voorspelbaar onderhoud kunt toepassen.

De Thingsway is ontwikkeld door Salland Electronics. Deze Iot-oplossing is zeer snel toepasbaar en op meerdere gebieden. Er bestaat een Thingsway voor de industriële sector, maar er is ook een Thingsway die op buitenlocaties wordt ingezet. Het basisproduct kan binnen een dag door Salland Electronics worden aangepast zodat het in te zetten is in uw bedrijf. Zodoende kunt u binnen korte tijd werken aan meer effectiviteit en kostenbesparingen. Dat alles door middel van data science en voorspelbaar onderhoud.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!