In de loop van de jaren is de projectaanpak ook flink veranderd. IoT succesvol toepassen binnen een onderneming is vaak een strategische keuze en kan voordelen bieden voor de hele bedrijfsketen. De juiste procesaanpak is cruciaal om tot succesvolle IoT implementaties te komen, vooral bij grotere organisaties. Beginnen met een zg. stakeholder (belanghebbenden) analyse om de functionele eisen boven tafel te halen, is een goede eerste stap. Vergeet daarbij vooral ook niet te kijken naar de voordelen van de klant van de klant. Een grote valkuil is te veel in een keer te willen, het is daarom belangrijk prioriteiten aan te brengen en een roadmap te ontwikkelen. Koppelen aan business cases helpen daar enorm bij, aangezien snel inzichtelijk is wat het meeste rendement oplevert, de zg. quick wins. Regelmatig maken wij mee dat de klant het heeft over big data, app’s voor jan en alleman terwijl er nog geen product aan het internet hangt en data genereert. Het is niet altijd noodzakelijk, maar een Proof of Concept in de beginfase is te overwegen om IoT tastbaar te maken voor beslissers of de ontwikkelrisico’s te reduceren. Het traject van eerste inventarisatie tot bestek (specificaties), noemen wij de conceptfase. Na de conceptfase start de ontwerpfase, waarbij hoe verder het ontwikkeltraject vordert de wijzigingskosten toenemen. Dat in tegenstelling tot de risico’s die in de conceptfase het hoogst zijn.