Zonder dat we het merken worden we steeds meer omringd door sensoren. Het gebeurt overal, in onze werkomgeving, op straat en zelfs bij ons thuis. Deze sensoren zorgen ervoor dat ons leven steeds aangenamer wordt. We hoeven steeds minder zelf te doen, sensoren nemen een bepaalde handelingen van ons over voor ons gemak. Neem als voorbeeld uw thermostaat; niet zo heel lang geleden was u zelf verantwoordelijk voor het regelen van de temperatuur in uw huis, tegenwoordig regelt de thermostaat alles voor u.

Steeds meer apparaten om ons heen nemen onze taken over, dit worden slimme apparaten genoemd. De thermostaat, de koelkast, uw horloge, alles is voorzien van sensoren en een internetaansluiting, alles om het gemak van de mens te dienen. Maar wist u dat er tegenwoordig zelfs slimme gebouwen bestaan?

Wat zijn slimme gebouwen?

Een slim gebouw is een gebouw dat gebruik maakt van technologie om informatie te delen. Bij de informatie dat gedeeld wordt kunt u denken aan alles wat er in het gebouw gebeurt dat de prestaties van het gebouw bepaald. Aan de hand van deze informatie worden bepaalde processen geautomatiseerd, zoals verwarming, ventilatie en beveiliging.

De eigenaar van een gebouw heeft aanzienlijke kosten om het gebouw te gebruiken. Dit zijn noodzakelijke uitgaven, maar er wordt vaak onnodig veel kosten gemaakt. Als voorbeeld noemen we lampen die branden op plekken waar dat niet nodig is, ruimtes die onnodig verwarmd worden of deuren die automatisch draaien zonder dat er mensen in de buurt zijn. Gebouwen worden slimmer gemaakt om het gebouw voor de gebruiker aantrekkelijker te maken, maar ook om verspilling van energie tegen te gaan. Zodoende kan efficiënt met energie worden omgegaan en kunnen veel kosten bespaard worden.

slimme kantoren en gebouwen

Wat zijn de mogelijkheden voor slimme gebouwen?

De mogelijkheden voor slimme gebouwen zijn enorm. Zo kan de luchtkwaliteit in een gebouw verbeterd worden, dit komt onze gezondheid en productiviteit ten goede. Sensoren kunnen het niveau van CO2 in een ruimte kunnen meten alsmede eventuele schadelijke deeltjes in de lucht. Wanneer de aanwezigheid hiervan te hoog is dan kan de ventilatie aangepast worden.

Er zou tevens gebruik gemaakt kunnen worden van sensoren om voorspellingen te doen op gebied van onderhoud. Sensoren zouden de werking van bepaalde apparaten in de gaten kunnen houden. Als er iets in de omgeving verandert dan meldt de sensor dit zodat onderhoud gepleegd kan worden. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld een lift waarvan de deur niet goed sluit, of een verwarmingsketel waarbij ongewenste trillingen worden waargenomen. Niet alleen apparaten kunnen voorzien worden van een sensor, maar bijvoorbeeld ook een dakgoot. Wanneer deze niet goed doorstroomt dan krijgt de beheerder een melding voordat problemen zich voordoen.

Van welke tools wordt gebruik gemaakt bij slimme gebouwen?

Bij een slim gebouw wordt gebruik gemaakt van verschillende tools. Als eerste worden er belangrijke systemen met elkaar verbonden. Door deze met elkaar te laten communiceren wordt een gebouw “slim”. Denkt u dan aan systemen zoals watermeters, stroomvoorziening, pompen etc.

Sensoren spelen een grote rol in slimme gebouwen. Ze zorgen ervoor dat gegevens verzameld worden. Aan de hand van deze gegevens worden beslissingen genomen om het gebruik van het gebouw te optimaliseren.

Automatisering is tevens een groot onderdeel van een slim gebouw. Alle verzamelde data wordt geanalyseerd door een automatisch systeem in het gebouw. Dit gebeurt continu en in real-time. Deze continu monitoring zorgt ervoor dat automatisch aanpassingen gedaan kunnen worden. Aanpassingen die ervoor zorgen dat bepaalde omstandigheden in het gebouw verbeterd worden.

Data is een belangrijke tool voor slimme gebouwen. De grote hoeveelheid waardevolle gegevens zorgen ervoor dat er veel effectiever gebruik gemaakt kan worden met middelen en grondstoffen. Gewone gebouwen hebben dit voordeel niet.

Gebruik de Thingsway om uw gebouw slimmer te maken

Over het algemeen zijn het vooral nieuwe gebouwen die slim zijn. Het gebruik van sensoren en de nodige tools wordt dan al meegenomen bij het ontwerpen van het gebouw. U kunt echter wel degelijk een oud gebouw “slimmer” maken.

Zo zou u bijvoorbeeld de Thingsway kunnen inzetten om bepaalde processen in uw gebouw te monitoren. De Thingsway is een IoT-sensor dat ontwikkeld is door Salland Electronics. Het voordeel van deze sensor is dat het multifunctioneel is en bovendien zeer snel aan te passen. Wilt u dat vanaf morgen de lift in een gebouw gemonitord wordt? Dat kan met de Thingsway!

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!