Het Internet of Things wordt sinds enige jaren volop ingezet om de werking van apparaten en activa van bedrijven te monitoren. Steeds meer machines en objecten worden voorzien van sensoren. Door middel van een directe internetverbinding wordt er data verkregen dat een bedrijf kan helpen om de efficiëntie te vergroten.

Wist u dat het Iot ook zeer nuttig kan zijn in het zo veilig mogelijk houden van de werkomgeving? Een veilige werkomgeving is één van de eerste prioriteiten van een bedrijf. U wilt natuurlijk dat uw werknemers zo goed en veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Ongevallen op de werkvloer wilt u zoveel mogelijk vermijden. Een veilige werkomgeving creëert u door een goede infrastructuur, goed werkende machines, veilige hulpmiddelen en een strikte regelgeving.

Waarom het naleven van de regelgeving belangrijk is

De regelgeving in uw bedrijf heeft u voor goede redenen opgesteld. U wilt dat de productie van uw bedrijf zo efficiënt mogelijk draait. Bovendien wilt u een werkomgeving garanderen waar uw medewerkers zich niet alleen veilig voelen, maar waar ze ook daadwerkelijk veilig zijn. Het naleven van de regels is daarom zeer belangrijk, vooral in een omgeving waar veel gewerkt wordt met machines of zware en instabiele objecten.

Er bestaat nog een andere reden waarom de naleving van de regelgeving belangrijk is, namelijk vanwege verzekeringen en eventuele claims van klanten. Wanneer iemand van uw technische team niet volgens de regels onderhoud heeft gepleegd dan kan niet alleen de veiligheid van medewerkers in het geding komen. Er zouden namelijk ook claims van fabrikanten of klanten kunnen komen in geval van schade, uitval of stilstand. Dit kan voor hoge kosten zorgen voor uw bedrijf en een negatief effect hebben op uw omzet en betrouwbaarheid.

regels en regelgeving

Onderhoudsdata gebruiken als bewijslast voor regelgeving

Het is duidelijk dat het heel belangrijk is dat iedereen in uw bedrijf werkt volgens de regelgeving. Om de naleving van de regels te controleren wordt er veelal gebruik gemaakt van fysieke controles en steekproeven. Dit zorgt ervoor dat u gegevens heeft over de inzet en naleving van regels door specifieke medewerkers.

U kunt er echter ook voor kiezen om de naleving van de regelgeving continu te laten monitoren, bijvoorbeeld op gebied van onderhoud. De onderhoud van machines of activa is van groot belang, ook daarvoor zijn specifieke regels opgesteld. Dit garandeert de werking, productiviteit, effectiviteit en veiligheid van medewerkers of zelfs eventuele bewoners (bijvoorbeeld in geval van een lift in een flat).

Onderdelen van een machine moeten af en toe gesmeerd worden, de temperatuur van een motor mag niet te hoog worden, slijtage kan voor uitval zorgen en moet worden gerapporteerd, een volle dakgoot kan voor waterschade zorgen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarom onderhoud gepleegd moet worden, en volgens bepaalde regelgeving. Het juist uitvoeren van deze regels kan gecontroleerd worden door middel van onderhoudsdata.

Hoe kunt u onderhoudsdata verkrijgen?

Een oude manier van het vergaren van gegevens van onderhoud is via spreadsheets en geschreven notities in bijvoorbeeld een logboek. Dit is echter een vrij algemeen beeld en geeft u vaak niet de actuele toestand van een machine of object. Bovendien komt de notitie van de onderhoudsmedewerker die het onderhoud uitgevoerd heeft. U zou natuurlijk extra controle kunnen laten doen door een andere medewerker. Maar zou het niet veel effectiever zijn wanneer u gebruik maakt van een sensor? Sensoren kunnen exact monitoren of de werking van een proces optimaal verloopt. Wanneer dit niet het geval is, dan is onderhoud nodig en is de regelgeving (mogelijk) niet goed nageleefd.

De Thingsway, een IoT-sensor

De Thingsway is een voorbeeld van zo’n sensor. Deze is in staat om allerlei processen te monitoren. Een verandering in de omgeving wordt onmiddellijk door de sensor geregistreerd, deze gegevens worden doorgestuurd via een directe internetverbinding naar een centraal punt (computer, laptop etc.) Na het analyseren van de gegevens kunt u bepalen of de regelgeving is nageleefd.

Salland Electronics is de ontwikkelaar van de Thingsway. Het grote voordeel is dat de Thingsway zeer snel in te zetten is, bovendien in verschillende omgevingen. Er bestaat een Thingsway voor toepassingen in de buitenlucht, maar ook een industriële versie. Binnen een dag kunt u al voorzien zijn van een sensor inclusief internetverbinding. Zodoende kunt u zorgen dat iedereen in uw bedrijf volgens de regels werkt.

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!