Het Internet-of-Things, misschien heeft u er wel eens van gehoord? Het wordt ook wel de nieuwe industriële revolutie genoemd. Het is de afgelopen jaren enorm in opkomst. Voor bedrijven is het de mogelijkheid om efficiënter te werken en daarmee concurrerend te blijven. Bedrijven die veel te maken hebben met onderhoud investeren vaak in het IoT. Waarom? Omdat een Iot-oplossing kan zorgen voor het reduceren van onderhoudskosten.

Het doel van onderhoud

Wanneer we denken aan onderhoud, dan denken we al snel aan het repareren van machines of objecten. Onderhoud betekent echter veel meer. Om een bedrijf gezond te houden is een onderhoudsstrategie nodig die als doel heeft om zo veel mogelijk uitval en schade te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat een bedrijf geen stilstand heeft, waardoor de kosten op gebied van arbeidsuren, reparaties en onderdelen laag blijven. Dit zorgt voor meer effectiviteit en een algeheel beter lopend proces.

De verschillende manieren van onderhoud

Er bestaan veel verschillende manieren van onderhoud. U kunt er voor kiezen om alleen maar reactief onderhoud te plegen. U reageert dan slechts op klachten van bijvoorbeeld bewoners of automatische meldingen van een machine. Onderhoud wordt in zo’n geval alleen gepleegd wanneer iets defect is. Dit heeft flinke nadelen, want u loopt achter de feiten aan. Een reactief onderhoudsplan zorgt er niet voor dat de werking van een proces of machine zo goed mogelijk gewaarborgd blijft. Onderdelen zullen stuk gaan, uitval van machines blijft onvermijdelijk. Reactief onderhoud is een strategie die alleen geschikt is voor onderdelen die niet kritiek zijn in een proces. Denkt u dan aan onderdelen die relatief goedkoop zijn en tevens makkelijk te vervangen.

De tegengestelde manier van reactief onderhoud is proactief onderhoud. Wanneer u als bedrijf aan proactief onderhoud doet, dan past u strategieën toe die er toe dienen om omstandigheden te creëren die ertoe leiden dat de werking van een bepaald proces zo lang mogelijk gewaarborgd blijft. Een goed voorbeeld van proactief onderhoud is periodiek onderhoud. In geval van periodiek onderhoud wordt onderhoud gepleegd volgens een vastgestelde interval van tijd. Deze tijd wordt bepaald door voorspellingen hoe lang een bepaalde machine, of onderdeel, zal meegaan. Deze voorspellingen worden gedaan op basis van metingen, historische gegevens en aanwijzingen van fabrikanten. Periodiek onderhoud is een vrij goede en betrouwbare manier van onderhoud, het is een soort voorspelbaar onderhoud. Er is echter een manier van voorspelbaar onderhoud dat nog effectiever is vanwege meer en betrouwbaardere data.

reduceren onderhoudskosten

Voorspelbaar onderhoud dankzij het IoT

Dankzij het Internet-of-Things kan er aan een nieuwe vorm van voorspelbaar onderhoud worden gedaan. We hebben het dan namelijk over voorspelbaar onderhoud op basis van real-time data. Het Internet-of-Things kunt u zien als de mogelijkheid om alle kritieke onderdelen van uw bedrijf continu te laten monitoren. Voor dit monitoren heeft u geen mensen ter plekke nodig. Via een directe internetverbinding worden gegevens van het proces doorgestuurd naar hardware naar uw keus. Dat kan gaan om een computer, laptop of smartphone.

Als voorbeeld kunnen we een machine nemen die regelmatig oververhit. Daardoor ontstaat een storing en heeft u uitval van de machine. Dit levert u kosten op, niet alleen om de machine weer te repareren, maar ook kosten voor stilstand, onderdelen en arbeidsuren. Misschien krijgt u zelfs te maken met juridische kosten, wanneer u bijvoorbeeld een bestelling niet kunt leveren.

U kunt de machine laten monitoren door een IoT-apparaat. Deze is voorzien van sensoren die het proces continu in de gaten houden. Wanneer de warmte verandert, en dus oververhitting zou kunnen plaatsvinden, dan geven de sensoren dit onmiddellijk door. Een technische dienst, of zelfs iemand die ter plaatse met de machine werkt, kan ingrijpen voordat de storing optreedt.

Onderhoudskosten reduceren met de Thingsway

De Thingsway is zo’n IoT-apparaat dat ingezet kan worden voor voorspelbaar onderhoud. Dit is een apparaat dat ontwikkeld is door Salland Electronics. Het grote voordeel van de Thingsway is dat het voor veel toepassingen geschikt gemaakt kan worden. Aanpassingen aan het basisontwerp worden gedaan aan de hand van uw wensen en het te meten proces. Denkt u dan aan aanpassingen als de behuizing, verschillende sensoren en aansluiting.

Een IoT-sensor zoals de Thingsway is de nieuwe manier van voorspelbaar onderhoud. Het geeft u de mogelijkheid om onderhoudskosten te reduceren. Niet alleen door in te grijpen in een proces voordat schade of uitval ontstaat. Op den duur zal de vele data u ook meer inzichten bieden in de werking van een machine, onderdeel of proces. Door goede analyses te doen kunt u bijvoorbeeld kosten reduceren door een efficiëntere inzet van middelen. Ook kosten op gebied van verbruik van grondstoffen en onderdelen kunnen gereduceerd worden.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!