Inmiddels is het fenomeen Internet of Things (IoT) een ingeburgerd begrip geworden. Eigenlijk bestaat IoT al zolang data op afstand heen en weer gestuurd kan worden. Midden jaren negentig is door het mobiele netwerk de verdere basis gelegd voor IoT, alleen was dat toen beter bekend als Machine to Machine (M2M) communicatie. Door de opkomst van het internet met IP-standaardisatie, maar ook in combinatie met de opkomst van mobiele netwerken, heeft de Internet of Things een grote vlucht genomen. Wij vinden het nu heel normaal overal ter wereld met ons mobieltje, tablet of laptop onderling te communiceren en data te versturen, waar en wanneer wij maar willen. IoT ontwikkelt zich op dezelfde manier, alleen gaat het daarbij niet om smartphones of tablets maar om objecten, sensoren, producten, machines etc. Binnen het wereldwijde mobiele netwerk zijn speciale frequentiebanden voor objecten (things) gereserveerd, zodat geprofiteerd kan worden van de bestaande bewezen infrastructuur. IoT via het mobiele netwerk lift dus automatisch mee met bijvoorbeeld de volgende stap van 4G naar 5G. Een ander fenomeen waardoor IoT een vlucht heeft genomen zijn de ontwikkelingen binnen de elektronica-industrie. De eerste voorloper van de transistor, de elektronenbuis, zag zijn introductie al in 1907. In 1947 is de eerst werkende transistor in Bell labs gerealiseerd. De transistor is weer de basis voor IC integrated circuits, in de volksmond ook wel chips genoemd. IC’s worden in vele elektronische producten gebruikt als bijvoorbeeld computers, smartphones maar ook thermostaten, automobielen etc. Volgens de wet van Moore verdubbelt het aantal transistors per mm2 elk jaar. Wat wij daar van merken is dat computers en elektronische producten steeds krachtiger worden met een toenemende geheugencapaciteit. Ter illustratie, een gemiddelde iPhone heeft 100.000 meer rekenkracht dan de ruimtecapsule Apollo 11 uit 1969. Naast een toenemende rekenkracht, zijn de IC’s ook steeds energiezuiniger geworden, waardoor systemen steeds langer op batterijen autonoom kunnen functioneren of door zonnecellen gevoed kunnen worden. Elektronica wordt zelfs zo zuinig dat sensorsystemen gevoed kunnen worden met energie uit de omgeving, zoals RF-straling, thermo energie of licht. Deze technologie zal de komende jaren doorzetten en IoT nog meer een boost geven.