In de toekomst zullen steeds meer bedrijven aan voorspellend onderhoud doen via een IoT-oplossing. Voor bedrijven die veel te maken hebben met onderhoud is het lastig om de kosten voor onderhoud laag te houden en tegelijkertijd de beschikbaarheid van activa hoog. Om dit evenwicht te bewaren is een effectief onderhoudsplan nodig. Voorspellend- of conditie gestuurd onderhoud via een IoT-oplossing geeft bedrijven de mogelijkheid om aan regelgeving te voldoen, kosten voor onnodig onderhoud te beperken en storingen, uitval en stilstand te voorkomen.

Het verschil tussen preventief en voorspellend onderhoud

Preventief onderhoud is onderhoud dat gepland volgens een bepaalde interval periode. Dit onderhoud vindt plaats ongeacht de conditie van de middelen en is bedoeld om defecten te voorkomen. Voorspellend onderhoud vindt plaats wanneer het nodig is, er is een voorspeld risico dat defecten zullen optreden aan machines of objecten.

Voorspellend onderhoud brengt enige investeringen met zich mee, maar zal op de lange termijn winst opleveren omdat onnodig onderhoud niet meer uitgevoerd hoeft te worden.

Voorspellend onderhoud in de praktijk

In de praktijk werkt voorspellend onderhoud via IoT zo; de werking van een proces of apparatuur wordt gemeten door middel van continue monitoring. De gegevens worden vastgelegd door sensoren en via een internetverbinding doorgestuurd naar een centraal punt. Na het analyseren van deze gegevens kunnen bedrijven veel betere voorspellingen doen wanneer een machine uit zal vallen, maar ook hoe een proces zo effectief mogelijk verloopt. Dit zijn proactieve stappen die een bedrijf kan nemen om meer controle te houden op een geheel productieproces.

Voorspellend onderhoud met de Thingsway

De Thingsway is zo’n IoT-sensor dat ingezet kan worden om voorspellend onderhoud mogelijk te maken. Salland Electronics heeft een flexibel product gemaakt met de Thingsway. Het is namelijk zeer snel aanpasbaar en in te zetten in elke omgeving. Dat in tegenstelling tot veel andere IoT-sensoren die nog wel eens log worden genoemd.

Binnen een dag kunt u al voorzien zijn van een Thingsway, geheel aangepast op het proces dat gemonitord dient te worden.

onderhoud en maintenaice

Wat zijn de voordelen van het IoT bij onderhoud?

De voordelen van het IoT bij onderhoud zijn:
• Verlaging van onderhoudskosten;
• Verhoging van het gebruik van activa;
• Verlenging van de levensduur;
• Efficiëntere inzet van personeel;
• Een veiligere en gezondere werkomgeving.

Verlaging van onderhoudskosten

Al het onderhoud brengt kosten met zich mee. Bovendien zijn de bijkomende kosten door onverwachte uitval vaak aanzienlijk. Door bepaalde machines of objecten continu te laten monitoren kan een bedrijf geld besparen door problemen voor te zijn en voortaan te voorkomen. IoT-sensoren kunnen nauwkeurige voorspellingen doen over de werking van een proces. De data die verkregen wordt geeft de mogelijkheid om het onderhoudsplan naar een nieuw niveau te tillen.

Verhoging van het gebruik van activa

Het voorkomen van storingen en uitval zal ongeplande stilstand verlagen. Dit verhoogt logischerwijs het gebruik van uw machines. Bovendien is het niet meer nodig om periodiek onderhoud te plegen, waardoor machines nog minder stil hoeven te staan. Het IoT zorgt ervoor dat u operationeel kunt blijven, de sensoren vormen uw bewakers van het gehele proces.

Verlenging van de levensduur

Het continu monitoren zorgt voor veel gegevens, daardoor krijgt u een beter inzicht in de werking van uw machines. Hierdoor kunt u storingen beter voorspellen en de kritieke onderdelen identificeren. Het gebruik van activa wordt daardoor niet alleen vergroot, ook de levensduur zal toenemen. Door op tijd onderdelen te vervangen, of het juiste onderhoud te plegen zal slijtage aan machines beperkt blijven.

Efficiëntere inzet van personeel

Door gebruik te maken van een IoT- oplossing kunt u uw personeel efficiënter inzetten. De werking van uw middelen wordt met een IoT-oplossing bewaakt door sensoren. Dat geeft een bedrijf de mogelijkheid om beter te plannen en prioriteiten te stellen. Een probleem zorgt er voor dat onderhoudsmedewerkers onverwacht ergens ter plekke moeten komen. Dit zorgt vaak voor vertraging in het productieproces en eist flexibiliteit van andere medewerkers. Misschien moet u personeel verplaatsten van plek, of zelfs extra personeel inhuren.

Door IoT onderhoud toe te passen worden dit soort problemen vermeden. De inzet van onderhoudsmedewerkers wordt veel effectiever en de uitvaltijd verminderd.

Een gezondere en veiligere werkomgeving

Problemen met middelen of machines kunnen ook zorgen voor gevaarlijke situaties op de werkvloer. Door gebruik te maken van IoT- sensoren kunnen deze situaties vermeden worden. De sensoren kunnen een proces monitoren en veranderingen in de omgeving registreren en melden. Dit stelt u in staat om mogelijke gevaarlijke situaties voor te zijn. Door het analyseren van gegevens over een langere periode kunnen deze mogelijke gevaarlijke omstandigheden geïdentificeerd worden.

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!