Slimme koelkasten, een spiegelreflex camera en een fitnesshalsband voor honden zijn slechts enkele voorbeelden van alledaagse dingen die met internet worden verbonden als onderdeel van het zogenaamde Internet of Things (IoT).

Door machines in fabrieken en objecten te verbinden met het internet zou er een vierde industriële revolutie kunnen plaatsvinden. Het is zelfs zo dat experts voorspellen dat aan het eind van 2020 meer dan de helft van alle nieuwe bedrijven op het IoT zullen draaien, en dat is voor een goede reden. Het Internet of Things biedt namelijk een bedrijf de ideale mogelijkheid om zeer efficiënt te werken doordat het gehele proces continu gemonitord wordt. Dit monitoren gebeurt door middel van sensors.

Wat is het Internet of Things?

De term IoT omvat in de breedste zin alles wat met internet te maken heeft. De term wordt echter steeds meer gebruikt om zelf communicerende objecten mee te definiëren. Het Internet of Things bestaat uit apparaten en objecten die met elkaar zijn verbonden.

Door deze aan het internet verbonden apparaten te combineren met een geautomatiseerd systeem, kan informatie verzameld worden, daarna geanalyseerd en in eventuele actie omgezet. Op zo’n manier kan er geleerd worden van een bepaald proces. Dit geeft de mogelijkheid voor meer efficiëntie in de toekomst, alsmede reducering van kosten.

Een Internet of Things-toepassing draait op een apparaat, een netwerk en data. Via een afgesloten internetverbinding wordt deze data gecommuniceerd. Dit kan gedaan worden via verschillende netwerken. Deze communicatie tussen apparaten zorgt voor een wereld die meer verbonden is.

De metingen die gedaan worden binnen het IoT worden gedaan via sensoren.

Wat is een sensor?

Een IoT-toepassing begint met een apparaat met sensors. Sensors bestaan al heel lang, de eerste sensoren werden namelijk uitgevonden in de 19de eeuw. Daarom worden ze al heel lang door bedrijven gebruikt. Met de komst van het Internet of Things is de rol van sensoren echter enorm gegroeid.

Een sensor is een apparaat dat een bepaalde input van de omgeving detecteert en daarop reageert. Deze specifieke input kan bijvoorbeeld licht zijn, maar ook warmte, beweging, vocht of druk. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke verschijnselen in een omgeving. De reactie van de sensor wordt output genoemd. Meestal is dat een signaal dat of rechtstreeks naar een voor mensen leesbaar display wordt gestuurd, of elektronisch via een netwerk naar een externe display.

Een Internet of Things sensor kunt u zien als de hardware dat ter plekke word gebruikt om gegevens uit een bepaalde omgeving te verzamelen.

Type sensors

IoT-sensors kunnen tegenwoordig op vrijwel alles worden aangesloten, maar elke IoT-oplossing vraagt om een specifiek type sensor. Dit zijn enkele voorbeelden van de meest gebruikte IoT-sensortypen en waarvoor ze in te zetten zijn:

Temperatuursensoren

Temperatuursensoren worden veel gebruikt bij IoT- toepassingen. De juiste temperatuur handhaven is vaak cruciaal voor een productieproces. Door het bewaken van deze temperatuur op afstand met een Internet of Things sensor kan onderhoud voorspeld worden; dit vermindert mogelijke uitval en daarmee kosten. Temperatuursensors worden tevens ingezet in industrieën als de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie. Koeling is in deze sectoren van het grootste belang.

temperatuur meting iot oplossing

Niveausensoren

Een goed voorbeeld van waar niveau sensoren worden gebruikt is de afvalverwerking. Containers en vuilnisbakken worden pas geleegd wanneer deze een bepaald niveau bereikt hebben. Niveau sensoren worden ook vaak gebruikt om het niveau aan te geven in een bepaalde tank, zoals olie of brandstof.

Versnellingsmeter sensoren

Bij het bewaken van een voertuig, zoals een fiets of auto, kan het meten van versnelling erg nuttig zijn. Versnellingsmeter sensoren worden echter ook gebruikt om ongewenste trillingen in machines te detecteren.

Vochtigheidssensoren

Het meten van vocht in een bepaalde omgeving is essentieel voor veel productieprocessen, waaronder farmaceutische productie en de productie van papier. Ook in kassen worden vochtsensoren veel gebruikt. U kunt zich voorstellen dat het juiste niveau van vocht zeer belangrijk is voor het groeien van gewassen.

De Thingsway

De technologie op gebied van Internet of Things-toepassingen gaat razendsnel. Tot voor kort kenden IoT- sensorapparaten wat beperkingen, deze lagen vooral op het gebied van vorm, batterijduur en inzetbaarheid. Maar er wordt steeds vaker ingesprongen op de wensen van de klant. Een voorbeeld van zo’n IoT-sensorapparaat is de Thingsway.

Het voordeel van de Thingsway is het feit dat het inzetbaar is voor veel verschillende doeleinden. Het kan aangepast worden op de wensen van de klant. Zo kan het basisconcept van de Thingsway aangepast worden met een behuizing voor metingen buiten, maar ook voor industriële toepassingen. Andere aanpassingen die kunnen worden gedaan liggen op gebied van installatie en wat voor soort metingen uitgevoerd moeten worden. Hierop worden de benodigde sensoren aangepast.

Salland Electronics, producent van de Thingsway, kan deze aanpassingen razendsnel voor u bewerkstelligen. Een ander groot voordeel van de Thingsway is de batterijduur, deze gaat maar liefst 10 jaar mee.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!