De kosten voor onderhoud maken voor veel bedrijven een groot deel uit van de totale bedrijfskosten, soms wel 25%. Ongeveer de helft van deze kosten bestaan uit arbeidskosten, dat is de reden waarom efficiency van onderhoud zo belangrijk is. Het verhogen van de efficiency op onderhoud heeft bovendien positieve gevolgen op de betrouwbaarheid van een bedrijf. De prestaties blijven op het juiste niveau, terwijl de kosten voor onderhoud verlaagd worden.

Helaas wordt niet overal even efficiënt gewerkt. Bij het uitvoeren van onderhoudstaken is er vaak sprake van verspilling en inefficiëntie. Dan zijn er bijvoorbeeld onnodig veel mensen met een taak bezig, er moet worden gezocht naar vervangende onderdelen, of technici moeten wachten tot een bepaalde machine vrij komt. Het maakt niet uit of u het onderhoud in eigen beheer heeft of dat u het uitbesteedt, de kosten voor de inefficiëntie komen op uw rekening.

Er zijn verschillende redenen waarom de efficiency van onderhoud niet optimaal is zoals; teveel reactief onderhoud, teveel mankracht in de nachtdienst en een slechte planning.

Leunen op reactief onderhoud is inefficiënt

Helaas zijn er veel bedrijven die leunen op reactief onderhoud. De focus van deze bedrijven ligt bij een zo hoog mogelijke productie. Pas wanneer een probleem zich voordoet wordt er ingegrepen en onderhoud gepleegd. Eigenlijk is er dan geen sprake van onderhoud, maar reparatie. Een storing of probleem kan door reactief onderhoud nooit worden voorspeld. Dit zorgt ervoor dat onderhoud bijna niet te plannen is, u weet nooit wanneer de problemen zich voordoen. Gevolg hiervan is dat u constant een onderhoudsteam paraat moet hebben.

Om de efficiency te vergroten zou u een gedegen actief onderhoudsplan moeten hebben. Reactief onderhoud zou u moeten beperken tot de middelen die snel vervangbaar zijn.

onderhoudskosten verlagen

Veel mankracht in de nachtdienst is inefficiënt

Veel bedrijven werken in ploegendiensten, dat geldt ook vaak voor de technici van onderhoudsteams. De gedachte hierachter is dat storingen altijd kunnen plaatsvinden en er dus iemand aanwezig moet zijn. In de praktijk is het echter zo dat 75% van de storingen tijdens de dagdienst gebeuren. Het inzetten van personeel op de juiste werktijden kan de efficiëntie verhogen.

Slechte planning zorgt voor inefficiëntie

De kwaliteit van onderhoud wordt voor een groot gedeelte bepaald door een goede planning van onderhoudstaken. Een goed schema zorgt ervoor dat de juiste activa op het juiste moment wordt onderhouden. Bovendien zorgt een efficiënt schema voor balans in de taken van technici en het gaat verspilling tegen. Het onverwacht verplaatsen van mankracht van plek naar plek kost reistijd, personeelskosten en zorgt voor stilstand.

De efficiency van een bedrijf wordt flink verhoogd door middel van een systematisch onderhoudssysteem. U heeft natuurlijk ook positieve mensen nodig met capaciteiten. Daarnaast kunt u gebruik maken van de technologie om de efficiency op onderhoud te verhogen. Dat kunt u doen door middel van een IoT-oplossing.

Meer efficiency door het Internet of Things

Het Internet of Things is enorm in opkomst bij bedrijven die veel te maken hebben met onderhoud. De voordelen van het IoT zijn namelijk talrijk. Door systemen, objecten of machines te laten monitoren door sensoren wordt de efficiency van een bedrijf verhoogd. Het kan een bedrijf daardoor veel kosten besparen op gebied van onderhoud.
Stel u heeft een productiebedrijf dat gebruik maakt van machines. Deze machines zijn kritisch voor u, uitval betekent stilstand en kan voor hoge kosten zorgen. Dit is de reden waarom u waarschijnlijk aan periodiek onderhoud doet. U wilt problemen voor zijn door de conditie van de machines in de gaten te houden middels periodieke metingen. Tijdens deze metingen wordt indien nodig onderhoud uitgevoerd.

U zou deze metingen ook kunnen laten uitvoeren door middel van een sensor. De vele voordelen van de sensor zijn dat deze eenmalig kosten met zich meebrengt, continu het proces monitort en problemen meldt voordat deze zich voordoen.
Dit scheelt u veel inzet en reistijd van onderhoudspersoneel, deze worden gerichter ingezet, namelijk pas op momenten dat de sensor een melding geeft.

De Thingsway

De Thingsway is een IoT-sensor dat uw bedrijf kan helpen om de efficiency van onderhoud te verhogen. Deze sensor is een basisproduct dat snel aan te passen is op het te meten proces. De aanpassingen worden gedaan op gebied van behuizing, aansluiting en de benodigde sensoren.

Binnen een dag kan Salland Electronics u voorzien van een Thingsway. Maak gebruik van het IoT om de efficiency op onderhoud te verhogen!

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!