Alle gebouwen zijn onderhevig aan slijtage en moeten daarom onderhouden worden. Installaties, daken, betonvloeren, kozijnen; helaas bestaat er niets wat voor altijd mee gaat. Ook kan het zo zijn dat bewoners of gebruikers van een bepaald gebouw andere wensen hebben. In zo’n geval dient er onderhoud gepleegd te worden om deze wensen in veranderingen om te zetten.

Om gebouwen gedegen te kunnen onderhouden is een onderhoudsplan nodig. Hierin staan onderhoudsplannen voor de toekomst (zoals het vervangen van een dak) en er staan mogelijke toekomstige investeringen in, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Wat natuurlijk ook in het plan staat is regelmatig terugkerend onderhoud, zoals het schilderen van kozijnen. Zo’n onderhoudsplan wordt opgesteld door een bouwkundige. Aan de hand van een meting van de conditie van het betreffende gebouw, en de eventuele wensen van gebruikers, bewoners, beheerders of eigenaren, wordt een planning gemaakt voor een bepaald aantal jaren. Dit soort onderhoud wordt conditie gestuurd onderhoud genoemd, dit is een vorm van proactief onderhoud.

De voordelen van proactief onderhoud

Bent u eigenaar of beheerder van een bepaald gebouw? Dan kunt u er natuurlijk voor kiezen om alleen onderhoud te plegen wanneer dit echt nodig is, bijvoorbeeld na een klacht van een bewoner, of wanneer een bepaald deel van het gebouw een defect vertoont. Maar dit heeft veel nadelen, u loopt als het ware achter de feiten aan.

Een proactieve houding als beheerder of eigenaar zorgt ervoor dat u eventuele defecten voor bent, tevens draagt het bij aan de waarde en betrouwbaarheid van uw bedrijf en het gevoel van veiligheid voor bewoners of gebruikers. De actieve houding is de reden waarom dit proactief onderhoud genoemd wordt, een onderdeel daarvan is conditie gestuurd onderhoud.

Wat houdt conditie gestuurd onderhoud in?

De conditie van een bepaald object (gebouw) bepaalt wat voor onderhoud er direct, of in de toekomst, uitgevoerd moet worden. Dit is in eenvoudige woorden uitgelegd wat conditie gestuurd onderhoud is. Om deze conditie te bepalen moeten er metingen gedaan worden. De onderdelen van het gebouw die onderhoudsgevoelig zijn worden onderzocht op werking, slijtage en conditie.

Uit deze metingen komt een bepaalde conditie van het onderzochte object naar voren. Voldoet deze niet aan de minimale eisen, dan moet er onderhoud gedaan worden aan het object in kwestie.

Het kan zijn dat het resultaat van een onderzoek is dat het object nog in nieuwstaat is, maar het kan ook zo zijn dat het object in zo’n slechte staat verkeerd dat het grote risico’s met zich mee brengt. Er zitten nog 4 mogelijke condities tussen deze uitersten.

conditie gestuurd onderhoud

De conditiemeting

Over het algemeen wordt de conditie van een gebouw bepaald door middel van een conditiemeting. Een vastgelegde meet- en registreer methode wordt gebruikt om deze metingen betrouwbaar uit te voeren. Deze meting wordt gedaan door gespecialiseerde inspectiebureaus. Deze stellen de staat vast van het gehele gebouw, elk detail wordt onderzocht op staat en werking. De conditie van het gehele gebouw wordt daarmee een optelsom van al zijn componenten. Dit legt onmiddellijk de tekortkomingen van zo’n algemene conditiemeting vast. Individuele metingen zijn vaak van groter belang dan de algemene staat van het gebouw. De algemene staat van een gebouw kan als goed beoordeeld worden door een conditiemeting, maar dan nog kan bijvoorbeeld de dakgoot veroudering vertonen en binnenkort voor problemen en kosten gaan zorgen.

Een ander soort meting kan u hiervan behoeden, namelijk continue metingen met een Internet of Things toepassing.

Conditie gestuurd onderhoud op basis van continue metingen

Hoe handig zou het zijn wanneer u de conditie van een bepaald object continu kon monitoren? In zo’n geval kunt u conditie gestuurd onderhoud uitvoeren wanneer dit echt nodig is. U voert geen onderhoud uit op basis van voorspellingen, maar op accurate data.

Het zijn altijd bepaalde onderdelen van een gebouw die meer onderhoud vergen dan andere. Misschien is het moeilijk te voorspellen wanneer uitval zal plaatsvinden, maar u wilt ook liever geen onderdelen vervangen die mogelijk nog jaren mee kunnen gaan. Continue metingen geven u niet alleen de mogelijkheid om direct conditie gestuurd onderhoud uit te voeren, maar geeft u ook veel meer informatie over de werking van een bepaald object. Zodoende kunt u een onderhoudsplan samenstellen die veel accurater is, dit kan u direct maar ook in de toekomst kosten besparen.

De Thingsway

De Thingsway is een internet of things sensor die de werking van een bepaald object kan meten. Deze werking wordt continu gemonitord, data wordt opgeslagen en kan worden doorgestuurd, nagelezen en geanalyseerd wanneer u dat wilt.

Het grote voordeel van de Thingsway is dat het een basisproduct is die op ieders wens kan worden aangepast, en dit binnen korte tijd. Sensoren houden de conditie van een object constant in de gaten, daarmee zet de Thingsway een nieuwe standaard neer op gebied van conditie gestuurd onderhoud.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!