Eén van de oudste bedrijfstakken in de wereld is verzekeringen. Het idee van het delen van risico’s begon 5000 jaar geleden toen Chinese kooplieden hun vracht over meerdere schepen verdeelden. Natuurlijk bleven er risico’s, maar de kooplieden hadden de verzekering dat hun voorraad niet volledig ten onder zou gaan als een schip zou zinken. Het vervoeren van goederen over zee gebeurt nog steeds en de methode van verzekeren is ook lange tijd niet veel veranderd. De opkomst van het Internet of Things zorgt echter ook in de verzekeringswereld voor een transformatie. Heeft u een bedrijf dat veel te maken heeft met onderhoud? Dan kunt u het best gebruik maken van het IoT om onderhoudsdata vast te leggen.

Waar wordt onderhoudsdata voor gebruikt?

Gegevens die verzameld worden tijdens onderhoud worden over het algemeen gebruikt om de werking van een object of machine te waarborgen. Door het analyseren van deze data kunnen verschillende meerdere essentiële factoren worden bepaald; hoe snel slijtage ontstaat, onder welke omstandigheden een proces het meest efficiënt verloopt, hoe vaak er onderhoud gepleegd moet worden en welke onderdelen vitaal zijn in het gehele proces.

Het verzamelen van deze gegevens heeft echter nog een functie, namelijk als bewijslast voor de verzekering.

Onderhoudsdata als bewijslast voor de verzekering

Ook al doet u als bedrijf alles om problemen te voorkomen, storingen, schade en uitval komt nu eenmaal overal voor. Het valt helaas bijna niet te vermijden. In geval van een storing of uitval heeft u te maken met meerdere partijen: uw klanten die wachten op uw product; de fabrikant van de machine die uitgevallen is of het object dat schade opgelopen heeft, en de verzekeringsmaatschappijen van alle partijen.

Als bedrijf wilt u dat het probleem zo snel mogelijk opgelost wordt. Een storing moet zo snel mogelijk verholpen worden, een defect zo snel mogelijk gerepareerd. Langere stilstand kost u veel geld, het maakt de schade in sommige gevallen groter en doet bovendien uw reputatie niet goed. Ook in geval van de verzekering wilt u het liefst dat alles zo snel mogelijk afgehandeld wordt. Om die afhandeling te sneller te kunnen laten verlopen is het van belang om zo duidelijk mogelijk te hebben wat de reden was van de storing, uitval of bijkomende schade. De schuldige partij kan dan snel worden bepaald.

inspectie onderhoud

Hoe komt u aan real-time onderhoudsdata?

Als het goed is worden vitale objecten, machines en hun onderdelen in uw bedrijf bewaakt. Dit doet u door middel van periodieke inspecties en eventueel onderhoud. Dit wordt uitgevoerd door technici of een maintenancebedrijf. Het nadeel van deze methode is dat het bewaken niet continu wordt gedaan. Gegevens worden niet constant gemeten en genoteerd. Hierdoor bent u niet altijd in bezit van real-time en accurate gegevens. Een ander nadeel is dat u nog steeds afhankelijk bent van wat er genoteerd wordt tijdens een inspectie.

Het Internet of Things wordt steeds meer toegepast in het bewaken van machines en processen. Deze worden continu gemonitord door middel van sensoren. Wanneer er een verandering in de omgeving plaatsvindt wat een toekomstig probleem kan opleveren, dan registreert de sensor dit en stuurt deze gegevens onmiddellijk door zodat er ingegrepen kan worden door een operator of onderhoudstechnicus. Het grote voordeel hiervan is dat uitval en stilstand kan worden voorkomen.

Het andere voordeel is dat u de beschikbaarheid heeft over enorm veel real-time data. Door deze data te analyseren kunt u bepalen waarom het probleem zich heeft voorgedaan. Kwam het door fout gebruik van de operator? Was er een verandering in de omgeving van het object waar u niets aan kon doen? Zat er een fabricagefout in de machine? Door middel van sensoren kan alles vastgelegd worden, in real-time.

De Thingsway, een Internet of Things sensor

Door Salland Electronics is de Thingsway ontwikkeld. Het is een IoT-sensor dat in veel sectoren toepasbaar is. Heeft u te maken met veel onderhoud? Dan kan de Thingsway een oplossing voor u zijn. Niet alleen voor het monitoren van een proces, maar ook om gegevens vast te leggen die belangrijk kunnen zijn voor uw verzekeringen en eventuele claims.

Ook de verzekeraars gaan ook met hun tijd mee. Beslissingen worden steeds vaker genomen op basis van data. Meer efficiëntie zorgt voor lagere kosten, dat geldt voor de verzekeringsmaatschappij en tevens voor uw bedrijf.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!