Elk jaar zorgen arbeidsongevallen voor (blijvend) letsel bij werknemers, sommige ongevallen hebben zelfs een fatale afloop. Een bedrijf wil er vanzelfsprekend alles aan doen om dit te voorkomen, daarom wordt er veel gedaan aan de werkomstandigheden, moeten werkvoorschriften nageleefd worden en moeten arbeidsmiddelen regelmatig gekeurd worden. De werkomstandigheden en een verantwoordelijke productiecultuur heeft u zelf in de hand. Het keuren van de arbeidsmiddelen kunt u verbeteren door middel van de Thingsway, een Internet of Things sensor.

Wat is het Internet of Things (IoT)?

Het Internet of Things (IoT) zorgt voor een vrije stroom aan informatie tussen mensen, computers, machines en objecten. Het IoT verbindt alles in een omgeving met elkaar en zorgt dat informatie gedeeld wordt door middel van real-time communicatie. Deze communicatie zorgt voor meer beschikbare informatie, dit kan ervoor zorgen dat de veiligheid op de werkplek verbetert wordt.

De informatieverstrekking bij het Internet of Things werkt via sensoren. Deze sensoren registreren veranderingen in een bepaalde omgeving. Er bestaan veel verschillende sensoren, allen voor verschillende doeleinden. Zo bestaan er bijvoorbeeld sensoren die warmte kunnen registreren, maar ook trillingen, druk en beweging. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Bijna alles valt te meten door middel van een sensor. Het voordeel van het IoT is dat deze sensoren zijn voorzien van een directe internetverbinding. Dit geeft de sensor de mogelijkheid om continu data door te sturen van een bepaald proces.

De Thingsway

De Thingsway is een IoT-sensor, ontwikkeld door Salland Electronics. Iot-sensoren kunnen nog wel eens logge apparaten zijn. Het grote voordeel van de Thingsway is dat het een basisproduct is dat zeer snel aangepast kan worden. Daardoor is het een zeer flexibel product dat voor veel verschillende toepassingen geschikt is. De basis wordt aangepast op het te meten of monitoren object en uw specifieke wensen. Dit kan al binnen een dag aangepast worden zodat u snel gebruik kunt maken van een IoT-oplossing.

onderhoud en maintenaice

Wat kan de Thingsway betekenen bij het keuren van arbeidsmiddelen?

Door middel van de Thingsway kunt u de werking van arbeidsmiddelen laten monitoren. Er bestaan verschillende manieren waarop gevaar kan ontstaan voor de gezondheid van uw medewerkers bijvoorbeeld door middel van gas.

U wilt het natuurlijk zo snel mogelijk weten wanneer ergens een gaslek is zodat u maatregelen kunt nemen. Door middel van een IoT-oplossing kunt u dat doen. Sensoren die koolmonoxide detecteren bestaan al jaren. Het bijkomende voordeel van het IoT is dat u veel meer informatie ontvangt behalve de melding van koolmonoxide. De sensoren zijn namelijk in staat om concentraties te meten op verschillende plaatsen, zo weet u dat er een lek is, maar ook precies waar.

Warmte en trillingen kunnen andere indicatoren zijn die kunnen zorgen voor een gevaarlijke situatie. Ook deze indicatoren kunnen gemeten worden door middel van sensoren. Wanneer er ongewenste veranderingen in de omgeving zijn dat wordt dit onmiddellijk door de Thingsway geregistreerd en gemeld via de directe internetverbinding. Door deze melding kunt u ingrijpen voordat gevaarlijke situaties ontstaan die letsel kunnen veroorzaken.

Er is nog een groot voordeel van een IoT-oplossing zoals de Thingsway. Het keuren van arbeidsmiddelen doet u niet alleen voor de veiligheid, maar ook om de effectiviteit van uw middelen te waarborgen. Door gebruik te maken van de Thingsway kunt u ook deze effectiviteit vergroten.

Effectiviteit van arbeidsmiddelen en voorspellend onderhoud

Door het continue monitoren zorgt de Thingsway voor een enorme hoeveelheid data. Door deze data te analyseren kunt u een veel beter beeld krijgen van de werking van uw arbeidsmiddelen. Dat geeft u de mogelijkheid om een proces effectiever te laten verlopen. Misschien werkt een machine veel effectiever onder bepaalde omstandigheden. Een sensor meet de omstandigheden continu, dus u krijgt een zeer betrouwbaar beeld van de werking onder alle omstandigheden.

Een Internet of Things oplossing geeft u tevens de mogelijkheid om voorspellend onderhoud toe te passen. Eigenlijk worden uw arbeidsmiddelen continu gekeurd door middel van de sensoren. Dit neemt de verplichting weg om eens in de zoveel tijd de machine stil te leggen om periodiek onderhoud te plegen. Veranderingen in de omgeving kunnen indicatoren zijn van een komende storing of uitval van de machine. Deze veranderingen worden geregistreerd door de Thingsway.

Door uw arbeidsmiddelen continu te monitoren kan Thingsway uw bedrijf helpen op gebied van effectiviteit en veiligheid.

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!