Klantcase VConsyst, de ondergrondse containers

Vrijwel sinds de oprichting van SallandElectronics hebben wij ons beziggehouden met systemen die op afstand beheerd moesten worden. Een van onze eerste klanten was VConsyst uit Genemuiden, leverancier van ondergrondse containers.  Deze ondergrondse containers moesten op afstand kunnen communiceren door de invoering van Diftar midden jaren 90. Diftar staat voor gedifferentieerd tariefstelsel. Diftar was geïnitieerd omdat gemeentes wilden overschakelen naar het principe van de vervuiler betaald. De burger moest dus gaan betalen voor de hoeveelheid afval dat wordt aangeboden. Voor de ondergrondse containers moest er dus een registratie en toegangsverleningssysteem komen om dat mogelijk te maken. Wij hebben destijds voor VConsyst 30 pilotsystemen ontwikkeld. Doel was demonstreren van het systeem op een beurs en in het verlengde daarvan het kunnen houden van eerste pilots. Het systeem was gebaseerd op een PC/104 board, modem, dragerprint en een maatwerk bedieningspaneel. Op locatie moest netspanning en een vaste dataverbinding aangelegd worden. Hierdoor was het mogelijk om de systemen uit te lezen om bijvoorbeeld het aantal stortingen per gezin te registeren en het systeem te voorzien van een zg. whitelist. Een whitelist bevat de pasnummers van de bewoners die op een locatie mogen storten. Aan de hand van het aantal stortingen werd er gefactureerd. Een van de eerste gemeente was Apeldoorn, daar werden 250 containers geplaatst. De WMS I was de eerste generatie toegangsverleningssystemen voor de ondergrondse containers van VConsyst. Tot en met de 4e generatie (WMS IV), werd gewerkt met een vaste voeding en een bedrade dataverbinding.

In dezelfde periode van de opkomst van Diftar vonden de ontwikkelingen plaats van het mobiele gsm-communicatienetwerk. Onder andere 2G was uitermate geschikt voor machine-to-machine (M2M) oplossingen. Rond 2003 is besloten om de 5e generatie WMS-systemen te gaan ontwikkelen op basis van een batterijvoeding en communicatie via het 2G GSM mobiele netwerk. Deze keuze werd ook ingegeven door het feit dat de kosten voor het aanleggen van een netspanning en dataverbinding op locatie in de loop der jaren fors opliepen. In 2005 zijn deze systemen voor het eerst geïntroduceerd. Dat ging niet zonder slag of stoot, het toepassen van speciale lithium batterijen en communicatie via het 2G netwerk hebben de nodige hoofdbrekens gekost. Ook het goed beveiligen van de batterijen en de juiste antenne lay-out hebben tot de nodige leermomenten geleid. Omdat de M2M markt in ontwikkeling was ging het werken met de telecomproviders en uitrol procedures met vallen en opstaan. Om een klein voorbeeld te geven, de M2M SIMS’s moesten door de provider geleverd worden zonder pincode. Echter week dat af van de normale procedure en werd er regelmatig met en zonder een pincode geleverd (de welbekende 0000). Dit had tot gevolg dat op locatie met een mobiel toestel de pincode van de SIM handmatig uitgezet moest worden. Voordat dit vastgesteld was, waren al meer dan 250 systemen in het veld geleverd, met dus veel extra werk als gevolg.

Na 2006 deed de Chiplock generatie zijn intrede (CL-x.x). Deze kwam met een batterij en zonnecel uitvoering, beide voorzien van een revolutionaire nieuw display technologie, namelijk een bistabiel LCD display (de technische benaming is Chlorestic Liquid Crystal ChLCD). Het bistabiele display is extreem energiezuinig, want alleen bij verandering van de tekst is energie nodig en de tekst blijft staan als er geen spanning aanwezig is. Met name het verlengen van de levensduur van de batterij vraagt om energiezuinige oplossingen. Onder andere door toenemende concurrentie moest de total cost of ownership (TCO) omlaag.

Inmiddels is de nieuwste generatie op de markt gekomen onder de aanduiding CL-4.0. De kenmerken van deze generatie zijn; energie efficiënt en modulaire opzet. Het bi-stabiele display is vervangen door een kleuren LCD. Door de voortschrijdende stand der techniek is het verbruik van dit type displays sterk verlaagt. Tevens zijn er meerdere leveranciers, dus geen vendor lock en met een gunstigere total cost of ownership. Door de modulaire opzet van het systeem is deze toekomstbestendiger. Voor met name de mobiele communicatie kan snel omgeschakeld worden naar de nieuwste ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld MTE-M of NB-IoT. Het systeem heeft bluetooth draadloze communicatie, waardoor het in bedrijfstellen, onderhoud en diagnose ter plaatse, veel efficiënter verloopt. Het systeem is tevens geschikt gemaakt voor betalen met je smartphone. Naast de gekozen hardware modulariteit kennen wij al jaren modulaire software in de vorm van herbruikbare bouwblokken, wij noemen dat atomic embedded modules (AEM). Door de modulaire opzet, is het mogelijk snel varianten van het huidige systeem te maken, bijvoorbeeld een uitgeklede versie waardoor de time-to-market wordt verkleind. Een ander voordeel zijn de lagere ontwikkelrisico’s door hergebruik van hard- en softwaremodules.

De ontwikkelingen gedaan voor VConsyst de afgelopen 23 jaar laten mooi zien hoe de techniek zich ontwikkelt en de generaties elkaar opvolgen. Van eerste generatie, naar energiezuinig en draadloos, naar verlagen TCO en modulaire bouwblokken met als doel flexibiliteit en het verlagen van de time-to-market.