Verbeter uw maintenance management systeem met het Internet of Things

Verbeter uw maintenance management systeem met het Internet of Things

Het Internet of Things wordt met de dag populairder. Hoort u de term ook steeds vaker voorbij komen? Wat houdt het eigenlijk in dat IoT? In wezen is het Internet of Things de internetverbinding die gelegd wordt met alledaagse apparaten. Dat klinkt misschien niet indrukwekkend, maar het wordt ook wel gezien als de vierde industriële revolutie.

De verwarming in uw huis kunt u bedienen met uw smartphone of tablet. Dit kunt u zien als een mooi voorbeeld van het Internet of Things. De ontwikkeling gaat zo snel dat binnen niet zo lange tijd technici de foutmeldingen van machines binnenkrijgen op hun smartwatch, voordat een storing plaatsvindt.

Over de hele wereld staan er al miljarden apparaten aangesloten via het Internet of Things. De groei van de afgelopen jaren komt vanwege de snellere en betrouwbare mobiele netwerken. Om de efficiëntie van een maintenance managementsysteem te verbeteren is het van fundamenteel belang voor een bedrijf om te investeren in het IoT! Monitoring van systemen kan zorgen voor kostenverlaging op gebied van maintenance, en bovendien op gebied van verbruik.

Zo kunt u bijvoorbeeld besparen op verlichting, verwarming en ventilatie. Het IoT is echter vooral gericht op het verbeteren van processen van machines en andere activa. Dit kan verbeterd worden door het analyseren van real-time gegevens, automatisering en intelligente besluitvorming.

De Thingsway

Nu kunt u zich afvragen hoe dit IoT dan werkt? Een voorbeeld van een Internet of Things oplossing is de Thingsway. Dit is een apparaat dat is voorzien van bepaalde sensoren. Deze sensoren monitoren een bepaald proces. Dat kan gaan om een machine, of om een object. Veranderingen in het proces die plaatsvinden bij de machine of het object worden geregistreerd, en onmiddellijk doorgestuurd via een draadloze internetverbinding.

Deze gegevens kunnen overal naartoe worden gestuurd, naar het hoofdkantoor, de werkvloer, een computer of smartphone. Deze real-time gegevens stellen u in staat om het maintenance managementsysteem van uw bedrijf naar een hoger plan te tillen. Vraagt u zich af hoe? Hier volgen enkele voorbeelden.

onderhoud en maintenaice

Beter gebruik van voorspellend onderhoud

Voorspellend onderhoud is de voornaamste reden om als bedrijf te investeren in het IoT. In plaats van onderhoud dat gebaseerd is op routine, periodiek onderhoud en het voorkomen van problemen, worden apparaten of objecten continu gemonitord. De IoT-oplossing stelt u op de hoogte wanneer iets vervangen moet worden. Is er een verandering in een omgeving, dan neemt de sensor deze waar en kan een werkorder activeren voordat uitval plaatsvindt of schade ontstaat.

Dit werkt effectiviteit in de hand, omdat er alleen onderhoud wordt gedaan wanneer dit echt nodig is. Kosten worden bespaard op gebied van onderdelen en arbeidsuren. Met het Internet of Things neemt voorspellend onderhoud een nieuwe dimensie aan, dat geldt ook voor uw maintenance managementsysteem.

Analyse van gegevens in real-time

De Iot technologie zorgt voor meer mogelijkheden om machines met elkaar te laten communiceren. Dit wordt gedaan door middel van data. Wanneer alle machines in een bepaalde fabriek voorzien zijn van sensoren dan levert dit enorm veel data op. Door deze data te analyseren en samen te voegen kan er zeer accuraat voorspellend maintenance management toegepast worden.

Zeer nauwkeurige statistieken

Het is van groot belang om goed op de hoogte te zijn van de werking, betrouwbaarheid en de prestatie van een object of machine. Hoeveel tijd zit er tussen storingen? Hoe lang duurt het om een machine te repareren? Deze gegevens kunnen automatisch door een IoT-oplossing worden berekend. Eventuele menselijke fouten worden hierdoor vermeden, de gegevens zijn daardoor zeer nauwkeurig.

Up-to-date maintenance managementsysteem

Als een machine uitvalt, of een object vertoont problemen, dan kunnen deze real-time gegevens worden verzameld en geanalyseerd. Door het systeem kunnen automatisch de opties voor reparatie worden uitgevoerd en naar technici worden gestuurd als werkorder.

De technicus krijgt alle informatie die nodig is om de machine of het object op de juiste manier te herstellen. Denkt u bij deze informatie aan alle storingsgegevens en omstandigheden op het moment dat de storing zich voordeed. Ook informatie over slijtage, aanbevelingen van de fabrikant en eerdere gegevens van reparaties zijn eenvoudig in te zien door de technicus

Een beter inzicht op de nodige voorraad van onderdelen

Een maintenance managementsysteem valt of staat bij een effectief voorraadbeheer. Om de uitvaltijd van een machine of object te beperken heeft u genoeg onderdelen nodig. U wilt echter ook niet teveel onderdelen op voorraad hebben. Een magazijn heeft daarom enorm veel baat bij een goed beeld van welke onderdelen werkelijk nodig zijn. Door het continu monitoren van machines en processen, kan na data-analyse een optimale lijst gemaakt worden van de benodigde onderdelen. Hierdoor kunt u kapitaal vrij maken alleen wanneer dit nodig is.

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Predictive maintenance

Waar IoT bij uitstek geschikt voor is, is predictive maintenance. Nog veel service afdelingen werken op basis van periodiek onderhoud of op basis van storingsmeldingen. Het is mogelijk door toepassing van sensoren of uitlezen van informatie, te voorspellen wanneer er een storing kan optreden door bijvoorbeeld slijtage van een bepaald onderdeel of toename van onbalans trillingen. Door het aanbrengen van detectiveniveaus kan automatisch een melding gegenereerd worden en bijvoorbeeld een onderhoudsbezoek worden gepland, voordat een machine uitvalt. Dit geeft een enorme efficiency en een hogere klanttevredenheid. Er kan al gauw 20-30% aan kosten worden bespaard met predictive maintenance.

Het IoT platform ThingsWay

Het IoT platform ThingsWay

Ons eigen platform, The ThingsWay

Al onze ervaringen van de afgelopen jaren hebben wij geïnventariseerd en deze hebben geleid tot een eigen platform voor IoTSallandElectronics brengt dit op de markt onder de naam ThingsWay. The ThingsWay is een samentrekking van Things en Gateway en combineert diverse sensoren, in- en uitgangen met directe communicatie naar het mobiele netwerk. Hierdoor is een gateway overbodig. Bedrijven kunnen heel snel aan de slag met IoT en ons streven isconnected in one day”. De ThingsWay is snel aan te passen aan de wensen en eisen van de klant. Als basis is een print ontwikkeld dat modulair uitbreidbaar is. Deze basisprint kan in een eigen behuizing ingezet worden, maar is ook beschikbaar in verschillende uitvoeringen Zo is er als eerste variant een waterdichte uitvoering voor buiten applicaties. Er is ook een Industriële uitvoering beschikbaar voor DIN-rail montage met veel meer aansluitmogelijkheden. Uniek is dat de ThingsWay vanuit de basis opzet energiezuinig is ontworpen waardoor jarenlange werking op een batterij gegarandeerd is. Tot ons dienstenpakket hoort ook het regelen van de SIM’s voor datacommunicatie. De door SallandElectronics geleverde SIMs zijn een multi-provider, waardoor de bereikbaarheid en kosten zo gunstig mogelijk zijn voor de klant. Op deze manier hebben wij grip op het communicatie pad vanaf de cloud tot en met de ThingsWay. Voor dataverwerking en visualisatie in een cloud omgeving werken wij samen met Docksters, onderdeel van X-ICT uit Zwolle. Met dit totaalpakket is SallandElectronics in staat de complete keten van cloud tot en met connectiviteit voor een klant te verzorgen.

Roadmapping

Veel IoT projecten mislukken omdat men te veel in een keer wil, technisch is er veel mogelijk. Een goede start met een IoT project is een brede inventarisatie van de wensen en eisen en dan een roadmap te ontwikkelen. Dit is cruciaal om de juiste verwachtingen te managen en een realistische aanpak voor implementatie, uitgangspunt zijn vaak de achterliggende business cases. Zet een stip aan de horizon waar je naar toe wilt, maar begin met de “quick wins”. Een fictief voorbeeld: stel je bent een leverancier van snack automaten aan de professionele zakelijke branche. Je stip aan de horizon kan zijn om de afnemers, die vaak meerdere automaten hebben staan, inzicht te geven in de prestaties en gebruik van de automaten om de behoefte  van de medewerkers beter af te stemmen op het aanbod. Daar kan van alles bij komen kijken, bv een cloud voor de klant, apps voor de beheerder, office manager, inkoop. Als de automaat nog niet aan het internet hangt, zou een eerste stap kunnen zijn om de service te verbeteren op basis van gebruik en niet op basis van periodiek onderhoud. Hiermee kun je naar voorspelbaar onderhoud, waardoor de efficiency van je service afdeling vaak met meer dan 20% kan verbeteren. Een volgende stap in de roadmap zou kunnen zijn de bevoorrading van de automaten te automatiseren. Je weet dan ook de hardlopers en kunt spelen met alternatieve producten zoals bijvoorbeeld gezonde snacks. Dat zou bijvoorbeeld in een diensten model gegoten worden, waarbij de klant compleet ontzorgd  worden. Door data analyse met bijvoorbeeld Articial Intelligence kan per regio, land, werelddeel een betere afstemming van het aanbod plaatsvinden op basis van cultuur en trends.