Het belang van onderhoud in de koel- en vriesindustrie

Het belang van onderhoud in de koel- en vriesindustrie

Er bestaat een industrie dat aan veel mensen voorbij gaat; namelijk de koel-vriesindustrie. Toch is dit een bedrijfstak dat enorm belangrijk is in het dagelijks leven. Dankzij de koel-vriesindustrie heeft heel Nederland dagelijks vers eten op hun bord. Ook in de farmaceutische industrie wordt veel gebruik gemaakt van koel- en vrieskasten. De juiste temperatuur bewaken is ook in deze industrie van groot belang.

In een professionele keuken staat de koelkast centraal. Veel bedrijven zijn afhankelijk van vers voedsel, daarom zijn bedrijfsleiders zich ter terdege bewust van het belang van goede koeling. Vers voedsel is de belangrijkste bron van inkomsten van deze bedrijven, dus koelapparatuur dat betrouwbaar en effectief werkt is van cruciaal belang.

Ondernemers kunnen hun klanten vers voedsel bieden door optimale temperaturen te behouden. Wanneer deze temperatuur te veel stijgt of daalt, dan zal voedselbederf optreden. Voor de farmaceutische industrie betekent het controleren van de temperatuur dat de betrouwbaarheid van een proces beheerst wordt. Precisie is van groot belang om gecertificeerde producten te kunnen produceren.

Wanneer voedingsmiddelen bedorven raken, voorschriften niet nageleefd worden en apparatuur defect raakt dan zal dit leiden naar verloren inkomsten. Niet alleen dat, het zal reputatieschade opleveren voor een bedrijf, het zorgt voor extra kosten en misschien zelfs boetes.

Waarom is onderhoud belangrijk in de koel-vriesindustrie?

Om de goede werking van koelapparatuur te garanderen is onderhoud essentieel. De risico’s van het niet onderhouden van deze apparaten zijn:

  • de machine zal sneller verouderen;
  • de machine zal meer energie verbruiken dan nodig is;
  • het koelvermogen van de machine zal afnemen;
  • veiligheidsnormen en milieu eisen kunnen niet worden nageleefd.

Om bovenstaande risico’s te vermijden dient er regelmatig onderhoud gepleegd te worden aan koelings- en vriesapparaten. Dit periodiek onderhoud wordt meestal gedaan volgens een bepaald schema en volgens richtlijnen die aangegeven worden door fabrikanten. Deze richtlijnen worden bepaald op basis van ervaringen uit het verleden en door metingen en testen. Aan de hand van deze gegevens worden voorspellingen gedaan hoe lang een machine of onderdeel meegaat en hoe vaak het onderhoud nodig heeft. Het grote nadeel hiervan is dat het nog steeds om voorspellingen gaat, storingen kunnen nog altijd optreden.

Er wordt echter steeds meer gebruik gemaakt van het Internet of Things om de werking van apparaten te monitoren. Ook op gebied van onderhoud kan het Internet of Things u grote voordelen opleveren. Een sensor kan namelijk continu bepaalde indicatoren in de gaten houden.

onderhoud koel en vries industrie

Maak gebruik van het Internet of Things om efficiënte koeling te garanderen

Het Internet of Things heeft voor een nieuwe industriële revolutie gezorgd. Door apparaten en alledaagse objecten te voorzien van sensoren en een directe internetverbinding kunnen bedrijven veel efficiënter werken en kosten voor onderhoud verlagen.

In de voedingsindustrie en farmaceutische industrie is koeling van het grootste belang. Door de werking van koelingsapparaten te laten monitoren door middel van sensoren bent u als bedrijf gegarandeerd dat de juiste temperatuur gehandhaafd blijft. De sensoren zullen veranderingen in de omgeving onmiddellijk melden via de rechtstreekse internetverbinding. Denkt u dan aan de stijging of daling van de temperatuur, een hoger energieverbruik of ongewenste trillingen in een koelmotor. Zodoende kan onderhoud gepleegd worden voordat kritische waarden bereikt zijn.

De Thingsway van Salland Electronics

Salland Electronics is een bedrijf uit Zwolle dat Internet of Things oplossingen voor bedrijven verzorgd. Zij hebben de Thingsway ontwikkeld, een IoT-sensor dat zeer snel toepasbaar is voor elk bedrijf, ook in de koel-vriesindustrie.

De Thingsway is een basisproduct dat zeer snel aan te passen is, u kunt binnen een dag al voorzien zijn van een sensor en internetverbinding. De Thingsway wordt voorzien van de benodigde sensoren, de behuizing wordt aangepast aan de omgeving en het wordt voorzien van de juiste aansluiting. Met de Thingsway heeft u een sensor in uw bedrijf die de werking van uw koelsystemen continu kan monitoren. Dit geeft u de mogelijkheid om kritische temperaturen te bewaken en onderhoud te plegen exact wanneer dat nodig is.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Hoe kan ik mijn installaties en machines efficiënt onderhouden?

Hoe kan ik mijn installaties en machines efficiënt onderhouden?

Preventief onderhoud van apparatuur is cruciaal om de levensduur van kritische machines te verlengen en de efficiëntie van installaties te maximaliseren. De installaties en machines stellen een bedrijf niet alleen in staat om op grote schaal te produceren, maar ze bepalen ook de winst wanneer dit efficiënt gebeurt. Een machine die uitvalt kan rampzalig zijn voor een bedrijf, omdat dit leidt tot stilstand en hoge kosten. Onderhoud van machines en installaties is daarom van groot belang, maar onderhoud brengt ook kosten met zich mee. Hoe kunt u installaties en machines efficiënt onderhouden? We geven een aantal tips:

Voorspellend onderhoud door middel van een sensor

Door de snelheid van slijtage of veroudering te bewaken kan worden bepaald of er reparaties en vervangingen nodig zijn. Om dit te bepalen werd er in het verleden vaak gebruik gemaakt van een periodiek inspectieschema. Daarbij werden vitale delen om de zoveel tijd geïnspecteerd, denk dan aan riemen, kettingen, tandwielen en vloeistoffen.

Bedrijven kiezen er steeds vaker voor om vitale delen te laten bewaken door sensoren. Deze houden het proces continu in de gaten waardoor een periodiek inspectieschema niet meer nodig is.

toosl continue monitoren

Houd de procesapparatuur schoon

Installaties en machines bevatten verschillende filters en afdichtingen om werkende componenten schoon te houden. Vervuiling, zoals vetophoping, kan leiden tot een plotselinge storingen en uitval. Water is bovendien een belangrijke bron van vervuiling en corrosie. Om apparaten optimaal te laten presteren moeten daarom afdichtingen en filters regelmatig worden geïnspecteerd.

U kunt dit doen via periodiek onderhoud, maar u kunt er ook voor kiezen om bepaalde filters of afdichtingen continu te laten monitoren met een sensor.

Smeer apparatuur regelmatig om de efficiëntie te garanderen

Smering speelt een grote rol bij het handhaven van de prestaties van apparatuur. Het zorgt ervoor dat alle bewegende delen soepel blijven werken. Wrijving tussen bewegende delen wordt verminderd door smering, daarom verbetert het de efficiëntie van uw machines en verlengt het de levensduur. Maak gebruik van het juiste smeermiddel, volg daarbij de aanbevelingen van de fabrikant.

Om op het juiste moment te smeren moet al het apparatuur bewaakt worden. U kunt dit laten doen door periodieke inspectie, maar ook door middel van een sensor.

Zorg voor een efficiënt onderhoudsschema

Om uw machines en installaties in topconditie te houden is onderhoud nu eenmaal nodig. Een efficiënt onderhoudsschema zorgt ervoor dat alle inspecties, reparaties en vervangingen exact op het juiste tijdstip gedaan worden. Natuurlijk het liefst voordat er uitval plaatsvindt.

Een efficiënt onderhoudsschema is een combinatie van reactief en proactief onderhoud. Reactief onderhoud kunt u toepassen op onderdelen die relatief goedkoop zijn en makkelijk te vervangen. Dit gaat om niet vitale onderdelen, wanneer deze stuk gaan dan ligt niet het gehele proces stil.

Er bestaan verschillende vormen van proactief onderhoud waaronder periodiek onderhoud en conditie gestuurd onderhoud. Periodiek onderhoud kunt u het best uit laten voeren op onderdelen waarvan u een goed beeld heeft van de werking en slijtage. De efficiëntie van uw onderhoud kunt u vergroten door middel van conditie gestuurd onderhoud. Daarbij laat u vitale delen monitoren door middel van sensoren. Deze registreren veranderingen in een proces en maken daar melding van zodat u exact op het juiste moment onderhoud kunt laten uitvoeren.

Bewaar apparatuur veilig wanneer deze niet in gebruik is

Wanneer uw machines niet in gebruik zijn, of uw installaties staan een tijd stil, sla deze dan op in een schone omgeving. Dit voorkomt dat ze door vuil of corrosie worden aangetast. Laat apparaten tevens niet lang stilstaan, rust roest. Laat de apparaten daarom regelmatig draaien.

Maak gebruik van het Internet of Things

In onze tips werd regelmatig het gebruik van sensoren genoemd. Deze sensoren kunnen u helpen om de efficiëntie van uw onderhoudsprogramma te vergroten. Dat doen ze door continu een proces te monitoren. De sensoren registreren een verandering in een omgeving dat kritiek kan zijn voor het hele proces. Via een directe internetverbinding meldt de sensor dit op een centraal punt, denk dan aan een computer of smartphone. Op dat moment kunt u ingrijpen en een storing of uitval voor zijn.

De Thingsway is een voorbeeld van zo’n IoT-sensor. Het is een prachtig product dat uw bedrijf kan helpen in het efficiënt onderhouden van uw installaties en machines.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Storingen voorkomen: hoe doe je dat? En welke mogelijkheden zijn er?

Storingen voorkomen: hoe doe je dat? En welke mogelijkheden zijn er?

Ieder bedrijf heeft wel eens last van een storing. Het kan echter voor een flinke kostenpost zorgen wanneer storingen regelmatig optreden. Storingen kunnen niet alleen irritant zijn, ze kunnen de effectiviteit van een bedrijf enorm verstoren. Zou het voor uw bedrijf niet heel fijn zijn wanneer storingen voorkomen kunnen worden, in ieder geval voor een groot deel?

Hoe worden storingen meestal voorkomen?

Om storingen te voorkomen doet een bedrijf aan onderhoud of het bedrijf besteedt het onderhoud uit aan een externe partij. Dit geldt vooral voor bedrijven die veel te maken hebben met onderhoud, zoals bijvoorbeeld een productiebedrijf dat veel werkt met machines. Het kan ook gaan om bedrijven in vastgoed, zoals een woningcorporatie.

Het soort onderhoud waar de meeste bedrijven aan doen is preventief onderhoud. Een bedrijf zou ook kunnen doen aan reactief onderhoud. Dan wordt onderhoud pas gepleegd wanneer er een melding of klacht binnenkomt. De storing wordt pas op dat moment verholpen. Reactief onderhoud heeft als nadeel dat u regelmatig met storingen te maken zal hebben. U loopt als het ware achter de feiten aan. Bovendien kunt u als bedrijf een deuk oplopen op gebied van betrouwbaarheid en aanzien.

Preventief onderhoud heeft het voordeel dat het storingen voor kan zijn. Aan de hand van aanbevelingen van fabrikanten en historische gegevens van het object kan een onderhoudsplanning worden gemaakt. Er kan een redelijke voorspelling worden gedaan hoe lang iets meegaat, en wanneer er onderhoud gepleegd moet worden om een storing te voorkomen. Om zo’n moment van storing te voorkomen wordt er periodiek onderhoud aan een machine of object uitgevoerd.

storing en storingen voorkomen

Het nadeel van preventief onderhoud om storingen te voorkomen

Er zit echter ook een nadeel aan preventief onderhoud. Het is namelijk gebaseerd op voorspellingen en deze voorspellingen zijn gedaan op basis van vrij relevante gegevens. Helaas houden storingen zich niet altijd aan voorspellingen. Storingen komen vooral op onverwachte momenten, soms door factoren die u niet in de hand heeft. Denkt u dan aan veranderingen in de omgeving, bijvoorbeeld weersomstandigheden of door trillingen van een andere machine.

Periodiek onderhoud kan veel storingen voorkomen wanneer deze volgens een juist plan uitgevoerd wordt. U heeft echter nog steeds te maken met voorspellingen, menselijk handelen en veranderende factoren die u niet in de hand heeft.

Storingen voorkomen door predictief onderhoud

Een andere manier van onderhoud is predictief onderhoud. Predictief geeft al aan dat het hier ook gaat om onderhoud op basis van voorspellingen, maar deze voorspellingen worden gedaan aan de hand van accurate gegevens die door middel van real-time monitoring verkregen worden.

Een bepaald proces wordt continu gemonitord door middel van een apparaat. Veranderingen in een proces kunnen storingen veroorzaken. Wanneer zo’n verandering optreedt dan geeft het apparaat dit door en kan er onmiddellijk worden ingegrepen. Op zo’n moment wordt er dus onderhoud uitgevoerd, voordat een storing optreedt.

Het apparaat dat dit proces monitort is voorzien van sensoren en een directe internetverbinding. Zo’n apparaat wordt een Internet of Things-oplossing genoemd.

Storingen voorkomen door een Internet of Things-oplossing

Een Internet of Things-oplossing is dus een apparaat met sensoren in combinatie met een draadloze internetverbinding. Het voordeel van zo’n oplossing is het feit dat deze sensor continu een proces in de gaten houdt en bovendien voor enorm veel gegevens zorgt over de werking van een machine of object. Dit geeft u de mogelijkheid om deze data te analyseren en een nog veel beter beeld te krijgen van het object. Voorspellingen over de werking, of eventuele storingen, kunnen nog exacter worden gedaan.

Het voordeel van de real-time data en de internetverbinding, is dat de gegevens naar iedere locatie kunnen worden gestuurd. U kunt de gegevens naar een computer sturen op het hoofdkantoor, maar ook naar smartphones op de werkvloer. Zo kunnen medewerkers, of een technisch team, snel ingrijpen om een komende storing te voorkomen.

De Thingsway

Een voorbeeld van een IoT-oplossing is de Thingsway. Dit is een apparaat dat voorzien kan worden met verschillende sensoren. Ieder proces heeft namelijk een ander soort sensor nodig. Sensoren bestaan in veel verschillende soorten, bijvoorbeeld sensoren die warmte, druk, beweging of vocht meten.

Salland Electronics heeft de Thingsway ontwikkeld. Een basisproduct dat snel aan te passen is aan uw wensen. Wilt u de werking van een bepaalde machine meten? De Thingsway bestaat in een industriële versie. Wilt u metingen doen in een buitenlocatie? Dan is ook daar een geschikte Thingsway voor. Aanpassingen worden gedaan aan de behuizing en de benodigde sensoren.

De Thingsway kan u helpen om storingen te voorkomen. Zodoende kan uw bedrijf stappen maken op gebied van efficiëntie en kostenbesparing.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Wat is predictive maintenance, en hoe werkt het?

Wat is predictive maintenance, en hoe werkt het?

Het hebben van een goede onderhoudsstrategie is voor elk bedrijf van belang, maar voor sommige bedrijven is het van levensbelang. Dat gaat bijvoorbeeld op als u een productiebedrijf heeft of een bedrijf dat aan maintenance doet. De opkomst van het Internet of Things zorgt voor enorme technologische sprongen, ook op gebied van onderhoud. Predictive maintenance door middel van een IoT-oplossing kan uw bedrijf helpen grote stappen voorwaarts te maken op gebied van efficiëntie en kostenverlaging.

Wat is predictive maintenance?

Predictive maintenance is het onderhoud waarbij de werking van machines of objecten continu wordt gemonitord. Dit wordt gedaan tijdens normaal gebruik en om de kans op problemen te verlagen. Het constant monitoren heeft meerdere doelen. Het eerste doel is om de frequentie van onderhoud te verminderen. Het tweede doel is om onverwachte storingen te verminderen en het laatste doel is om onnodig preventief onderhoud te voorkomen. Dit te samen zorgt voor het verlagen van onderhoudskosten.

Bedrijven die werken volgens predictive maintenance meten continu bepaalde condities in de omgeving van een machine of object, zoals warmte of corrosie. De methoden die gebruikt worden tijdens predictive maintenance zijn onder andere akoestische metingen, metingen van trillingen, geluid, beweging en infrarood. Een geautomatiseerd onderhoudssysteem helpt het bedrijf verder om de data van deze metingen om te zetten in een onderhoudsstrategie.

Zo kunt u bijvoorbeeld automatisch een email ontvangen of een werkopdracht versturen wanneer een bepaalde grens overschreden wordt.

predictive maintenance

Het verschil tussen predictive maintenance en preventief onderhoud

Predictive maintenance en preventief onderhoud zijn twee totaal verschillende manieren van onderhoud. Wilt u de beste onderhoudsstrategie voor uw bedrijf? Dan zult u een balans moeten vinden tussen deze twee manieren. Op basis van de verwachte levensduur van een object wordt preventief onderhoud gepland. Bij predictive maintenance wordt gekeken naar de staat van het object.

Een preventief onderhoudsprogramma wordt meestal samengesteld door de aanbevelingen van een fabrikant samen te voegen met de metingen van een technisch team. Regelmatig metingen uitvoeren zorgt ervoor dat u een redelijk beeld heeft hoe lang iets mee gaat, of wanneer het vervangen dient te worden. Predictive maintenance wordt niet gedaan aan de hand van voorspellingen, maar door middel van up-to-date data.

Hoe werkt predictive maintenance?

Predictive maintenance werkt door continu de werking en conditie van een object te monitoren. In geval van machines wordt dit gedaan terwijl de apparatuur werkt. De dagelijkse werkzaamheden worden tijdens dit monitoren niet verstoord. Het monitoren van het proces zorgt voor gegevens die voor zeer betrouwbare statistieken kunnen zorgen. Aan de hand van deze statistieken wordt onderhoud gepleegd.

We kunnen als voorbeeld een auto nemen. De olie van een auto wordt vaak standaard om een bepaalde periode ververst. Met predictive maintenance kunt u monsters van de olie verzamelen en pas olie verversen wanneer dit echt nodig is. Predictive maintenance werkt via verschillende tools, zowel hardware als software. Een apparaat doet metingen aan het proces, en de software zorgt ervoor dat de data omgezet kan worden in beleid of actie.

Hoe past u predictive maintenance toe in een onderhoudsprogramma?

Het maakt niet uit welk proces er gemeten moet worden; de trillingen in een machine, of de doorstroming van een buis. De tools die gebruikt worden in een geautomatiseerd onderhoudssysteem helpen u om nauwkeurige voorspellingen te doen. Het systeem meldt wanneer het object onderhoud of vervanging nodig heeft.

Predictive maintenance kan het best uitgevoerd worden door middel van een Internet of Things-oplossing. Een IoT-oplossing biedt het beste van twee werelden; continue monitoring van een proces en een internetaansluiting. Hierdoor kunnen alle gegevens van de metingen meteen worden doorgestuurd, geanalyseerd en omgezet worden in automatische orders of later in onderhoudsbeleid.

De metingen worden uitgevoerd door middel van een apparaat met sensoren. Deze bieden u real-time data die u kunt volgen van welke locatie dan ook. Tevens kunnen deze gegevens doorgestuurd worden naar smartphone of tablet. Dit geeft een bedrijf de mogelijkheid om een zeer goed beeld te krijgen van de werking van een machine en eventueel snel te handelen wanneer nodig.

Predictive maintenance met een IoT-oplossing zorgt ervoor dat u onderhoud beter kunt plannen. Ook kunt u uitval verkorten en de reactietijd op storingen en problemen verbeteren.

De Thingsway, een IoT-oplossing

De Thingsway is een IoT-sensor die ontwikkeld is door Salland Electronics. Deze IoT-oplossing is zeer goed in te zetten wanneer uw bedrijf aan predictive maintenance wilt doen. Het voordeel van de Thingsway is zijn multifunctionaliteit. Het apparaat is snel aan te passen aan het te meten object. Dit wordt gedaan door de sensoren en de behuizing naar wens aan te passen.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Preventief onderhoud: wat is het? En wat zijn er de voordelen van?

Preventief onderhoud: wat is het? En wat zijn er de voordelen van?

Veel bedrijven hebben dagelijks te maken met onderhoud. Er bestaan verschillende manieren om onderhoud uit te voeren. Eén van die manieren is preventief onderhoud. Het belangrijkste voordeel van preventief onderhoud heeft te maken met betrouwbaarheid. Door een object of machine preventief in goede staat te houden wordt de kans verkleind dat er slijtage, schade of uitval kan optreden. Dit heeft uiteindelijk positieve gevolgen voor de levensduur van apparaten of objecten.

Wat is preventief onderhoud?

Preventief onderhoud is een maintenance systeem wat populair is bij veel bedrijven. Het is een systeem waarin bepaalde onderhoudstaken worden gepland om machines, objecten en apparatuur in goede staat te houden. Deze taken worden meestal periodiek gepland of op basis van gebruiksuren. Niet alles heeft immers dezelfde intensieve onderhoudstaken nodig; een bepaalde machine kan na 100 uur onderhoud nodig hebben, een ander object heeft maar één keer per jaar inspectie nodig.

Hoe wordt preventief onderhoud toegepast?

Om een gedegen preventief onderhoudsplan samen te stellen is het van belang om te bepalen wat uw meest belangrijke apparaten, machines of objecten zijn. Bovendien moet u een goed inzicht hebben in het gehele proces; wat heeft echt baat bij een preventief onderhoudsplan?

Er zijn namelijk bedrijven die vrij veel geld verspillen met een preventief onderhoudsplan. Er worden dan onderhoudstaken uitgevoerd die er niet voor zorgen dat uitval voorkomen wordt. Periodiek onderhoud is vaak een onderdeel van preventief onderhoud. Dit wordt gedaan op basis van voorspellingen. Helaas werkt dit niet altijd in de praktijk. Uitval van machines komt, ondanks periodiek onderhoud, nog steeds voor.

Een Internet of Things oplossing kan u hierbij goed van dienst zijn. Met een IoT-oplossing kunt u uw kritieke processen of de belangrijkste machines en objecten continu laten monitoren. Dit werkt via sensoren; deze melden een probleem voordat dit zorgt voor uitval of storing. Zodoende kunt u onmiddellijk preventief onderhoud uit laten voeren.

Na het bepalen van de apparatuur die kritiek zijn in uw productieproces, is het van belang om de vaardigheid te trainen om de onderhoudstaken uit te voeren. U zou kunnen investeren in een voortdurende opleiding, zodat de vereiste onderhoudstaken effectief worden uitgevoerd. Dit geldt zeker wanneer u kiest voor een IoT-oplossing. Het is namelijk een grote innovatieve stap voorwaarts op gebied van preventief onderhoud.

Een gedegen preventief onderhoudsprogramma houdt ook rekening met de efficiënte inzet van technici. Een gehele afdeling van uw bedrijf zal soepeler en efficiënter werken wanneer de reistijd van technici verkort kan worden. Niet alle machines of apparaten draaien continu. Door onderhoud te plegen wanneer deze niet gebruikt worden beperkt u onderbrekingen.

Inspecties zijn een belangrijk onderdeel van regulier preventief onderhoud. U dient deze regelmatig uit te voeren voordat onderdelen kapot gaan. Zodoende kunt u problemen voor zijn en uitval voorkomen. Aanbevolen richtlijnen van fabrikanten en gegevens uit het verleden bepalen hierbij de planning voor onderhoud. Een IoT-oplossing, zoals de Thingsway, biedt u de mogelijkheid om een nog beter inzicht te geven in de werking en mogelijke uitval van een machine of object.

onderhoudsmeting en onderhoudsmetingen

De voordelen van preventief onderhoud

De voordelen van preventief onderhoud zijn:

  • Minder uitval van apparatuur
  • Minder onderbrekingen van productieprocessen
  • Langere levensduur
  • Verbeterde efficiëntie
  • Verhoogde veiligheid op de werkvloer

Wanneer u een gedegen preventief onderhoudsplan heeft, dan kan dit ervoor zorgen dat het u kostenbesparingen op gaat leveren. Machines, apparaten of objecten gaan langer mee, ze werken zuiniger en processen worden minder onderbroken. De betrouwbaarheid van apparaten, of de werking van een systeem, wordt verbeterd. Machines en processen kunnen hierdoor ononderbroken door blijven draaien. Door uitval, storingen en stilstand te voorkomen kunt u aanzienlijke kostenbesparingen doen.

Op de lange termijn zal een gedegen preventief onderhoudsplan ervoor zorgen dat de algehele levensduur van uw apparatuur wordt verlengd. Niet alleen dat, ook de waarde van objecten of machines worden verbeterd. Preventief onderhoud zorgt op den duur voor toename van efficiëntie en bovendien veiligheid. Dat geldt zeker wanneer u kiest om het Internet of Things toe te passen in uw preventief onderhoudsplan.

Wat kan de Thingsway betekenen in uw preventief onderhoudsplan?

De Thingsway is een IoT-sensor dat ontwikkeld is door Salland Electronics. Deze sensor kan allerlei verschillende soorten processen monitoren. Dat kan gaan om de werking van een apparaat, maar ook van een voorwerp of object.

Veranderingen in het proces worden onmiddellijk waargenomen en via een mobiele internetverbinding doorgestuurd naar computer, laptop of smartphone. Dit stelt u in de mogelijkheid om in het proces in te grijpen wanneer nodig. Door gebruik te maken van een IoT-oplossing in uw preventief onderhoudsplan, kunt u onderhoud plegen wanneer dit werkelijk nodig is. Geen periodiek onderhoud op basis van verwachtingen, maar onderhoud op basis van up-to-date data.

De Thingsway is een basisproduct dat aanpasbaar is op elk te meten proces. Salland Electronics kan deze aanpassingen snel bewerkstelligen. Het tilt uw preventief onderhoudsplan naar een hoger niveau en zal zorgen voor meer efficiëntie en kostenverlagingen.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Het belang van data bij inspectieonderhoud

Het belang van data bij inspectieonderhoud

Onze moderne wereld is geobsedeerd geraakt door snelheid. De technologische vooruitgang heeft ervoor gezorgd dat we binnen no-time alles kunnen krijgen wat we maar willen. Producten als smartphones worden op dezelfde dag thuis bezorgd, koffie kunt u bestellen via een app en de bankzaken doen we met onze telefoon. Wachten is een woord dat we bijna niet meer kennen. Dat zorgt ervoor dat we steeds ongeduldiger worden.

Snelheid verwachten we ook als het gaat om het gebruik van digitale middelen. Als we ergens toegang toe willen, dan dient dat snel te gebeuren. Een paar seconden wachten is bijna ondraaglijk geworden. Voor een bedrijf betekent dit dat vertraging zelfs schadelijk kan zijn. In de bedrijfswereld dringt de behoefte aan snelheid razendsnel door. Dat geldt zowel voor bedrijven die zich richten op consumenten, maar ook voor business to business markten. Om aan de vraag te voldoen, en om concurrerend te blijven, is snelheid van up-to-date data essentieel geworden. Maintenance en onderhoud is zo’n branche waarvoor data enorm belangrijk is.

Real time data bij inspectieonderhoud

De taak van een onderhoudsbedrijf is om de uptime van activa te verhogen, onverwachte uitval te verminderen en het gebruik van middelen maximaal te benutten. Dit alles het liefst met lage onderhoudskosten. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, moeten maintenance bedrijven zoeken naar een effectieve manier van werken. Ze zouden als doel moeten hebben om het juiste werk aan de juiste middelen te doen, dit op precies het juiste moment met het juiste gereedschap.

Om dit doel te kunnen bereiken kan een bedrijf gebruik maken van real-time data bij inspectieonderhoud. Steeds meer onderhoudsbedrijven kiezen voor een slimmere onderhoudsstrategie. De mogelijkheid om onmiddellijk data te verzamelen, analyseren en hierop actie ondernemen, betekent voor bedrijven een enorme stap voorwaarts.

Voorbeeld van het belang van data bij inspectieonderhoud

Als voorbeeld kunnen we een machine noemen die steeds oververhit raakt bij gebruik. Deze machine begeeft het wanneer de oververhitting plaats vindt. Hierdoor ligt de productie stil, wat natuurlijk kostbaar is. Om de uitval te voorkomen wordt een technicus gestuurd om elke 12 uur de temperatuur van een lager te controleren. Indien nodig wordt deze gerepareerd of vervangen. Ondanks deze inzet raakt de lager nog steeds soms oververhit. Het resultaat blijft daarom ook nog steeds stilstand en oplopende kosten.

Wanneer u de beschikking zou hebben over real-time data van de temperatuur van de lager, dan zou u de technicus kunnen sturen voordat het probleem zich voordoet. De storing wordt voorkomen, tijd en kosten worden bespaard. Een onderhoudssysteem die real-time data weergeeft zorgt voor up-to-date gegevens. Deze gegevens kunt u eenvoudig op elk scherm aflezen en constant vernieuwen.

Real-time data zijn essentieel om een gedegen en effectief onderhoudsplan te maken.

Het belang van data voor het onderhoudsplan

Als planner van een onderhoudsplan wilt u natuurlijk ook voorzien worden van data die echt up-to-date is. Een goed onderhoudsschema maken met oude data of via Excel bestanden van een aantal dagen geleden is niet mogelijk. U loopt hierdoor achter de feiten aan, het levert meer werk op en verwarring bij het onderhoudsteam.

Wanneer een geheel onderhoudsteam de beschikbaarheid heeft tot real-time data, dan geeft dit ze de mogelijkheid om proactief in te springen waar nodig. Hierdoor wordt ongeplande downtime voorkomen en het gehele proces geoptimaliseerd.

Het Internet of Things en data analyse

De opkomst van het Internet of Things heeft gezorgd voor een enorme technologische vooruitgang. Hierdoor wordt meer data verzameld dan ooit tevoren. Van alle bestaande data op de wereld werd 90% in de laatste jaren verzameld. Om deze data goed te kunnen gebruiken is analyse nodig.

De data die verkregen wordt komt af van IoT-oplossingen. Dit zijn sensoren die continu een bepaald proces monitoren, bijvoorbeeld die lager in de oververhitte machine. Een voorbeeld van zo’n sensor is de Thingsway. Deze werd ontwikkeld door Salland Electronics en is op veel verschillende manieren in te zetten. Er bestaat een Thingsway voor de industriële sector, maar ook een versie die in de buitenlucht wordt gebruikt. Salland Electronics past de sensor aan op de wensen van de klant, ze doen dit binnen een dag. Via de Thingsway kunt u data voor inspectieonderhoud verkrijgen die uw bedrijf een stap verder kan brengen op gebied van effectiviteit en kostenbesparing.

Real-time data is de sleutel tot de toekomst van onderhoud en maintenance. De data is echter pas nuttig wanneer deze goed geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt. Uw doel als onderhoudsbedrijf zou moeten zijn om de data bij inspectieonderhoud automatisch te analyseren en bruikbaar te maken voor technici.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!