Gebrek technisch personeel: hoe op te lossen?

Gebrek technisch personeel: hoe op te lossen?

Het werven van talent en deze plaatsen op de juiste posities in uw bedrijf is al een opgave op zich. Dat geldt zeker wanneer het gaat om het werven van goed geschoold technisch personeel. Veel bedrijven over de hele wereld worden met deze uitdaging geconfronteerd. Het tekort aan technisch personeel bestaat al een aantal jaar, maar de voorspellingen zijn dat dit tekort de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Het is logisch dat dit tekort zorgen baart voor bedrijven die veel te maken hebben met technisch onderhoud. Wanneer een bedrijf niet in staat is om geschoold technisch personeel te werven dan heeft dit gevolgen op de korte termijn, maar ook voor alle vooruitzichten op lange termijn.

Gelukkig bestaan er een aantal manieren om het tekort aan technisch personeel in uw bedrijf op te lossen.

Maak gebruik van nieuwe technologieën

De technologie op gebied van technisch onderhoud gaat razendsnel. Dat is te danken aan de opkomst van het Internet of Things. Steeds meer apparaten en objecten worden voorzien van sensoren die de werking van een proces continu monitoren. Veranderingen in een proces die eventuele problemen kunnen veroorzaken worden geregistreerd en doorgestuurd via een internetverbinding. Het technisch personeel hoeft pas opgeroepen te worden wanneer deze melding gegeven wordt.

Een voorbeeld van zo’n Iot-sensor is de Thingsway. Deze sensor wordt al door meerdere bedrijven ingezet om de werking van een proces te monitoren. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de Thingsway om de doorstroming van een dakgoot in de gaten te houden. Maar er bestaat ook een industriële versie van de Thingsway.

Dit is een veel effectievere manier van onderhoud plegen, door de enorme stroom aan data krijgt een bedrijf een veel beter inzicht in de werking van een object of apparaat. Periodiek onderhoud kan veel beter gepland worden, voorspellingen kunnen veel nauwkeuriger worden gedaan. Voor het technisch personeel betekent dit dat ze veel gerichter kunnen worden aangestuurd en ingezet. Deze dienen dan wel getraind te worden in het werken met de laatste IoT-technologie.

onderhoud en maintenaice

Train de bestaande technische medewerkers

Om het tekort aan nieuwe technische arbeidskrachten op te vangen, gaan veel bedrijven hun bestaand personeel bijscholen. Zodoende kan het technisch personeel op de hoogte blijven van de nieuwste technologie. Bijscholing kan gedaan worden door middel van een interne opleiding, een deskundige werknemer zou bijvoorbeeld zijn kennis en expertise kunnen delen met anderen. Dit is een goede en goedkope manier om de kennis te verhogen van uw personeel.

U zou de training van uw personeel ook kunnen uitbesteden. Er bestaan verschillende bedrijven die cursussen geven op technisch gebied. Dit is een optie dat wat duurder is en wat meer tijd nodig heeft, maar het zal op den duur zeker zijn vruchten afwerpen. Uw technisch personeel wordt namelijk opgeleid volgens de laatste technologieën en volgens de standaard in de industrie. Nieuw technisch personeel zal tevens sneller kiezen voor een bedrijf dat zijn personeel up-to-date houdt.

Huur een maintenance bedrijf in

Misschien heeft u altijd uw eigen technisch personeel in dienst gehad? Wanneer u niet meer aan genoeg technisch personeel kunt komen, is het inhuren van een maintenance bedrijf een goede optie. Door gebruik te maken van hun expertise en beschikbaarheid wordt uw eigen flexibiliteit verhoogd. Het onderhoudsbedrijf zou ook kunnen fungeren als ondersteuning van uw eigen technisch personeel.

U kunt er ook voor kiezen om tijdelijk personeel in te huren. Jongere werknemers kiezen er steeds meer voor om freelance te werken. Deze tijdelijke krachten zouden uw bedrijf kunnen helpen zo lang u ze nodig heeft.

Ga een samenwerking aan met een onderwijsinstelling in de buurt

U zou uw bedrijf kunnen openstellen voor stageplekken voor leerlingen van een technische school in de buurt. Dit betekent dat u constant nieuwe instroom heeft van potentiële werknemers die bovendien goed geschoold zijn. Door de volgende generatie technisch werknemers binnen te halen, kunt u gebruik maken van de kennis van de toekomst.

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Efficiency onderhoud verhogen: hoe doe je dat?

Efficiency onderhoud verhogen: hoe doe je dat?

De kosten voor onderhoud maken voor veel bedrijven een groot deel uit van de totale bedrijfskosten, soms wel 25%. Ongeveer de helft van deze kosten bestaan uit arbeidskosten, dat is de reden waarom efficiency van onderhoud zo belangrijk is. Het verhogen van de efficiency op onderhoud heeft bovendien positieve gevolgen op de betrouwbaarheid van een bedrijf. De prestaties blijven op het juiste niveau, terwijl de kosten voor onderhoud verlaagd worden.

Helaas wordt niet overal even efficiënt gewerkt. Bij het uitvoeren van onderhoudstaken is er vaak sprake van verspilling en inefficiëntie. Dan zijn er bijvoorbeeld onnodig veel mensen met een taak bezig, er moet worden gezocht naar vervangende onderdelen, of technici moeten wachten tot een bepaalde machine vrij komt. Het maakt niet uit of u het onderhoud in eigen beheer heeft of dat u het uitbesteedt, de kosten voor de inefficiëntie komen op uw rekening.

Er zijn verschillende redenen waarom de efficiency van onderhoud niet optimaal is zoals; teveel reactief onderhoud, teveel mankracht in de nachtdienst en een slechte planning.

Leunen op reactief onderhoud is inefficiënt

Helaas zijn er veel bedrijven die leunen op reactief onderhoud. De focus van deze bedrijven ligt bij een zo hoog mogelijke productie. Pas wanneer een probleem zich voordoet wordt er ingegrepen en onderhoud gepleegd. Eigenlijk is er dan geen sprake van onderhoud, maar reparatie. Een storing of probleem kan door reactief onderhoud nooit worden voorspeld. Dit zorgt ervoor dat onderhoud bijna niet te plannen is, u weet nooit wanneer de problemen zich voordoen. Gevolg hiervan is dat u constant een onderhoudsteam paraat moet hebben.

Om de efficiency te vergroten zou u een gedegen actief onderhoudsplan moeten hebben. Reactief onderhoud zou u moeten beperken tot de middelen die snel vervangbaar zijn.

onderhoudskosten verlagen

Veel mankracht in de nachtdienst is inefficiënt

Veel bedrijven werken in ploegendiensten, dat geldt ook vaak voor de technici van onderhoudsteams. De gedachte hierachter is dat storingen altijd kunnen plaatsvinden en er dus iemand aanwezig moet zijn. In de praktijk is het echter zo dat 75% van de storingen tijdens de dagdienst gebeuren. Het inzetten van personeel op de juiste werktijden kan de efficiëntie verhogen.

Slechte planning zorgt voor inefficiëntie

De kwaliteit van onderhoud wordt voor een groot gedeelte bepaald door een goede planning van onderhoudstaken. Een goed schema zorgt ervoor dat de juiste activa op het juiste moment wordt onderhouden. Bovendien zorgt een efficiënt schema voor balans in de taken van technici en het gaat verspilling tegen. Het onverwacht verplaatsen van mankracht van plek naar plek kost reistijd, personeelskosten en zorgt voor stilstand.

De efficiency van een bedrijf wordt flink verhoogd door middel van een systematisch onderhoudssysteem. U heeft natuurlijk ook positieve mensen nodig met capaciteiten. Daarnaast kunt u gebruik maken van de technologie om de efficiency op onderhoud te verhogen. Dat kunt u doen door middel van een IoT-oplossing.

Meer efficiency door het Internet of Things

Het Internet of Things is enorm in opkomst bij bedrijven die veel te maken hebben met onderhoud. De voordelen van het IoT zijn namelijk talrijk. Door systemen, objecten of machines te laten monitoren door sensoren wordt de efficiency van een bedrijf verhoogd. Het kan een bedrijf daardoor veel kosten besparen op gebied van onderhoud.
Stel u heeft een productiebedrijf dat gebruik maakt van machines. Deze machines zijn kritisch voor u, uitval betekent stilstand en kan voor hoge kosten zorgen. Dit is de reden waarom u waarschijnlijk aan periodiek onderhoud doet. U wilt problemen voor zijn door de conditie van de machines in de gaten te houden middels periodieke metingen. Tijdens deze metingen wordt indien nodig onderhoud uitgevoerd.

U zou deze metingen ook kunnen laten uitvoeren door middel van een sensor. De vele voordelen van de sensor zijn dat deze eenmalig kosten met zich meebrengt, continu het proces monitort en problemen meldt voordat deze zich voordoen.
Dit scheelt u veel inzet en reistijd van onderhoudspersoneel, deze worden gerichter ingezet, namelijk pas op momenten dat de sensor een melding geeft.

De Thingsway

De Thingsway is een IoT-sensor dat uw bedrijf kan helpen om de efficiency van onderhoud te verhogen. Deze sensor is een basisproduct dat snel aan te passen is op het te meten proces. De aanpassingen worden gedaan op gebied van behuizing, aansluiting en de benodigde sensoren.

Binnen een dag kan Salland Electronics u voorzien van een Thingsway. Maak gebruik van het IoT om de efficiency op onderhoud te verhogen!

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Onderhoud en IoT: wat zijn de mogelijkheden en de voordelen ervan?

Onderhoud en IoT: wat zijn de mogelijkheden en de voordelen ervan?

In de toekomst zullen steeds meer bedrijven aan voorspellend onderhoud doen via een IoT-oplossing. Voor bedrijven die veel te maken hebben met onderhoud is het lastig om de kosten voor onderhoud laag te houden en tegelijkertijd de beschikbaarheid van activa hoog. Om dit evenwicht te bewaren is een effectief onderhoudsplan nodig. Voorspellend- of conditie gestuurd onderhoud via een IoT-oplossing geeft bedrijven de mogelijkheid om aan regelgeving te voldoen, kosten voor onnodig onderhoud te beperken en storingen, uitval en stilstand te voorkomen.

Het verschil tussen preventief en voorspellend onderhoud

Preventief onderhoud is onderhoud dat gepland volgens een bepaalde interval periode. Dit onderhoud vindt plaats ongeacht de conditie van de middelen en is bedoeld om defecten te voorkomen. Voorspellend onderhoud vindt plaats wanneer het nodig is, er is een voorspeld risico dat defecten zullen optreden aan machines of objecten.

Voorspellend onderhoud brengt enige investeringen met zich mee, maar zal op de lange termijn winst opleveren omdat onnodig onderhoud niet meer uitgevoerd hoeft te worden.

Voorspellend onderhoud in de praktijk

In de praktijk werkt voorspellend onderhoud via IoT zo; de werking van een proces of apparatuur wordt gemeten door middel van continue monitoring. De gegevens worden vastgelegd door sensoren en via een internetverbinding doorgestuurd naar een centraal punt. Na het analyseren van deze gegevens kunnen bedrijven veel betere voorspellingen doen wanneer een machine uit zal vallen, maar ook hoe een proces zo effectief mogelijk verloopt. Dit zijn proactieve stappen die een bedrijf kan nemen om meer controle te houden op een geheel productieproces.

Voorspellend onderhoud met de Thingsway

De Thingsway is zo’n IoT-sensor dat ingezet kan worden om voorspellend onderhoud mogelijk te maken. Salland Electronics heeft een flexibel product gemaakt met de Thingsway. Het is namelijk zeer snel aanpasbaar en in te zetten in elke omgeving. Dat in tegenstelling tot veel andere IoT-sensoren die nog wel eens log worden genoemd.

Binnen een dag kunt u al voorzien zijn van een Thingsway, geheel aangepast op het proces dat gemonitord dient te worden.

onderhoud en maintenaice

Wat zijn de voordelen van het IoT bij onderhoud?

De voordelen van het IoT bij onderhoud zijn:
• Verlaging van onderhoudskosten;
• Verhoging van het gebruik van activa;
• Verlenging van de levensduur;
• Efficiëntere inzet van personeel;
• Een veiligere en gezondere werkomgeving.

Verlaging van onderhoudskosten

Al het onderhoud brengt kosten met zich mee. Bovendien zijn de bijkomende kosten door onverwachte uitval vaak aanzienlijk. Door bepaalde machines of objecten continu te laten monitoren kan een bedrijf geld besparen door problemen voor te zijn en voortaan te voorkomen. IoT-sensoren kunnen nauwkeurige voorspellingen doen over de werking van een proces. De data die verkregen wordt geeft de mogelijkheid om het onderhoudsplan naar een nieuw niveau te tillen.

Verhoging van het gebruik van activa

Het voorkomen van storingen en uitval zal ongeplande stilstand verlagen. Dit verhoogt logischerwijs het gebruik van uw machines. Bovendien is het niet meer nodig om periodiek onderhoud te plegen, waardoor machines nog minder stil hoeven te staan. Het IoT zorgt ervoor dat u operationeel kunt blijven, de sensoren vormen uw bewakers van het gehele proces.

Verlenging van de levensduur

Het continu monitoren zorgt voor veel gegevens, daardoor krijgt u een beter inzicht in de werking van uw machines. Hierdoor kunt u storingen beter voorspellen en de kritieke onderdelen identificeren. Het gebruik van activa wordt daardoor niet alleen vergroot, ook de levensduur zal toenemen. Door op tijd onderdelen te vervangen, of het juiste onderhoud te plegen zal slijtage aan machines beperkt blijven.

Efficiëntere inzet van personeel

Door gebruik te maken van een IoT- oplossing kunt u uw personeel efficiënter inzetten. De werking van uw middelen wordt met een IoT-oplossing bewaakt door sensoren. Dat geeft een bedrijf de mogelijkheid om beter te plannen en prioriteiten te stellen. Een probleem zorgt er voor dat onderhoudsmedewerkers onverwacht ergens ter plekke moeten komen. Dit zorgt vaak voor vertraging in het productieproces en eist flexibiliteit van andere medewerkers. Misschien moet u personeel verplaatsten van plek, of zelfs extra personeel inhuren.

Door IoT onderhoud toe te passen worden dit soort problemen vermeden. De inzet van onderhoudsmedewerkers wordt veel effectiever en de uitvaltijd verminderd.

Een gezondere en veiligere werkomgeving

Problemen met middelen of machines kunnen ook zorgen voor gevaarlijke situaties op de werkvloer. Door gebruik te maken van IoT- sensoren kunnen deze situaties vermeden worden. De sensoren kunnen een proces monitoren en veranderingen in de omgeving registreren en melden. Dit stelt u in staat om mogelijke gevaarlijke situaties voor te zijn. Door het analyseren van gegevens over een langere periode kunnen deze mogelijke gevaarlijke omstandigheden geïdentificeerd worden.

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

De voordelen van verlaagde druk op onderhoudspersoneel

De voordelen van verlaagde druk op onderhoudspersoneel

Door veel managers op het hoogste niveau wordt onderhoud slechts beschouwd als een kostenpost. Daarom worden er door onderhoudsmanagers vaak nieuwe manieren gezocht om de kosten te verlagen. Een kleiner budget zorgt vaak voor een kleiner onderhoudsteam, wat de werkdruk steeds meer vergroot op de leden van dit team. Gelukkig bestaan er een aantal manieren waarop u deze druk kunt weghalen. Daardoor behoudt u onderhoudspersoneel die gemotiveerd en efficiënt blijven werken.

Hoe kunt u de druk op onderhoudspersoneel wegnemen?

Het eerste wat u kunt doen om de druk weg te halen bij het onderhoudspersoneel is door te zorgen voor een preventief onderhoudsschema dat in balans is en daarmee effectief. Het opstellen hiervan kan soms moeilijker zijn dan u denkt. Het is belangrijk dat het schema gebaseerd is op accurate gegevens. Tevens moeten uw beschikbare middelen objectief bekeken worden.

Voor een effectief preventief onderhoudsschema heeft u onderhoudsdoelen nodig, daarnaast moet u een goede strategie hebben om deze doelen te bereiken. U dient accurate gegevens te hebben van uw activa en inventaris. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen wie het meest geschikt is voor welke taak en deze toe te wijzen. Teveel preventief werk inplannen is een valkuil die u het best kunt vermijden. Dit kunt u doen door uw onderhoudsplan te verfijnen met goede hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld software.

Als manager is het noodzakelijk om goed te luisteren wanneer onderhoudspersoneel naar u toe komt met vragen of suggesties. Het kan zijn dat een medewerker een goed idee heeft hoe het uitvoeren van een taak vereenvoudigd kan worden, of hoe er efficiënter omgegaan kan worden met de voorraad. Medewerkers die moeite doen om u feedback te geven zullen meer waardering voelen wanneer dit serieus genomen wordt. Uiteindelijk zal dit de motivatie van de medewerker ten goede komen.

Uw onderhoudspersoneel zal regelmatig onregelmatigheden opmerken en daardoor voor nuttige gegevens zorgen. Wat hun daarbij kan assisteren zijn hulpmiddelen zoals onderhoudssoftware en sensoren.

Verlaag de druk op uw onderhoudspersoneel met sensoren

Preventief onderhoud is één van de beste manieren om uitval en storingen van machines te voorkomen. Door deze regelmatig te onderwerpen aan inspectie kunt u problemen voor zijn, zoals bijvoorbeeld slijtage en ingrijpen waar nodig. Om de druk bij uw onderhoudspersoneel weg te nemen kunt u ook kiezen voor een ander soort onderhoud, namelijk conditie gestuurd onderhoud. Dat wil zeggen dat het onderhoudsteam pas aangestuurd wordt wanneer dit echt nodig is.

Voor een optimale werking zijn bepaalde factoren nodig, dat geldt voor machines maar ook voor objecten zoals bijvoorbeeld een dakgoot. Uitval, storing of schade kan plaatsvinden wanneer een machine te heet wordt, of wanneer een dakgoot niet doorstroomt. Om deze indicaties vast te stellen kunt u natuurlijk preventieve inspecties doen, maar het werkt veel effectiever door middel van sensoren.

Bij het Internet of Things wordt veel gebruik gemaakt van sensoren. Deze sensoren monitoren continu veranderingen in de omgeving, zoals warmte, druk of beweging. Wanneer een verandering plaats vindt dan registreert de sensor dit, via een rechtstreekse internetverbinding wordt deze verandering gemeld. U ontvangt deze melding en kan ingrijpen voordat een storing, uitval of eventuele schade optreedt.

De Thingsway, een Internet of Things-sensor

Een Iot-oplossing kan u helpen om de druk bij uw onderhoudspersoneel weg te nemen. De Thingsway is zo’n Iot-oplossing, ontwikkeld door Salland Electronics. Deze sensor is voor veel verschillende toepassingen inzetbaar. Het grote voordeel is dat de Thingsway zeer snel aangepast wordt op uw wensen. Binnen een dag kunt u al voorzien zijn van een sensor inclusief internetverbinding.

Het basismodel kan aangepast worden op gebied van behuizing, aansluiting en natuurlijk de geschikte sensor om veranderingen in de omgeving te meten.

onderhoud en maintenaice

Wat zijn de voordelen van de druk weghalen?

De voordelen van het wegnemen van de druk op onderhoudspersoneel zijn enorm. Ten eerste zijn er de voordelen voor de werknemers. Deze zullen meer balans hebben in hun schema, daardoor zullen ze gemotiveerder en uitgerust aan het werk gaan. Dat zal de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van het werken verhogen. Dit zal van invloed zijn op de efficiëntie van het gehele bedrijf. Machines en activa die goed werken zorgen voor meer werkplezier en productiviteit.

Het bedrijf zal verder profiteren van de lagere kosten voor onderhoud.

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Onderhoudsdata gebruiken als bewijslast voor regelgeving

Onderhoudsdata gebruiken als bewijslast voor regelgeving

Het Internet of Things wordt sinds enige jaren volop ingezet om de werking van apparaten en activa van bedrijven te monitoren. Steeds meer machines en objecten worden voorzien van sensoren. Door middel van een directe internetverbinding wordt er data verkregen dat een bedrijf kan helpen om de efficiëntie te vergroten.

Wist u dat het Iot ook zeer nuttig kan zijn in het zo veilig mogelijk houden van de werkomgeving? Een veilige werkomgeving is één van de eerste prioriteiten van een bedrijf. U wilt natuurlijk dat uw werknemers zo goed en veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Ongevallen op de werkvloer wilt u zoveel mogelijk vermijden. Een veilige werkomgeving creëert u door een goede infrastructuur, goed werkende machines, veilige hulpmiddelen en een strikte regelgeving.

Waarom het naleven van de regelgeving belangrijk is

De regelgeving in uw bedrijf heeft u voor goede redenen opgesteld. U wilt dat de productie van uw bedrijf zo efficiënt mogelijk draait. Bovendien wilt u een werkomgeving garanderen waar uw medewerkers zich niet alleen veilig voelen, maar waar ze ook daadwerkelijk veilig zijn. Het naleven van de regels is daarom zeer belangrijk, vooral in een omgeving waar veel gewerkt wordt met machines of zware en instabiele objecten.

Er bestaat nog een andere reden waarom de naleving van de regelgeving belangrijk is, namelijk vanwege verzekeringen en eventuele claims van klanten. Wanneer iemand van uw technische team niet volgens de regels onderhoud heeft gepleegd dan kan niet alleen de veiligheid van medewerkers in het geding komen. Er zouden namelijk ook claims van fabrikanten of klanten kunnen komen in geval van schade, uitval of stilstand. Dit kan voor hoge kosten zorgen voor uw bedrijf en een negatief effect hebben op uw omzet en betrouwbaarheid.

regels en regelgeving

Onderhoudsdata gebruiken als bewijslast voor regelgeving

Het is duidelijk dat het heel belangrijk is dat iedereen in uw bedrijf werkt volgens de regelgeving. Om de naleving van de regels te controleren wordt er veelal gebruik gemaakt van fysieke controles en steekproeven. Dit zorgt ervoor dat u gegevens heeft over de inzet en naleving van regels door specifieke medewerkers.

U kunt er echter ook voor kiezen om de naleving van de regelgeving continu te laten monitoren, bijvoorbeeld op gebied van onderhoud. De onderhoud van machines of activa is van groot belang, ook daarvoor zijn specifieke regels opgesteld. Dit garandeert de werking, productiviteit, effectiviteit en veiligheid van medewerkers of zelfs eventuele bewoners (bijvoorbeeld in geval van een lift in een flat).

Onderdelen van een machine moeten af en toe gesmeerd worden, de temperatuur van een motor mag niet te hoog worden, slijtage kan voor uitval zorgen en moet worden gerapporteerd, een volle dakgoot kan voor waterschade zorgen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarom onderhoud gepleegd moet worden, en volgens bepaalde regelgeving. Het juist uitvoeren van deze regels kan gecontroleerd worden door middel van onderhoudsdata.

Hoe kunt u onderhoudsdata verkrijgen?

Een oude manier van het vergaren van gegevens van onderhoud is via spreadsheets en geschreven notities in bijvoorbeeld een logboek. Dit is echter een vrij algemeen beeld en geeft u vaak niet de actuele toestand van een machine of object. Bovendien komt de notitie van de onderhoudsmedewerker die het onderhoud uitgevoerd heeft. U zou natuurlijk extra controle kunnen laten doen door een andere medewerker. Maar zou het niet veel effectiever zijn wanneer u gebruik maakt van een sensor? Sensoren kunnen exact monitoren of de werking van een proces optimaal verloopt. Wanneer dit niet het geval is, dan is onderhoud nodig en is de regelgeving (mogelijk) niet goed nageleefd.

De Thingsway, een IoT-sensor

De Thingsway is een voorbeeld van zo’n sensor. Deze is in staat om allerlei processen te monitoren. Een verandering in de omgeving wordt onmiddellijk door de sensor geregistreerd, deze gegevens worden doorgestuurd via een directe internetverbinding naar een centraal punt (computer, laptop etc.) Na het analyseren van de gegevens kunt u bepalen of de regelgeving is nageleefd.

Salland Electronics is de ontwikkelaar van de Thingsway. Het grote voordeel is dat de Thingsway zeer snel in te zetten is, bovendien in verschillende omgevingen. Er bestaat een Thingsway voor toepassingen in de buitenlucht, maar ook een industriële versie. Binnen een dag kunt u al voorzien zijn van een sensor inclusief internetverbinding. Zodoende kunt u zorgen dat iedereen in uw bedrijf volgens de regels werkt.

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Onderhoudsdata gebruiken als bewijslast voor verzekeringen?

Onderhoudsdata gebruiken als bewijslast voor verzekeringen?

Eén van de oudste bedrijfstakken in de wereld is verzekeringen. Het idee van het delen van risico’s begon 5000 jaar geleden toen Chinese kooplieden hun vracht over meerdere schepen verdeelden. Natuurlijk bleven er risico’s, maar de kooplieden hadden de verzekering dat hun voorraad niet volledig ten onder zou gaan als een schip zou zinken. Het vervoeren van goederen over zee gebeurt nog steeds en de methode van verzekeren is ook lange tijd niet veel veranderd. De opkomst van het Internet of Things zorgt echter ook in de verzekeringswereld voor een transformatie. Heeft u een bedrijf dat veel te maken heeft met onderhoud? Dan kunt u het best gebruik maken van het IoT om onderhoudsdata vast te leggen.

Waar wordt onderhoudsdata voor gebruikt?

Gegevens die verzameld worden tijdens onderhoud worden over het algemeen gebruikt om de werking van een object of machine te waarborgen. Door het analyseren van deze data kunnen verschillende meerdere essentiële factoren worden bepaald; hoe snel slijtage ontstaat, onder welke omstandigheden een proces het meest efficiënt verloopt, hoe vaak er onderhoud gepleegd moet worden en welke onderdelen vitaal zijn in het gehele proces.

Het verzamelen van deze gegevens heeft echter nog een functie, namelijk als bewijslast voor de verzekering.

Onderhoudsdata als bewijslast voor de verzekering

Ook al doet u als bedrijf alles om problemen te voorkomen, storingen, schade en uitval komt nu eenmaal overal voor. Het valt helaas bijna niet te vermijden. In geval van een storing of uitval heeft u te maken met meerdere partijen: uw klanten die wachten op uw product; de fabrikant van de machine die uitgevallen is of het object dat schade opgelopen heeft, en de verzekeringsmaatschappijen van alle partijen.

Als bedrijf wilt u dat het probleem zo snel mogelijk opgelost wordt. Een storing moet zo snel mogelijk verholpen worden, een defect zo snel mogelijk gerepareerd. Langere stilstand kost u veel geld, het maakt de schade in sommige gevallen groter en doet bovendien uw reputatie niet goed. Ook in geval van de verzekering wilt u het liefst dat alles zo snel mogelijk afgehandeld wordt. Om die afhandeling te sneller te kunnen laten verlopen is het van belang om zo duidelijk mogelijk te hebben wat de reden was van de storing, uitval of bijkomende schade. De schuldige partij kan dan snel worden bepaald.

inspectie onderhoud

Hoe komt u aan real-time onderhoudsdata?

Als het goed is worden vitale objecten, machines en hun onderdelen in uw bedrijf bewaakt. Dit doet u door middel van periodieke inspecties en eventueel onderhoud. Dit wordt uitgevoerd door technici of een maintenancebedrijf. Het nadeel van deze methode is dat het bewaken niet continu wordt gedaan. Gegevens worden niet constant gemeten en genoteerd. Hierdoor bent u niet altijd in bezit van real-time en accurate gegevens. Een ander nadeel is dat u nog steeds afhankelijk bent van wat er genoteerd wordt tijdens een inspectie.

Het Internet of Things wordt steeds meer toegepast in het bewaken van machines en processen. Deze worden continu gemonitord door middel van sensoren. Wanneer er een verandering in de omgeving plaatsvindt wat een toekomstig probleem kan opleveren, dan registreert de sensor dit en stuurt deze gegevens onmiddellijk door zodat er ingegrepen kan worden door een operator of onderhoudstechnicus. Het grote voordeel hiervan is dat uitval en stilstand kan worden voorkomen.

Het andere voordeel is dat u de beschikbaarheid heeft over enorm veel real-time data. Door deze data te analyseren kunt u bepalen waarom het probleem zich heeft voorgedaan. Kwam het door fout gebruik van de operator? Was er een verandering in de omgeving van het object waar u niets aan kon doen? Zat er een fabricagefout in de machine? Door middel van sensoren kan alles vastgelegd worden, in real-time.

De Thingsway, een Internet of Things sensor

Door Salland Electronics is de Thingsway ontwikkeld. Het is een IoT-sensor dat in veel sectoren toepasbaar is. Heeft u te maken met veel onderhoud? Dan kan de Thingsway een oplossing voor u zijn. Niet alleen voor het monitoren van een proces, maar ook om gegevens vast te leggen die belangrijk kunnen zijn voor uw verzekeringen en eventuele claims.

Ook de verzekeraars gaan ook met hun tijd mee. Beslissingen worden steeds vaker genomen op basis van data. Meer efficiëntie zorgt voor lagere kosten, dat geldt voor de verzekeringsmaatschappij en tevens voor uw bedrijf.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!