Weegtechnieken en IoT: waarom belangrijk? En wat zijn de mogelijkheden?

Weegtechnieken en IoT: waarom belangrijk? En wat zijn de mogelijkheden?

De weegschaal is een stukje techniek dat al duizenden jaren bestaat. Het wegen werd in de prehistorie gedaan met de hand, maar toen de mens eenmaal aan ruilhandel ging doen was het belangrijk om de waarde van voorwerpen met elkaar te kunnen afwegen. Om eerlijk te kunnen ruilen moest de exacte hoeveelheid van producten zoals graan en melk gemeten kunnen worden.

Weegschalen werden al vanaf de tijd van de Egyptenaren gebruikt, zo’n 7000 jaar geleden. Om het gewicht te kunnen bepalen werd een balans gebruikt met een contragewicht. Zo werd de weegschaal een onmisbaar voorwerp voor de mensheid. Tegenwoordig is de weegtechniek nog steeds erg belangrijk, niet alleen voor particulieren, maar ook in verschillende industrieën. De weegschaal is sinds de Egyptenaren enorm veranderd en verbeterd, maar nooit zoveel als de afgelopen jaren met de opkomst van sensoren en het Internet of Things. De moderne technologische vooruitgang zorgt ervoor dat de weegtechniek grote sprongen maakt in efficiëntie.

In welke industrieën zijn weegtechnieken belangrijk?

De meeste mensen hebben thuis een weegschaal staan, vaak onder een laag stof verstopt in een kast of lade. Voor veel industrieën is de weegschaal echter een onmisbaar stukje techniek, voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de productie-industrie. Bij het verpakken van voedingsmiddelen, goederen, farmaceutische middelen en chemicaliën is het van groot belang dat exact het juiste gewicht bepaald wordt. Een bedrijf wil natuurlijk niet teveel of te weinig van hun product leveren.

Weegtechnieken zijn ook zeer belangrijk in de vrachtsector. Het is heel belangrijk om vrachtwagens, boten en vliegtuigen op de juiste manier te beladen. Dit zorgt er namelijk voor dat een voertuig goed in balans is en veilig op weg kan. Bovendien rijdt, vaart of vliegt een voertuig dan een stuk zuiniger.

Om goed het gewicht te kunnen bepalen worden er in deze bedrijfssectoren gebruik gemaakt van weegsensoren.

Weegtechnieken en het Internet of Things

Een weegsensor wordt ook wel eens een loadcell of krachtsensor genoemd. Het is een elektronisch apparaat dat trek- en compressiekracht omzet in een elektrisch signaal. Deze sensoren worden meestal gebruikt om het gewicht van iets te bepalen, maar ze kunnen ook gebruikt worden om de spanning op iets te bepalen (zoals de spanning op een touw of katrol).

Weegsensoren verschillen van ontwerp en specifieke functie, maar ze meten allen de weerstand of vervorming binnen de sensor. Hierdoor wordt de grootte van trek- en drukkrachten bepaald. De farmaceutische industrie, de auto-industrie, de voedingsindustrie en de productie-industrie kunnen allen profiteren van deze weegtechnieken, mede dankzij het Internet of Things.

Veel IoT-toepassingen maken gebruik van weegsensoren. Mooie voorbeelden hiervan zijn het bepalen van het gewicht in magazijnen en afvalmonitoring op afstand. Voor een magazijn betekent het dat exact bepaald wordt hoeveel er nog van een bepaald product op voorraad is. In geval van afval monitoring kan bepaald worden of een afvalbak vol is en dus geleegd moet worden.

weegtechnieken iot

De mogelijkheden van weegtechniek en het IoT

De bovenstaande voorbeelden zijn slechts enkele vormen die mogelijk zijn binnen de weegtechniek en het IoT. Weegsensoren en IoT-toepassingen worden ook ingezet bij het laden van vracht. Medewerkers kunnen in real-time alle beladingsgegevens digitaal aflezen.

Dankzij sensoren en het IoT kan er ook in de productie-industrie veel sneller gewogen en daardoor geproduceerd worden. Door hun unieke ontwerp kunnen deze weegschalen fijne producten zoals medicijnen, muesli of suiker razendsnel wegen. Sensoren, systemen, data en hulpmiddelen zoals tablets nemen bovendien de kans weg op menselijke fouten.

Het vergaren van gegevens is de belangrijkste taak binnen de weegtechniek. Het biedt de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van elke verandering. Veranderingen kunnen hierna geanalyseerd worden en beleid erop aangepast. De moderne weegschalen zijn voorzien van een internetverbinding. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid om toegang te krijgen tot exacte gegevens zonder er fysiek bij aanwezig te hoeven zijn. Dit komt de efficiëntie van ieder bedrijf ten goede!

De Thingsway

Het wegen met contragewichten is lang voorbij. De moderne weegtechniek werkt met sensoren en een IoT-toepassing. Voor veel verschillende bedrijfstakken kan dit voor meer efficiëntie zorgen en verlaging van de kosten.

De Thingsway is een sensor die een bedrijf daarbij zou kunnen helpen. Deze IoT-sensor werd ontwikkeld door Salland Electronics. De Thingsway is een basisproduct dat eenvoudig aan te passen is, binnen een dag kan de Thingsway van een weegsensor worden voorzien. Zodoende kunt u zeer snel gebruik maken van zijn voordelen.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

IoT bij slimme gebouwen: de mogelijkheden

IoT bij slimme gebouwen: de mogelijkheden

Kunt u zich nog herinneren dat u moest inbellen als u het internet wilde gebruiken? Hoort u de irritante toon nog? Het laden van een pagina duurde een uur en als het eenmaal geladen was, dan wilde iemand anders in het gezin een email sturen. Dit is niet eens zo heel lang geleden, namelijk aan het eind van de jaren 90.

De ontwikkelingen zijn de laatste jaren razendsnel gegaan. Het internet is nu overal om ons heen en we hebben er ook direct toegang toe. We doen er werkelijk alles mee, we kijken video’s, we delen foto’s en onze mening, luisteren muziek en checken het laatste nieuws. Als we heel eerlijk zijn kunnen we zeggen dat we erg veel tijd verspillen op het internet.

Sinds een aantal jaar wordt er niet alleen door mensen gebruik gemaakt van het internet, veel apparaten en andere alledaagse dingen hebben nu ook hun eigen internetaansluiting. Dit wordt ook wel het Internet of Things genoemd.

Wat is het Internet of Things?

Het Internet of Things is een netwerk waarbij alledaagse apparaten worden voorzien van sensoren en een internetverbinding. Wasmachines, horloges, industriële machines, maar ook objecten als dakgoten zijn voorzien van een internetconnectie. Hierdoor kunnen deze apparaten verbinding met ons, maar ook elkaar maken en gegevens uitwisselen.

De achterliggende gedachte van het Internet of Things is om het leven van ons te vergemakkelijken. Door apparaten te laten communiceren kunnen processen veel effectiever verlopen. Dit is de reden waarom het Internet of Things wordt ook wel de nieuwe industriële revolutie genoemd. Niet alleen machines of apparaten worden hierdoor slimmer, ook bij gebouwen wordt het Internet of Things ingezet om deze slimmer te maken.

Slimme gebouwen en het IoT

Het Internet of Things zorgt sinds korte tijd ook voor grote veranderingen bij gebouwen. Het biedt namelijk grote kansen om veel effectiever met middelen om te gaan. Bovendien kan het IoT helpen om de productiviteit van werknemers te vergroten.

Er bestaan veel verschillende processen die nodig zijn om een gebouw goed te laten functioneren, verwarming, koeling, verlichting, elektra, etc. Helaas wordt er in reguliere gebouwen veel hiervan verspild, bijvoorbeeld door alle lampen die aanstaan in kamers waar het niet nodig is. Door gebruik te maken van sensoren kan deze verspilling tegen worden gegaan. Hierdoor wordt de effectiviteit dus verhoogd en de kosten verlaagd.

Al deze processen zorgen ook voor een bepaald leefklimaat. Het leefklimaat is van groot belang voor bewoners of werknemers om prettig te kunnen leven of goed te kunnen functioneren. De juiste temperatuur, een gezonde lucht en zuurstofgehalte. Sensoren kunnen ervoor zorgen dat de optimale omstandigheden aangehouden worden.

Hoe wordt gebruik gemaakt worden van het IoT bij slimme gebouwen?

Er bestaan twee verschillende manieren waarop het Internet of Things gebruikt wordt om gebouwen slim te maken. De typische manier waarop aan gebouw beheersing wordt gedaan is door afzonderlijke sensoren (met hun eigen gateway) te gebruiken om verwarming, koeling, verlichting etc. aan te sturen.

Er bestaan echter ook hypermoderne gebouwen waar er door middel van software gezorgd dat alle afzonderlijke sensoren met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Zo ontstaat er een echt zelfdenkend en slim gebouw. Op dit moment wordt deze manier van het Internet of Things inzetten vooral gedaan bij grote nieuwbouw projecten zoals bijvoorbeeld bedrijfspanden en ziekenhuizen. Het is echter een kwestie van tijd dat alle nieuwbouw woningen slim zullen worden.

De Thingsway

Een voorbeeld van een IoT-sensor is de Thingsway. Van deze sensor wordt op dit moment al gebruik gemaakt om gebouwen slimmer te maken. Een bepaalde versie van de Thingsway monitort namelijk de werking van een dakgoot. Wanneer de doorstroming van de dakgoot vermindert, dan zal de Thingsway dit vaststellen en melden via de internetverbinding. Door deze melding kan er aan onderhoud gedaan worden zodat er geen verstoppingen, overstromingen en schadeposten ontstaan.

Dit is slechts één manier waarop de Thingsway in te zetten is, het grote voordeel van de Thingsway is namelijk dat het een basisproduct is dat zeer snel aangepast kan worden. Binnen een dag kan ontwikkelaar Salland Electronics een Thingsway op maat van uw bedrijf verzorgen. Zodoende kunt u uw gebouwen slimmer maken en effectiever gebruik maken van al uw middelen.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Hoe het IoT helpt bij de engineering van onderhoud

Hoe het IoT helpt bij de engineering van onderhoud

Bij de gedachte aan een onderhoudstechnicus zullen veel mensen nog steeds denken aan een man in een blauwe overal vol olievlekken. In zijn hand heeft hij een gereedschapskist dat vol zit met sleutels en tangen. Dit is een nostalgisch beeld waar we maar moeilijk van af komen. Een onderhoudsmedewerker zal altijd wel een koffer met tangen en sleutels bij zich dragen, maar de laatste jaren is de manier van onderhoud uitvoeren enorm veranderd. De technologie gaat met grote sprongen vooruit, er wordt steeds meer gebruik gemaakt van apparatuur, computers en digitale systemen. We kunnen dit gerust de engineering van onderhoud noemen.

Engineering van onderhoud

Engineering van onderhoud wordt toegepast om de apparatuur van een bedrijf optimaal te kunnen laten werken, de betrouwbaarheid en beschikbaarheid wordt daarbij verhoogd. Door steeds meer gebruik te maken van verschillende apparaten, systemen en procedures wordt de mate waarin onderhoud gepleegd wordt effectiever. Dit zorgt voor een verlaging van de kosten voor onderhoud.

Door de toename van productieapparatuur, machines, systemen en infrastructuur wordt onderhoud steeds belangrijker. Alles wordt misschien wat gebruik betreft steeds makkelijker, maar om te onderhouden wordt alles steeds complexer. Dat is de reden waarom er steeds meer behoefte is aan geschoold technisch onderhoudspersoneel. Onderhoud is voor bedrijven vaak een grote kostenpost, maar tegelijkertijd een onmisbare. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat een bedrijf zijn doelen kan behalen. Activa zou maximaal beschikbaar moeten zijn tegen de laagste kosten. Engineering van onderhoud moet hiervoor zorgen, samen met de kennis en kunde van de moderne onderhoudsmonteur.

Wat engineering betekent voor de onderhoudsmedewerker

De moderne onderhoudsmonteur moet beschikken over enorm veel kennis. Natuurlijk moet hij de basiskennis hebben van de werking van apparatuur en machines en tevens hoe deze te repareren indien een storing optreedt. Verder moet hij een goede kennis hebben op gebied van statistiek, kansberekening en op de hoogte zijn van de laatste technologieën. Zijn communicatievaardigheden moeten tevens in orde zijn en hij moet snel beslissingen kunnen maken.

Verantwoordelijkheden van de onderhoudstechnici zijn onder andere:

 • Zorg voor naleving van het onderhoudssysteem.
 • Storingen die zich vaker voordoen analyseren.
 • Schattingen maken van kosten en alternatieven bedenken.
 • Reserveonderdelen beheren.
 • Beoordelen wanneer apparatuur vervangen moet worden.
 • Benodigde gereedschap beoordelen.
 • Juiste vaardigheden bezitten.
 • Controleren, repareren en rapporteren van de werking van apparatuur.

Het IoT, de nieuwe industriële revolutie

De opkomst van het Internet of Things heeft voor een nieuwe industriële revolutie gezorgd. Steeds meer machines, apparaten en alledaagse objecten worden voorzien van sensoren en aangesloten op het internet. Dit heeft grote voordelen op gebied van onderhoud en betekent voor bedrijven een goede kans om zo effectief mogelijk te kunnen produceren.

Door middel van een sensor kan de werking van een bepaald proces continu gemonitord worden. Treden er veranderingen op in de omgeving wat de werking van het proces negatief kan beïnvloeden dan zal de sensor dit via de rechtstreekse internetverbinding melden. Deze melding kan binnenkomen op een centraal punt, zoals een computer. Het kan echter ook gestuurd worden naar de smartphone van de onderhoudsmedewerker. Deze kan dan direct in actie komen en onderhoud plegen waar nodig. Onderhoud via een Internet of Things-oplossing is een vorm van voorspellend onderhoud.

Een ander voordeel van een Internet of Things-oplossing is de enorme hoeveelheid data dat het oplevert. De sensor monitort een systeem continu, dit levert heel veel gegevens op. Door deze gegevens te analyseren krijgt een bedrijf een veel beter beeld van de werking van een systeem. Voorspellingen kunnen veel beter worden gedaan, bijvoorbeeld wanneer een storing zal optreden. Dit is belangrijk voor de onderhoudstechnicus, maar ook voor de fabrikant van de machine. Dit is hoe sensoren helpen bij de engineering van onderhoud.

De Thingsway, een IoT-sensor

Het Internet of Things zorgt voor grote vooruitgang bij engineering van onderhoud. Een IoT-sensor dat kan worden gebruikt om een onderhoudsprogramma te optimaliseren is de Thingsway. Dit is een sensor dat toepasbaar is voor veel bedrijfstakken. Er bestaat een Thingsway voor gebruik in de buitenlucht, maar er is ook een industriële versie.
Salland Electronics is de ontwikkelaar van de Thingsway. Binnen een dag kan het bedrijf u voorzien van een Thingsway inclusief internetconnectie. De sensor kan geheel naar uw wens worden aangepast, dit hangt af van het te meten proces. De Thingsway betekent een nieuwe stap op gebied van engineering van onderhoud.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Keuren van arbeidsmiddelen: tips en tools

Keuren van arbeidsmiddelen: tips en tools

Elk jaar zorgen arbeidsongevallen voor (blijvend) letsel bij werknemers, sommige ongevallen hebben zelfs een fatale afloop. Een bedrijf wil er vanzelfsprekend alles aan doen om dit te voorkomen, daarom wordt er veel gedaan aan de werkomstandigheden, moeten werkvoorschriften nageleefd worden en moeten arbeidsmiddelen regelmatig gekeurd worden. De werkomstandigheden en een verantwoordelijke productiecultuur heeft u zelf in de hand. Het keuren van de arbeidsmiddelen kunt u verbeteren door middel van de Thingsway, een Internet of Things sensor.

Wat is het Internet of Things (IoT)?

Het Internet of Things (IoT) zorgt voor een vrije stroom aan informatie tussen mensen, computers, machines en objecten. Het IoT verbindt alles in een omgeving met elkaar en zorgt dat informatie gedeeld wordt door middel van real-time communicatie. Deze communicatie zorgt voor meer beschikbare informatie, dit kan ervoor zorgen dat de veiligheid op de werkplek verbetert wordt.

De informatieverstrekking bij het Internet of Things werkt via sensoren. Deze sensoren registreren veranderingen in een bepaalde omgeving. Er bestaan veel verschillende sensoren, allen voor verschillende doeleinden. Zo bestaan er bijvoorbeeld sensoren die warmte kunnen registreren, maar ook trillingen, druk en beweging. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Bijna alles valt te meten door middel van een sensor. Het voordeel van het IoT is dat deze sensoren zijn voorzien van een directe internetverbinding. Dit geeft de sensor de mogelijkheid om continu data door te sturen van een bepaald proces.

De Thingsway

De Thingsway is een IoT-sensor, ontwikkeld door Salland Electronics. Iot-sensoren kunnen nog wel eens logge apparaten zijn. Het grote voordeel van de Thingsway is dat het een basisproduct is dat zeer snel aangepast kan worden. Daardoor is het een zeer flexibel product dat voor veel verschillende toepassingen geschikt is. De basis wordt aangepast op het te meten of monitoren object en uw specifieke wensen. Dit kan al binnen een dag aangepast worden zodat u snel gebruik kunt maken van een IoT-oplossing.

onderhoud en maintenaice

Wat kan de Thingsway betekenen bij het keuren van arbeidsmiddelen?

Door middel van de Thingsway kunt u de werking van arbeidsmiddelen laten monitoren. Er bestaan verschillende manieren waarop gevaar kan ontstaan voor de gezondheid van uw medewerkers bijvoorbeeld door middel van gas.

U wilt het natuurlijk zo snel mogelijk weten wanneer ergens een gaslek is zodat u maatregelen kunt nemen. Door middel van een IoT-oplossing kunt u dat doen. Sensoren die koolmonoxide detecteren bestaan al jaren. Het bijkomende voordeel van het IoT is dat u veel meer informatie ontvangt behalve de melding van koolmonoxide. De sensoren zijn namelijk in staat om concentraties te meten op verschillende plaatsen, zo weet u dat er een lek is, maar ook precies waar.

Warmte en trillingen kunnen andere indicatoren zijn die kunnen zorgen voor een gevaarlijke situatie. Ook deze indicatoren kunnen gemeten worden door middel van sensoren. Wanneer er ongewenste veranderingen in de omgeving zijn dat wordt dit onmiddellijk door de Thingsway geregistreerd en gemeld via de directe internetverbinding. Door deze melding kunt u ingrijpen voordat gevaarlijke situaties ontstaan die letsel kunnen veroorzaken.

Er is nog een groot voordeel van een IoT-oplossing zoals de Thingsway. Het keuren van arbeidsmiddelen doet u niet alleen voor de veiligheid, maar ook om de effectiviteit van uw middelen te waarborgen. Door gebruik te maken van de Thingsway kunt u ook deze effectiviteit vergroten.

Effectiviteit van arbeidsmiddelen en voorspellend onderhoud

Door het continue monitoren zorgt de Thingsway voor een enorme hoeveelheid data. Door deze data te analyseren kunt u een veel beter beeld krijgen van de werking van uw arbeidsmiddelen. Dat geeft u de mogelijkheid om een proces effectiever te laten verlopen. Misschien werkt een machine veel effectiever onder bepaalde omstandigheden. Een sensor meet de omstandigheden continu, dus u krijgt een zeer betrouwbaar beeld van de werking onder alle omstandigheden.

Een Internet of Things oplossing geeft u tevens de mogelijkheid om voorspellend onderhoud toe te passen. Eigenlijk worden uw arbeidsmiddelen continu gekeurd door middel van de sensoren. Dit neemt de verplichting weg om eens in de zoveel tijd de machine stil te leggen om periodiek onderhoud te plegen. Veranderingen in de omgeving kunnen indicatoren zijn van een komende storing of uitval van de machine. Deze veranderingen worden geregistreerd door de Thingsway.

Door uw arbeidsmiddelen continu te monitoren kan Thingsway uw bedrijf helpen op gebied van effectiviteit en veiligheid.

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Het belang van onderhoud bij klimaattechniek

Het belang van onderhoud bij klimaattechniek

Wanneer we het hebben over onderhoud dan denken we al snel aan onderhoud van machines of auto’s. Onderhoud is echter essentieel voor de optimale werking van bijna alles om ons heen, ons huis, onze werkplek, winkels en alles wat zorgt voor een aangenaam leefklimaat in deze ruimtes.

De technologie waar gebruik van gemaakt wordt om het klimaat in bepaalde ruimtes te optimaliseren wordt klimaattechniek genoemd. Onderhoud is van essentieel belang in vele bedrijfstakken, dus ook in deze specifieke tak. Waarom en hoe kan voorspellend onderhoud door middel van een Internet of Things oplossing daarbij helpen? Dat leest u in dit artikel!

Wat is klimaattechniek?

Als eerste kijken we naar de branche dat klimaattechniek heet. Het is een brede branche waaronder de volgende takken vallen;

 • ventilatie en luchtbehandeling;
 • verwarming;
 • koeltechniek;
 • meet en regeltechniek.

Klimaattechniek omvangt alle techniek dat invloed uitoefent op het klimaat in bepaalde binnenruimtes. Apparaten zorgen ervoor dat de juiste temperatuur aangehouden wordt, ze zorgen voor de juiste luchtvochtigheid en verse lucht. Voorbeelden van klimaattechniek zijn alle verwarmingssystemen, airconditioners, luchtbevochtigers maar ook koelsystemen.

Om te zorgen voor een prettig klimaat in een woonruimte zijn verschillende technieken nodig. Als eerste moet er bepaald worden wat het huidige klimaat is. Hierna moeten ongewenste invloeden beperkt of voorkomen worden, zoals bijvoorbeeld tocht of lekkages. Vervolgens wordt bepaald wat voor installatie nodig is om het gewenste klimaat te bereiken. Dezelfde procedure wordt toegepast op werkruimtes.

Het belang van onderhoud bij klimaattechniek

Bij klimaattechniek wordt zeer veel gebruik gemaakt van apparaten en systemen. Deze systemen zorgen ervoor dat een bepaalde ruimte niet alleen prettig is om in te vertoeven, ze zorgen tevens voor een veilige en gezonde ruimte. In sommige gevallen is het in stand houden van de juiste omstandigheden van essentieel belang. U kunt dan denken aan het in stand houden van de juiste temperatuur en vochtigheid in kassen, of aan koeling in de voedings- en farmaceutische industrie. Een apparaat dat niet goed werkt kan zorgen voor grote productieproblemen en uiteindelijk voor hoge kosten.

Om de veilige werking van deze systemen te garanderen is regelmatig onderhoud absoluut noodzakelijk. Tijdens dit onderhoud worden vooral de belangrijkste componenten gecontroleerd. Onderdelen worden gereinigd en opnieuw juist afgesteld. Belangrijke componenten die zorgen voor een correcte werking zijn onder andere motoren en filters. Tijdens periodiek onderhoud worden de filters gecontroleerd en eventueel vervangen wanneer nodig.

klimaattechniek

Hoe het Internet of Things kan helpen bij klimaattechniek

Over het algemeen wordt er gebruik gemaakt van periodiek onderhoud om de werking van klimaatsystemen te garanderen. Een vast onderhoudsschema wordt gevolgd dat is bepaald volgens de richtlijnen van fabrikanten. Deze geven aan hoe vaak een apparaat onderhoud nodig heeft. Dit heeft echter enige nadelen, in de meeste gevallen blijkt onderhoud namelijk niet nodig te zijn. Dan werken motoren nog prima volgens de richtlijnen en filters zijn nog niet aan vervanging toe. Toch wordt dit onderhoud gedaan om storingen en problemen voor te zijn. Dit is niet erg effectief en brengt onnodige kosten met zich mee.

Voorspellend onderhoud met gebruik van een Internet of Things-oplossing is een andere manier van onderhoud uitvoeren. Waarschijnlijk weet u precies welke componenten essentieel zijn voor de werking van een apparaat. U kunt de werking van deze componenten laten monitoren door middel van een IoT-sensor. Het grote voordeel van zo’n sensor is dat deze een directe internetverbinding heeft. Wanneer er veranderingen optreden in de omgeving van het proces dan meldt de sensor dit direct. U ontvangt een melding zodat onderhoud direct gepleegd kan worden. Dit is een veel effectievere manier van onderhoud omdat u precies op het juiste moment ingrijpt, onnodig filters vervangen is verleden tijd.

De Thingsway, een IoT-oplossing

Wilt u ervoor zorgen dat de juiste vochtigheid in uw kas wordt gehandhaafd? Wilt u een gezond leefklimaat op uw kantoor? Is koeling voor uw bedrijf van essentieel belang? Om deze factoren te garanderen wordt er waarschijnlijk veelvuldig onderhoud gepleegd aan de klimaatsystemen.

De Thingsway kan u daarbij helpen, dit is een IoT-sensor dat ontwikkeld is door Salland Electronics. Het grote voordeel van de Thingsway is dat deze snel aan te passen is op uw wensen. Aanpassingen worden gedaan op gebied van benodigde sensor, behuizing en aansluiting. Na installatie zal de Thingsway continu een proces monitoren, eventuele veranderingen worden via de internetverbinding onmiddellijk gemeld.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Wat zijn de mogelijkheden en tools van slimme gebouwen?

Wat zijn de mogelijkheden en tools van slimme gebouwen?

Zonder dat we het merken worden we steeds meer omringd door sensoren. Het gebeurt overal, in onze werkomgeving, op straat en zelfs bij ons thuis. Deze sensoren zorgen ervoor dat ons leven steeds aangenamer wordt. We hoeven steeds minder zelf te doen, sensoren nemen een bepaalde handelingen van ons over voor ons gemak. Neem als voorbeeld uw thermostaat; niet zo heel lang geleden was u zelf verantwoordelijk voor het regelen van de temperatuur in uw huis, tegenwoordig regelt de thermostaat alles voor u.

Steeds meer apparaten om ons heen nemen onze taken over, dit worden slimme apparaten genoemd. De thermostaat, de koelkast, uw horloge, alles is voorzien van sensoren en een internetaansluiting, alles om het gemak van de mens te dienen. Maar wist u dat er tegenwoordig zelfs slimme gebouwen bestaan?

Wat zijn slimme gebouwen?

Een slim gebouw is een gebouw dat gebruik maakt van technologie om informatie te delen. Bij de informatie dat gedeeld wordt kunt u denken aan alles wat er in het gebouw gebeurt dat de prestaties van het gebouw bepaald. Aan de hand van deze informatie worden bepaalde processen geautomatiseerd, zoals verwarming, ventilatie en beveiliging.

De eigenaar van een gebouw heeft aanzienlijke kosten om het gebouw te gebruiken. Dit zijn noodzakelijke uitgaven, maar er wordt vaak onnodig veel kosten gemaakt. Als voorbeeld noemen we lampen die branden op plekken waar dat niet nodig is, ruimtes die onnodig verwarmd worden of deuren die automatisch draaien zonder dat er mensen in de buurt zijn. Gebouwen worden slimmer gemaakt om het gebouw voor de gebruiker aantrekkelijker te maken, maar ook om verspilling van energie tegen te gaan. Zodoende kan efficiënt met energie worden omgegaan en kunnen veel kosten bespaard worden.

slimme kantoren en gebouwen

Wat zijn de mogelijkheden voor slimme gebouwen?

De mogelijkheden voor slimme gebouwen zijn enorm. Zo kan de luchtkwaliteit in een gebouw verbeterd worden, dit komt onze gezondheid en productiviteit ten goede. Sensoren kunnen het niveau van CO2 in een ruimte kunnen meten alsmede eventuele schadelijke deeltjes in de lucht. Wanneer de aanwezigheid hiervan te hoog is dan kan de ventilatie aangepast worden.

Er zou tevens gebruik gemaakt kunnen worden van sensoren om voorspellingen te doen op gebied van onderhoud. Sensoren zouden de werking van bepaalde apparaten in de gaten kunnen houden. Als er iets in de omgeving verandert dan meldt de sensor dit zodat onderhoud gepleegd kan worden. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld een lift waarvan de deur niet goed sluit, of een verwarmingsketel waarbij ongewenste trillingen worden waargenomen. Niet alleen apparaten kunnen voorzien worden van een sensor, maar bijvoorbeeld ook een dakgoot. Wanneer deze niet goed doorstroomt dan krijgt de beheerder een melding voordat problemen zich voordoen.

Van welke tools wordt gebruik gemaakt bij slimme gebouwen?

Bij een slim gebouw wordt gebruik gemaakt van verschillende tools. Als eerste worden er belangrijke systemen met elkaar verbonden. Door deze met elkaar te laten communiceren wordt een gebouw “slim”. Denkt u dan aan systemen zoals watermeters, stroomvoorziening, pompen etc.

Sensoren spelen een grote rol in slimme gebouwen. Ze zorgen ervoor dat gegevens verzameld worden. Aan de hand van deze gegevens worden beslissingen genomen om het gebruik van het gebouw te optimaliseren.

Automatisering is tevens een groot onderdeel van een slim gebouw. Alle verzamelde data wordt geanalyseerd door een automatisch systeem in het gebouw. Dit gebeurt continu en in real-time. Deze continu monitoring zorgt ervoor dat automatisch aanpassingen gedaan kunnen worden. Aanpassingen die ervoor zorgen dat bepaalde omstandigheden in het gebouw verbeterd worden.

Data is een belangrijke tool voor slimme gebouwen. De grote hoeveelheid waardevolle gegevens zorgen ervoor dat er veel effectiever gebruik gemaakt kan worden met middelen en grondstoffen. Gewone gebouwen hebben dit voordeel niet.

Gebruik de Thingsway om uw gebouw slimmer te maken

Over het algemeen zijn het vooral nieuwe gebouwen die slim zijn. Het gebruik van sensoren en de nodige tools wordt dan al meegenomen bij het ontwerpen van het gebouw. U kunt echter wel degelijk een oud gebouw “slimmer” maken.

Zo zou u bijvoorbeeld de Thingsway kunnen inzetten om bepaalde processen in uw gebouw te monitoren. De Thingsway is een IoT-sensor dat ontwikkeld is door Salland Electronics. Het voordeel van deze sensor is dat het multifunctioneel is en bovendien zeer snel aan te passen. Wilt u dat vanaf morgen de lift in een gebouw gemonitord wordt? Dat kan met de Thingsway!

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!