Voorbeelden van IoT toepassingen

Voorbeelden van IoT toepassingen

De naam duikt steeds vaker op en we maken er ongemerkt steeds meer gebruik van, maar toch klinkt voor velen de term “Internet of Things” nog als een onbekende toekomstvisie. Het Internet of Things is simpelweg het concept van het verbinden van alledaagse dingen aan het internet, waardoor ze in staat zijn om onderling te communiceren. Het principe achter dit idee is niet nieuw. Voorheen werd het Machine-to-Machine genoemd, maar het IoT is veel groter dan dat.

Zonder dat we er bewust van zijn, is het aantal verbonden dingen in onze wereld enorm groot geworden en de vraag neemt alleen maar toe. De waarde van de markt in IoT producten en toepassingen groeit daardoor explosief. In dit artikel kunt u lezen van het IoT precies is en geven we u enkele voorbeelden van IoT toepassingen in de wereld.

Wat is het IoT en wat is dat ding dan precies?

Uw computer en uw smartphone zijn voor u bekende dingen die met het internet verbonden zijn. Het Internet of Things gaat verder dan dat, want het gaat om het woord dingen. Alledaagse dingen die nu voorzien worden van een internetverbinding kunnen apparaten, machines en systemen zijn, maar ook objecten zoals een brug, weg of dakgoot. Door de internetverbinding kunnen deze met elkaar communiceren, met als ultieme doel het leven van mensen te versimpelen en effectiever te maken.

Hoe maken IoT-toepassingen verbinding met elkaar?

Om verbinding te maken met het internet wordt er binnen het IoT gebruik gemaakt van verschillende soorten netwerken zoals:

Mobiel netwerk

Smartphones hebben gezorgd voor een enorme groei van het IoT want ze zijn een soort assistent geworden van andere apparaten, zonder ingebouwde internetnetconnectie. U kunt dan denken aan persoon weegschalen, fitness-meters en smarthome-apparaten. Deze zijn afhankelijk van de smartphone om zich met het internet te verbinden.
Het Internet of Things is een grote reden waarom het 5G netwerk opgezet wordt. 5G kan namelijk aan veel meer apparaten connectiviteit bieden dan 4G.

Het WiFi-netwerk

We maken steeds meer gebruik van slimme apparaten in ons huis, dit zijn de duidelijkste voorbeelden van het IoT om ons heen. Denkt u maar eens aan een slimme thermostaat, slimme luidsprekers, slimme koelkasten en een videodeurbel. Deze apparaten maken gebruik van uw WIFI-netwerk om uit zichzelf te kunnen functioneren.

Vast internet

Veel bedrijven in de productie-industrie maken nog steeds gebruik van vast internet om de connectie van hun IoT-toepassingen te waarborgen. Dit wordt echter steeds vaker vervangen door IoT-sensoren met een eigen gateway.

Voorbeelden van IoT toepassingen

We hebben al enkele voorbeelden genoemd hoe het Internet of Things steeds meer in ons dagelijks leven aanwezig is. De meeste toepassingen gaan echter ongemerkt zoals bij de volgende voorbeelden:

Slimme afvalverwerking in steden

Afval wordt afgehaald op een vaste dag in de maand, toch? Helaas niet erg praktisch. Steeds meer gemeentes maken gebruik van het IoT om afval op te halen wanneer het nodig is, dus wanneer de containers vol zijn.

iot toepassing

Slimme gebouwen

Het IoT is de ideale manier om ons leven makkelijker en aangenamer te maken in gebouwen. Een klein voorbeeld daarvan is een slimme thermostaat. Deze kan voor u regelen dat het op het juiste moment aangenaam is in uw huis. Grote voorbeelden worden gebruikt in grotere gebouwen. IoT-toepassingen zorgen ervoor dat kantoren, ziekenhuizen, fabrieken maar ook hele woningcomplexen ‘slim’ worden. Het gebouw zorgt zelf voor de juiste temperatuur, voor een gezond leefklimaat en dat er zuinig met stroom wordt omgegaan.

IoT en de invloed op bedrijven

Het IoT heeft voor veel bedrijven gezorgd voor een nieuwe industriële revolutie. Door systemen, machines en objecten te monitoren met sensoren kan een bedrijf een veel beter inzicht krijgen in een proces. Dit kan veel positieve gevolgen hebben voor de effectiviteit van een bedrijf, wat zorgt voor een hogere winst. Om concurrent te blijven als bedrijf is het van groot belang om mee te gaan in de wereld van het IoT.

Een voorbeeld van zo’n sensor is de Thingsway. Deze kan ingezet worden voor veel verschillende IoT-toepassingen. Op dit moment monitort een Thingsway sensor de werking van een dakgoot. Door dit continu te monitoren weet de eigenaar van het pand precies wanneer onderhoud gepleegd moet worden, voordat problemen zich voordoen. Dit is slechts een voorbeeld van de mogelijkheden van de Thingsway. Het is een basisproduct dat zeer snel aan te passen is op uw wensen en het te meten proces.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Wat kan IoT voor een ZZP’er en MKB bedrijf betekenen?

Wat kan IoT voor een ZZP’er en MKB bedrijf betekenen?

Bijna in elke bedrijfsbranche wordt gesproken over hoe het Internet of Things zorgt voor een revolutie op de markt. Deze gesprekken worden vooral gevoerd bij grote bedrijven, die over voldoende kapitaal beschikken om mee te gaan in deze revolutie. MKB bedrijven beschikken vaak over minder tot beperkte middelen, toch kan het IoT ook deze bedrijven helpen. De inzet van het IoT zal er voor MKB bedrijven echter iets anders uitzien.

De voordelen van het IoT

De voordelen van het IoT zijn zo goed als eindeloos, veel bedrijfsleiders zullen u dat weten te vertellen. Helaas kan niet ieder bedrijf profiteren van alle voordelen van het IoT, omdat het hoge kosten met zich mee kan brengen. Toch kunnen MKB bedrijven met beperkte middelen ook veel baat hebben bij een IoT-toepassing.

Wat het IoT voor uw bedrijf kan betekenen is afhankelijk van uw bedrijfstak en de beschikbare middelen. De voordelen die u als MKB bedrijf kunt krijgen van een IoT-toepassing vallen in twee categorieën; efficiëntie en verlaging van kosten.

Voorbeelden van het IoT voor MKB bedrijven

Door arbeidsprocessen te vereenvoudigen en te stroomlijnen kunt u de efficiëntie in uw bedrijf vergroten. Een IoT-apparaat kan u daarbij helpen. Planning en andere administratieve taken kosten vaak veel van uw tijd, door deze te automatiseren kunt u de productiviteit binnen het bedrijf verhogen. Dit kunt u doen door deze taken te laten uitvoeren door bijvoorbeeld Google Assistant, een virtuele assistent. Uw werknemers kunnen zich daardoor concentreren op belangrijkere taken.

Heeft u een MKB-bedrijf dat veel met magazijnbeheer te maken heeft? Het IoT is dan zeer geschikt voor u om de efficiëntie te vergroten. Door gebruik te maken van sensoren kunnen uw medewerkers alle goederen volgen en vinden in het magazijn.

Over het algemeen zorgen IoT-toepassingen ervoor dat het leven van medewerkers, bewoners of gebruikers gemakkelijker wordt gemaakt. Ook voor MKB bedrijven kan dit leiden tot een hogere productiviteit. Een ander groot voordeel van IoT voor het MKB is de verlaging van kosten. Een Internet of Things versie van een alledaags apparaat kan op langere termijn voor aanzienlijke besparingen zorgen. Denkt u dan bijvoorbeeld aan een slimme thermostaat.

Het IoT is tevens zeer effectief op gebied van voorspellend onderhoud, daarom is het een populaire toepassing geworden voor veel bedrijven. Wanneer u als bedrijf voorspellend onderhoud toepast, dan kunt u storingen en defecten aan machines en apparaten voorspellen voordat de problemen zich voordoen.

Voorspellend onderhoud wordt gedaan door middel van sensoren, deze houden continu machines in de gaten. Hierdoor kan onderhoud uitgevoerd worden wanneer het echt nodig is. Het IoT helpt hiermee een bedrijf om reparaties en stilstand te voorkomen, dit scheelt enorm in de kosten.

Toepassen van het IoT in het MKB

De revolutionaire technologie van het IoT is niet alleen geschikt voor grote bedrijven, maar kan ook MKB bedrijven dezelfde voordelen bieden. Deze kunnen dat echter vaak niet op dezelfde schaal toepassen. Sommige MKB bedrijven kiezen niet voor een IoT-toepassing, omdat ze zorgen hebben over de aanschaf- en installatiekosten. Grote bedrijven hebben daarbij een voordeel, maar ook voor MKB bedrijven bestaan er oplossingen en mogelijkheden zonder grote risico’s. Het is daarbij belangrijk om als bedrijf te bepalen wat de kritieke onderdelen of processen zijn in uw bedrijf.

Wat kan een MKB bedrijf met het IoT?

Om als MKB bedrijf op een goede manier gebruik te maken van het IoT, dient u te bepalen waar uw behoeften liggen. Waar zitten de inefficiënties in uw bedrijf? Door deze te bepalen kunt u op een gerichte manier een investering doen door een IoT-toepassing te implementeren. Is het gebruik van elektriciteit één van de grote kostenposten in uw bedrijf? Dan kunt u bijvoorbeeld gebruiken maken van slimme lampen of een slimme thermostaat. Is een bepaalde machine essentieel voor uw bedrijf? Laat deze dan monitoren door een IoT-sensor.

De Thingsway, een IoT-sensor

De Thingsway is een IoT-sensor dat ontwikkeld is door Salland Electronics. Deze sensor heeft een aantal grote voordelen:
• De sensor is makkelijk en snel aan te passen aan de wensen van uw bedrijf;
• Binnen een dag kunt u een sensor in uw bedrijf hebben;
• De Thingsway is een voordelig product.

Door deze voordelen is de Thingsway een zeer toegankelijk en geschikt product voor een MKB bedrijf. Wilt u als MKB bedrijf profiteren van de mogelijkheden van het IoT? Dan is de Thingsway het geschikte product voor u!

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Wat is de betekenis van IoT?

Wat is de betekenis van IoT?

IoT is een afkorting van het Internet of Things. Dit is een systeem waarbij allerlei alledaagse objecten met elkaar worden verbonden via het internet. U kunt dan denken aan computers, machines en apparaten, maar ook aan bijvoorbeeld dakgoten. Deze objecten kunnen zonder de tussenkomst van de mens met elkaar communiceren.
Andere dagelijkse voorbeelden van Internet of Things-toepassingen zijn een hartimplantaat bij een persoon, een dier met een bio chip-ontvanger of een auto met sensoren om de bestuurder te waarschuwen voor gladde wegen of een lage bandenspanning. Voorwaarde voor een IoT-toepassing is dat het object een eigen IP-adres heeft en daardoor onafhankelijk gegevens over een netwerk kan verzenden.

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het IoT door bedrijven in verschillende bedrijfstakken. Het IoT helpt bedrijven om efficiënter te draaien, klanten beter te kunnen helpen, betere besluiten te kunnen nemen en voor het vergroten van de waarde.

Hoe het IoT werkt

Een IoT-toepassing bestaat uit verschillende slimme onderdelen zoals processors, sensoren en hardware voor communicatie. Deze onderdelen worden gebruikt om informatie uit de omgeving te halen, verzamelen, verzenden en om op te reageren. De gegevens die verzameld worden door sensoren worden gedeeld door middel van een gateway. Deze stuurt gegevens naar een cloud waar ze geanalyseerd kunnen worden.

In sommige IoT-systemen communiceren apparaten met elkaar en reageren zelf op de data die ze van elkaar krijgen. Het meeste werk in een IoT-systeem wordt dus gedaan door de apparaten, menselijke tussenkomt is vaak niet nodig. Natuurlijk kunnen mensen wel met deze apparaten communiceren, bijvoorbeeld wanneer ze ingesteld worden of wanneer toegang tot gegevens verkregen moet worden.

De specifieke IoT-toepassingen bepalen wat voor connectie en netwerk het best werkt voor de communicatie. Binnen het IoT wordt ook vaak gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI). Hierbij leren machines zelf hoe een bepaald proces beter kan verlopen en past zich aan.

Waarom is het IoT belangrijk?

Het Internet of Things is een hulpmiddel voor mensen om slimmer en tegelijkertijd eenvoudiger te kunnen leven. Behalve het slimmer maken van huizen en apparaten om ons heen, is het IoT heel belangrijk voor bedrijven. Het IoT zorgt ervoor dat bedrijven continu real-time informatie krijgen over hun systemen. Dit biedt de mogelijkheid om een gedetailleerd inzicht te krijgen in bepaalde processen, hoe machines werken, productie, onderhoud en logistiek.

Meerdere processen binnen een bedrijf kunnen met het IoT geautomatiseerd worden. Dit helpt een bedrijf om de arbeidskosten te verlagen. Andere positieve gevolgen zijn het tegengaan van verspilling, het verbeteren van de dienstverlening en het vergroten van efficiëntie op gebied van productie en onderhoud.

Het Internet of Things wordt gezien als één van de belangrijkste technologieën van de afgelopen jaren. De verwachting is dat het niet alleen bepalend zal worden in ons dagelijks leven, maar ook voor de concurrerende positie van bedrijven.

De invloed van het IoT op onderhoud

Bijna alle bedrijven hebben te maken met onderhoud, want alles om ons heen is nu eenmaal onderhevig aan slijtage. Om de werking van bepaalde processen te garanderen is onderhoud nodig. Of het nu gaat om een lift, een productiemachine of een dakgoot, door omstandigheden kunnen er storingen optreden in een proces.

Om storingen en uitval te voorkomen wordt er aan onderhoud gedaan. Een veel gebruikte vorm is periodiek onderhoud. Deze vorm van onderhoud wordt gedaan op basis van instructies van fabrikanten en door gebruik van informatie uit het verleden. Hierdoor kunnen voorspellingen worden gedaan hoe vaak en wanneer een bepaald object onderhoud nodig heeft voordat het uitvalt.

Het nadeel hiervan is dat storingen evengoed onverwacht kan plaatsvinden. Dit zou voorkomen kunnen worden door gebruik te maken van een IoT-toepassing zoals de Thingsway.

De Thingsway

De Thingsway is een IoT-systeem dat voor veel verschillende toepassingen inzetbaar is. U kunt de Thingsway inzetten om een bepaald onderdeel te monitoren dat essentieel is in een bepaald proces.
Sensoren in de Thingsway houden eventuele veranderingen in een omgeving continu in de gaten. Als deze optreden dan zal de Thingsway via een directe internetverbinding een signaal geven waardoor u in kunt grijpen voordat storingen of problemen zich voordoen.
Een ander groot voordeel is dat u door het continu monitoren een veel beter beeld krijgt van het gehele proces. Hierdoor kunt u aanpassingen doen die de efficiëntie van onderhoud zullen vergroten.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Het belang van onderhoud in de installatiebranche

Het belang van onderhoud in de installatiebranche

Onderhoud is voor veel bedrijven enorm belangrijk, ook voor bedrijven in de installatiebranche. In dit artikel leest u waarom onderhoud zo belangrijk is voor deze bedrijven, maar tevens hoe het Internet of Things daarbij kan helpen.

Wat houdt de installatiebranche in?

In de installatiebranche werken bedrijven die technische installaties aanleggen en bovendien onderhouden. Als voorbeelden kunnen we bedrijven noemen in de woningbouw, utiliteitsbouw en in de industrie. Een installatie wordt ontworpen door een installatiebedrijf, maar in sommige gevallen ook door een technisch bureau of door een technische afdeling van een opdrachtgever.

Deze installaties worden aangelegd en onderhouden door een installateur of installatiemonteur. Dit zijn verzamelnamen voor medewerkers in verschillende technische takken. U kunt dan denken aan elektriciens, loodgieters en cv-monteurs.
De werkzaamheden van de installateur hangen af van de taken van het bedrijf. Enkele voorbeelden van de werkzaamheden van een installateur zijn:

Het belang van onderhoud in de installatiebranche

Zoals u leest is het aanleggen van een installatie slechts een klein deel van de taken van een installateur. Onderhoud is voor bedrijven in de installatiebranche één van de belangrijkste taken. Een installatie kan nog zo goed aangelegd zijn, het zal niet goed functioneren wanneer er daarna geen onderhoud aan gepleegd wordt.

Cv-ketels, airconditionings, liften, koelinstallaties, het heeft allemaal onderhoud nodig om een veilige en efficiënte werking te garanderen. Alle onderdelen zijn nu eenmaal aan slijtage onderhevig. Het is daarom belangrijk voor deze bedrijven om een gedegen onderhoudsplan te hebben. In dit plan kunt u het best gebruik maken van verschillende soorten onderhoud; reactief onderhoud op onderdelen die niet kritisch zijn en makkelijk vervangbaar, periodiek onderhoud en voorspellend onderhoud.

Periodiek onderhoud wordt gedaan op basis van voorspellingen uit het verleden en volgens aanwijzingen van fabrikanten. Deze fabrikanten weten door testen vrij goed te voorspellen hoelang een bepaald onderdeel of een apparaat meegaat en hoe vaak er dus onderhoud gepleegd moet worden. De installateurs werken dagelijks met deze onderdelen en apparaten, hun rapportage en ervaringen dienen ook meegenomen te worden in de voorspellingen voor periodiek onderhoud.

Voorspellend onderhoud is een andere vorm van onderhoud. Het kan een bedrijf helpen om een nadeel van periodiek onderhoud weg te nemen; namelijk onverwachte storingen aan of uitval van installaties. Voorspellend onderhoud wordt gedaan door middel van Internet of Things- toepassingen.

belang van onderhoud in de installatiebranche

De mogelijkheden van het IoT in de installatiebranche

Een bedrijf in de installatiebranche weet vaak precies welke onderdelen van installaties kritisch zijn voor het veilig en effectief functioneren van een installatie. Gaat zo’n onderdeel kapot dan valt het gehele proces stil of er wordt mogelijk schade veroorzaakt aan de gehele installatie. Dit is de reden waarom deze onderdelen regelmatig gecontroleerd, vervangen en schoongemaakt worden.

Om de effectiviteit van uw installatiebedrijf te vergroten zou u gebruik kunnen maken van een IoT-oplossing om deze onderdelen te monitoren. Bij het Internet of Things wordt gebruik gemaakt van sensoren. Deze sensoren meten continu bepaalde veranderingen in de omgeving, dat gaan om beweging, gas, licht, warmte etc. Deze veranderingen kunnen indicatoren zijn van slijtage en dus toekomstige storingen en uitval. Wanneer zo’n verandering plaatsvindt dan wordt dit via een directe internetverbinding naar een centraal punt gestuurd. Dat kan gaan om een laptop, computer of de smartphone van één van uw installatie medewerkers.

Deze kan onderhoud plegen exact op het juiste moment, voordat zich een storing voordoet. De sensor neemt de periodieke onderhoudstaak weg van de installatiemonteur. Dit zorgt voor een veel effectiever onderhoudsplan.

De Thingsway

Een mooi voorbeeld van zo’n IoT-sensor is de Thingsway. Dit is een sensor dat voor veel verschillende toepassingen in de installatiebranche geschikt is. Deze sensor is namelijk eenvoudig en snel aan te passen aan de werkzaamheden en wensen van uw bedrijf. Bij aanpassingen die gedaan worden aan het basisproduct moet u denken aan de benodigde sensoren, de behuizing en de aansluiting. Salland Electronics, de ontwikkelaar van de Thingsway, kan al deze aanpassingen binnen een dag doen. Zodoende heeft u razendsnel een IoT-oplossing in uw bedrijf die u van dienst zal zijn bij het onderhoud van installaties.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Gebouw, kantoren en huizen beveiligen tegen lekkage

Gebouw, kantoren en huizen beveiligen tegen lekkage

Lekkages zijn een veel voorkomend probleem bij vooral oudere gebouwen. Op den duur kunnen lekkages voor veel grotere problemen zorgen, zeker wanneer de oorzaak niet goed aangepakt wordt. Dit kan voor hoge kosten zorgen voor de eigenaren van huizen, kantoren of gebouwen. In dit artikel kunt u lezen waardoor de meeste lekkages ontstaan en hoe u gebouwen kunt beveiligen tegen lekkages.

Waardoor ontstaan lekkages aan huizen en gebouwen?

Er bestaan verschillende oorzaken voor lekkages, maar de meest voorkomende zijn:

Een reparatie leidt naar grotere problemen

Regelmatig gebeurt het dat een lekkage optreedt en alleen het gevolg wordt aangepakt. De noodreparatie wordt uitgevoerd zodat tijdelijk de problemen verholpen zijn. De oorzaak van de lekkage wordt echter vergeten. Daardoor zullen lekkages terugkeren en soms verergeren.

Lekkage door achterstallig onderhoud

Achterstallig onderhoud is één van de belangrijkste oorzaken van lekkages. Bij achterstallig onderhoud kunt u denken aan het niet vervangen van oude dakbedekking, het niet vernieuwen van afdichtingen of verouderde loodslabben.

lekkage

Lekkages door onzorgvuldige renovaties

Tijdens renovaties worden nieuwe delen soms niet goed aangesloten op het bestaande pand. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld nieuwe kozijnen. Wanneer de waterkeringen niet meer goed passen op de nieuwe kozijnen dan kan er lekkage ontstaan.

Lekkages door oude leidingen

De waterleidingen kunnen ook voor lekkages zorgen, vooral wanneer deze verouderd zijn. Het gebeurt in Nederland niet zo vaak meer maar in een lange koude periode kunnen zelfs nieuwe leidingen bevriezen en kapot gaan.

Andere lekkages door waterleidingen worden veroorzaakt door de combinatie van inwendige corrosie en waterdruk. De corrosie zorgt voor zure omstandigheden in de leidingen, daardoor ontstaan gaten en scheurtjes in de leiding. Een breuk of lek is het gevolg, maar het water kan hier ook moeilijk langs bewegen waardoor de waterdruk voor meer problemen zorgt.

Lekkages door regenpijpen en dakgoten

Dakgoten en regenpijpen zorgen voor het afvoeren van regenwater. Wanneer deze niet meer goed functioneren dan kunnen er lekkages ontstaan in grote delen van een gebouw. Dakgoten dienen jaarlijks schoongemaakt te worden en de doorstroom van regenpijpen moet gecontroleerd worden.

Wat kunt u doen om lekkages te voorkomen?

Om lekkages te voorkomen kunt u het volgende doen:

  • Wanneer er een renovatie plaatsvindt dan is een goed plan nodig waarin aandacht besteed wordt aan het correct aansluiten van nieuwe bouwdelen aan de oude.
  • Een noodreparatie van een lekkage is een noodreparatie. Er moet altijd een vervolg op zijn, de oorzaak moet gevonden en opgelost worden.
  • Maak een gedegen onderhoudsplan dat meerdere jaren omvat. De kritische onderdelen van een pand kunt u monitoren, onderhouden en vervangen wanneer nodig. Kritische onderdelen kunnen zijn: dakgoot, dak, leidingen, afdichtingen etc.
  • Laat deze kritische onderdelen monitoren door middel van een Internet of Things-oplossing.

Gebouwen, kantoren en huizen beveiligen tegen lekkage

Eén van de beste manieren om lekkages te voorkomen is door regelmatig onderhoud te plegen. De kritische onderdelen moeten daarbij worden gecontroleerd en eventueel onderhouden. U heeft daarvoor een goed onderhoudsplan nodig. Om problemen voor te zijn dient u namelijk goed te weten hoe vaak deze kritische onderdelen onderhoud nodig hebben.

U kunt er ook voor kiezen om een IoT-oplossing in te zetten om een gebouw te beveiligen tegen lekkage. Een Internet of Things-oplossing werkt door middel van sensoren en een internetverbinding. De sensor monitort continu de werking van een bepaald proces. Wanneer er veranderingen optreden in dat proces dan worden deze gegevens direct via de internetverbinding doorgestuurd naar een laptop, computer of smartphone. Na het ontvangen van de melding kan er onderhoud gepleegd worden voordat problemen zoals lekkages ontstaan.

De Thingsway

De Thingsway is zo’n Internet of Things-oplossing. Het is een product dat kan worden ingezet om allerlei soorten processen te monitoren. Voor bedrijven die veel te maken hebben met onderhoud kan de Thingsway een belangrijke oplossing zijn. Het continu monitoren van de Thingsway kunt u zien als voorspellend onderhoud. Het zorgt voor een effectiever onderhoudsbeleid en verlaagt daarmee aanzienlijk de kosten.

Op dit moment wordt de Thingsway al ingezet voor het beveiligen tegen lekkages. Er is namelijk een versie van de Thingsway die de doorstroom van dakgoten monitort. Wanneer deze doorstroom niet optimaal is dan geeft de Thingsway een melding. Onderhoud kan onmiddellijk gepleegd worden voordat problemen, zoals lekkages, zich voordoen.

onderhoud en maintenaice

Vrijblijvend contact

Met het IoT ThingsWay producten en diensten portfolio is een totaalpakket gerealiseerd van sensor tot en met cloud om snel en eenvoudig IoT projecten voor preventief onderhoud te implementeren. De onderdelen bestaan uit een hardware platform, connectivity via het mobiele telecommunicatie netwerk en een cloud dienst. Omdat het een platform is en geen standaard oplossing is het eenvoudig aan te passen voor integratie met bestaande producten en/of installaties. Heeft u vragen of  bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!