Veel IoT projecten mislukken omdat men te veel in een keer wil, technisch is er veel mogelijk. Een goede start met een IoT project is een brede inventarisatie van de wensen en eisen en dan een roadmap te ontwikkelen. Dit is cruciaal om de juiste verwachtingen te managen en een realistische aanpak voor implementatie, uitgangspunt zijn vaak de achterliggende business cases. Zet een stip aan de horizon waar je naar toe wilt, maar begin met de “quick wins”. Een fictief voorbeeld: stel je bent een leverancier van snack automaten aan de professionele zakelijke branche. Je stip aan de horizon kan zijn om de afnemers, die vaak meerdere automaten hebben staan, inzicht te geven in de prestaties en gebruik van de automaten om de behoefte  van de medewerkers beter af te stemmen op het aanbod. Daar kan van alles bij komen kijken, bv een cloud voor de klant, apps voor de beheerder, office manager, inkoop. Als de automaat nog niet aan het internet hangt, zou een eerste stap kunnen zijn om de service te verbeteren op basis van gebruik en niet op basis van periodiek onderhoud. Hiermee kun je naar voorspelbaar onderhoud, waardoor de efficiency van je service afdeling vaak met meer dan 20% kan verbeteren. Een volgende stap in de roadmap zou kunnen zijn de bevoorrading van de automaten te automatiseren. Je weet dan ook de hardlopers en kunt spelen met alternatieve producten zoals bijvoorbeeld gezonde snacks. Dat zou bijvoorbeeld in een diensten model gegoten worden, waarbij de klant compleet ontzorgd  worden. Door data analyse met bijvoorbeeld Articial Intelligence kan per regio, land, werelddeel een betere afstemming van het aanbod plaatsvinden op basis van cultuur en trends.