Waar IoT bij uitstek geschikt voor is, is predictive maintenance. Nog veel service afdelingen werken op basis van periodiek onderhoud of op basis van storingsmeldingen. Het is mogelijk door toepassing van sensoren of uitlezen van informatie, te voorspellen wanneer er een storing kan optreden door bijvoorbeeld slijtage van een bepaald onderdeel of toename van onbalans trillingen. Door het aanbrengen van detectiveniveaus kan automatisch een melding gegenereerd worden en bijvoorbeeld een onderhoudsbezoek worden gepland, voordat een machine uitvalt. Dit geeft een enorme efficiency en een hogere klanttevredenheid. Er kan al gauw 20-30% aan kosten worden bespaard met predictive maintenance.